เกี่ยวกับ ชื่อย่อ บน iPhone, iPad และ iPod touch

ใช้ชื่อย่อเพื่อเปลี่ยนวิธีแสดงชื่อของรายชื่อของคุณ คุณสามารถเลือกชื่อจริง นามสกุล หรือชื่อเล่นของรายชื่อ แทนที่จะใช้ชื่อเต็มได้

เกี่ยวกับชื่อย่อ

คุณสามารถใช้ชื่อย่อ บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ชื่อย่อจะเปิดอยู่ การตั้งค่าชื่อย่อจะรวมไปถึงเมล ข้อความ โทรศัพท์ และแอพบางชนิดของผู้ให้บริการรายอื่นด้วย นี่คือตัวอย่างลักษณะชื่อย่อที่ปรากฏในแอพข้อความ

หากต้องการปิดชื่อย่อ ให้แตะการตั้งค่า > รายชื่อ > ชื่อย่อ

เกี่ยวกับชื่อเล่น

รายชื่อจะมีช่อง ชื่อ นามสกุล และบริษัท แต่คุณสามารถเพิ่มช่อง ชื่อเล่น ได้ หากคุณเปิดใช้ ต้องการใช้ชื่อเล่น และรายชื่อมีชื่อเล่น คุณจะเห็นช่องให้ป้อนชื่อเล่น 

หากต้องการเพิ่มชื่อเล่น ให้ทำดังนี้

  1. เปิดแอพ โทรศัพท์ แล้วแตะ รายชื่อ
  2. แตะรายชื่อที่คุณต้องการดู แล้วแตะ แก้ไข
  3. เลื่อนลงและแตะ เพิ่มช่อง > ชื่อเล่น
  4. เพิ่มชื่อเล่นแล้วแตะ เสร็จสิ้น

หากต้องการลบชื่อเล่น ให้ทำดังนี้

  1. ไปที่แอพรายชื่อ
  2. แตะรายชื่อที่คุณต้องการดู แล้วแตะแก้ไข
  3. แตะช่องชื่อเล่น แล้วแตะ 
  4. แตะเสร็จสิ้น

ดูเพิ่มเติม

หากคุณใช้บัญชี Exchange สำหรับรายชื่อของคุณ อาจมีตัวอักษรและหมายเลขที่ไม่ถูกต้องปรากฏขึ้นแทนที่จะเป็นชื่อของรายชื่อ อาจเป็นเช่นนี้ได้หาก รายชื่อ ใช้คุณลักษณะของ Exchange แทนที่จะเป็นช่อง ชื่อเล่น วิธีแก้ปัญหา ให้แตะการตั้งค่า > รายชื่อ > ชื่อย่อ แล้วปิด ต้องการใช้ชื่อเล่น ชื่อของรายชื่อตามมาตรฐานจะปรากฏขึ้น

วันที่เผยแพร่: