GarageBand สำหรับ iOS: GarageBand อาจขออนุญาตเข้าถึงรายชื่อของคุณ

เมื่อแชร์เพลงหรือเสียงเรียกเข้า GarageBand อาจขออนุญาตเข้าถึงรายชื่อบนอุปกรณ์ของคุณ

เพื่อสร้างชื่อของคุณให้เป็นศิลปินและผู้แต่งเพลงโดยอัตโนมัติ GarageBand จะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในแอปรายชื่อของคุณ นอกจากนี้ GarageBand จะใช้การอนุญาตนี้เพื่อให้สามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือนที่คุณสร้างให้กับรายชื่อเฉพาะได้

เลือก "กำหนดให้กับรายชื่อ" เมื่อแชร์ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเลือกรายชื่อให้กับเสียงเรียกเข้าหรือเสียงข้อความได้

วันที่เผยแพร่: