เกี่ยวกับ ชื่อย่อ บน iPhone, iPad และ iPod touch

คุณสามารถใช้ ชื่อย่อ เพื่อเปลี่ยนวิธีแสดงชื่อของรายชื่อของคุณ คุณสามารถเลือกชื่อจริง นามสกุล หรือชื่อเล่นของรายชื่อแทนชื่อเต็มได้

เกี่ยวกับชื่อย่อ

คุณสามารถใช้ชื่อย่อ บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ชื่อย่อจะเปิดอยู่ การตั้งค่าชื่อย่อจะรวมไปถึงเมล ข้อความ โทรศัพท์ และแอพบางชนิดของผู้ให้บริการรายอื่นด้วย นี่คือตัวอย่างลักษณะชื่อย่อที่ปรากฏในข้อความ:

หากต้องการปิดชื่อย่อ ให้แตะการตั้งค่า > รายชื่อ > ชื่อย่อ

เกี่ยวกับชื่อเล่น

รายชื่อจะมีช่อง ชื่อ นามสกุล และบริษัท แต่คุณสามารถเพิ่มช่อง ชื่อเล่น ได้ หากคุณเปิดใช้ ต้องการใช้ชื่อเล่น และรายชื่อมีชื่อเล่น คุณจะเห็นช่องให้ป้อนชื่อเล่น 

หากต้องการเพิ่มชื่อเล่น ให้ทำดังนี้

  1. เปิดแอพ โทรศัพท์ แล้วแตะ รายชื่อ
  2. แตะรายชื่อที่คุณต้องการดู แล้วแตะ แก้ไข
  3. เลื่อนลงและแตะ เพิ่มช่อง > ชื่อเล่น
  4. เพิ่มชื่อเล่นแล้วแตะ เสร็จสิ้น

หากต้องการลบชื่อเล่น ให้ทำดังนี้

  1. ไปที่แอพรายชื่อ
  2. แตะรายชื่อที่คุณต้องการดู แล้วแตะแก้ไข
  3. แตะช่องชื่อนเล่น แล้วแตะ
  4. แตะเสร็จสิ้น

ดูเพิ่มเติม

หากคุณใช้บัญชี Exchange สำหรับรายชื่อของคุณ อาจมีตัวอักษรและหมายเลขที่ไม่ถูกต้องปรากฏขึ้นแทนที่จะเป็นชื่อของรายชื่อ อาจเป็นเช่นนี้ได้หาก รายชื่อ ใช้คุณลักษณะของ Exchange แทนที่จะเป็นช่อง ชื่อเล่น วิธีแก้ปัญหา ให้แตะการตั้งค่า > รายชื่อ > ชื่อย่อ แล้วปิด ต้องการใช้ชื่อเล่น ชื่อของรายชื่อตามมาตรฐานจะปรากฏขึ้น

วันที่เผยแพร่: