ใช้การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดกับ iPhone, iPad และ iPod touch

การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดจะจำกัดอุปกรณ์ iOS ของคุณที่แอพเดียวและให้คุณควบคุมได้ว่าจะใช้คุณสมบัติใดได้บ้าง คุณสามารถเปิดการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดเมื่อคุณให้เด็กใช้อุปกรณ์ของคุณ หรือเมื่อการใช้คำสั่งนิ้วโดยไม่ได้ตั้งใจอาจทำให้คุณไขว้เขว

 

ตั้งค่าการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด

  1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
  2. เปิดการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
  3. แตะ "การตั้งค่าระหัส" แล้วแตะ "ตั้งรหัสการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด"
  4. ป้อนรหัส แล้วป้อนซ้ำอีกครั้ง จากที่นี่ คุณสามารถเปิด Face ID หรือ Touch ID เพื่อเป็นวิธีในการสิ้นสุดเซสชั่นการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดได้ด้วย


เริ่มเซสชั่นการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด

  1. เปิดแอพที่คุณต้องการ แล้วคลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม สำหรับ iPhone X ให้คลิกสามครั้งที่ปุ่มด้านข้าง 
  2. หากคุณต้องการให้บางส่วนของหน้าจอหยุดตอบสนองต่อการสัมผัส ให้ใช้นิ้วมือวาดวงกลมรอบบริเวณนั้น คุณสามารถย้ายหรือปรับขนาดวงกลมนั้น หรือแตะที่ X เพื่อลบวงกลม
  3. แตะ เริ่ม 

หรือหากต้องการเริ่มต้นเซสชั่นการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดด้วย Siri* ให้เปิดแอพที่ต้องการ แล้วบอก Siri ว่า "เปิดการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด" 

*คุณสมบัติต่างๆ ของ Siri อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

ควบคุมว่าคุณสมบัติใดจะใช้งานได้

  1. หากต้องการปิดคุณสมบัติหรือตั้งค่าการจำกัดเวลา ให้คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮมหรือปุ่มด้านข้าง แล้วแตะ "ตัวเลือก" หากไม่เห็น "ตัวเลือก" ให้คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮมหรือปุ่มด้านข้างอีกครั้ง แล้วป้อนรหัสของคุณ
  2. เปิดตัวเลือกที่ต้องการ แล้วแตะ "เสร็จสิ้น"


ปุ่มพัก/ปลุก: หากต้องการปิดปุ่มพัก/ปลุกบนอุปกรณ์ของคุณ ให้ปิดตัวเลือกนี้


ปุ่มปรับระดับเสียง: หากต้องการปิดปุ่มปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ ให้ปิดตัวเลือกนี้


การเคลื่อนไหว: หากต้องการจำกัดวิธีที่อุปกรณ์ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว ให้ปิดตัวเลือกนี้ ตัวอย่างเช่น หน้าจอของคุณจะไม่ตอบสนองเมื่อสั่น และหน้าจอจะไม่หมุนไม่ว่าคุณจะถืออุปกรณ์อย่างไร


แป้นพิมพ์: หากต้องการปิดแป้นพิมพ์เพื่อไม่ให้ปรากฏขึ้น ให้ปิดตัวเลือกนี้


แตะ: หากคุณต้องการให้อุปกรณ์ไม่ตอบสนองต่อการแตะหน้าจอ ให้ปิดตัวเลือกนี้


ค้นดูในพจนานุกรม: หากคุณต้องการใช้คุณสมบัติค้นดูเมื่อคุณเลือกข้อความ ให้เปิดตัวเลือกนี้


การจำกัดเวลา: หากต้องการเลือกการจำกัดเวลาสำหรับเซสชั่นการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด ให้เปิดตัวเลือกนี้

 

      

   

สิ้นสุดเซสชั่นการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด

คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮมหรือปุ่มด้านข้าง ป้อนรหัสการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดของคุณ แล้วแตะสิ้นสุด หรือหากคุณเปิด Touch ID หรือ Face ID สำหรับการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดไว้ ให้คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮมหรือปุ่มด้านข้าง

 

วันที่เผยแพร่: