ใช้เสียงของคุณเพื่อป้อนข้อความใน Mac

คุณสมบัติการป้อนตามคำบอกจะแปลงคำพูดของคุณให้เป็นข้อความ

ตั้งค่าการป้อนตามคำบอก

เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ คลิก "แป้นพิมพ์" แล้วคลิก "การป้อนตามคำบอก" เปิดการป้อนตามคำบอก จากนั้นเลือกตัวเลือกการป้อนตามคำบอกดังต่อไปนี้

 • เลือกว่าจะใช้หรือไม่ใช้การป้อนตามคำบอกขั้นสูง ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้การป้อนตามคำบอกเมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
 • เลือกภาษาและภาษาถิ่นของคุณ ในบางภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ จะมีหลายภาษาถิ่น
 • เลือกปุ่มคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดที่คุณจะใช้เพื่อเริ่มการป้อนตามคำบอก 
 • เลือกไมโครโฟนที่คุณต้องการจากเมนูป๊อบอัพด้านล่างของไอคอนไมโครโฟน


ใน macOS Sierra คุณสามารถขอให้ Siri “เปิดการป้อนตามคำบอก” ให้คุณได้ Siri ไม่เหมือนกับการป้อนตามคำบอก แต่คุณสามารถขอให้ Siri เขียนข้อความสั้นๆ เช่น อีเมลและข้อความได้

ใช้การป้อนตามคำบอก

 1. ไปที่เอกสารหรือช่องข้อความอื่น และวางจุดแทรกที่คุณต้องการให้ข้อความที่ป้อนตามคำบอกปรากฏ
 2. กดปุ่มคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดเพื่อเริ่มการป้อนตามคำบอก หรือเลือกแก้ไข > เริ่มป้อนตามคำบอก ปุ่มลัดเริ่มต้นคือ Fn Fn (กดปุ่ม Fn สองครั้ง) 

  เมื่อ Mac ของคุณกำลังฟังเสียงอยู่ เครื่องจะแสดงไมโครโฟนทางซ้ายหรือทางขวาของหน้าโดยอยู่ในแนวที่ตรงกับจุดที่แทรก หากคุณเปิดคำสั่งการป้อนตามคำบอกขั้นสูง ไมโครโฟนจะปรากฏที่มุมขวาล่างของหน้าจอของคุณ และคุณสามารถลากไมโครโฟนไปที่ตำแหน่งอื่นได้ เมื่อ Mac ของคุณได้ยินเสียงคุณ เครื่องวัดข้อมูลที่ป้อนในไมโครโฟนจะขยับขึ้นลงขณะที่คุณพูด

 3. พูดคำที่คุณต้องการให้ Mac พิมพ์  การป้อนตามคำบอกจะเรียนรู้คุณลักษณะของเสียงของคุณ และปรับให้เข้ากับสำเนียงของคุณ ดังนั้นยิ่งคุณใช้งานบ่อยเท่าใด คุณสมบัตินี้ก็จะเข้าใจคุณได้ดียิ่งขึ้น หากระบบไม่เข้าใจคุณ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ
 4. หากต้องการหยุดการป้อนตามคำบอก ให้คลิกเสร็จสิ้นด้านล่างไอคอนไมโครโฟน จากนั้นกด Fn หนึ่งครั้ง หรือสลับไปยังหน้าต่างอื่น

พูดคำต่อไปนี้เพื่อป้อนเครื่องหมายวรรคตอนหรืออักขระอื่นๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภาษาหรือภาษาถิ่น

 • เครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของ  '
 • วงเล็บใหญ่เปิด  [
 • วงเล็บใหญ่ปิด  ]
 • วงเล็บเปิด  (
 • วงเล็บปิด  )
 • วงเล็บปีกกาเปิด  {
 • วงเล็บปีกกาปิด  }
 • วงเล็บมุมเปิด  <
 • วงเล็บมุมปิด  >
 • ทวิภาค  :
 • จุลภาค  ,
 • ขีดกลาง  -
 • จุดไข่ปลา  …
 • อัศเจรีย์  !
 • ยัติภังค์, ขีดกลาง  -
 • มหัพภาพ จุด จุดทศนิยม หรือจุดฟุลสต๊อป  .
 • เครื่องหมายคำถาม  ?
 • อัญประกาศ  ”
 • อัญประกาศปิด  ”
 • อัญประกาศเดี่ยวเปิด  '
 • อัญประกาศเดี่ยวปิด  '
 • อัฒภาค  ;
 • เครื่องหมายและ  &
 • ดอกจัน  *
 • เครื่องหมายแอท  @
 • เครื่องหมายทับหลัง  \
 • เครื่องหมายทับ  /
 • เครื่องหมายตก  ^
 • เครื่องหมายจุดกลาง  ·
 • เครื่องหมายจุดกลางใหญ่  •
 • เครื่องหมายองศา  °
 • เครื่องหมายแฮชแท็ก หรือเครื่องหมายปอนด์  #
 • เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์  %
 • ขีดล่าง  _
 • ขีดตั้ง  |
 • เครื่องหมายเงินดอลลาร์  $
 • เครื่องหมายเงินเซนต์  ¢
 • เครื่องหมายเงินปอนด์  £
 • เครื่องหมายเงินยูโร  €
 • เครื่องหมายเงินเยน  ¥
 • ใบหน้าหัวเราะตาเหล่  XD
 • ใบหน้าเศร้า  :-(
 • ใบหน้ายิ้ม  :-)
 • ใบหน้าขยิบตา  ;-)
 • เครื่องหมายลิขสิทธิ์   ©
 • เครื่องหมายลงทะเบียน  ®
 • เครื่องหมายการค้า  ™
 • เครื่องหมายเท่ากับ  =
 • เครื่องหมายมากกว่า  >
 • เครื่องหมายน้อยกว่า  <
 • เครื่องหมายลบ  -
 • เครื่องหมายคูณ  x
 • เครื่องหมายบวก  +


พูดคำเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบข้อความ:

 • เปิดตัวพิมพ์ใหญ่  (จัดรูปแบบวลีถัดไปเป็นการขึ้นต้นคำด้วยตัวพิมพ์ใหญ่)
 • ปิดตัวพิมพ์ใหญ่  (กลับไปเป็นตัวอักษรตามค่าเริ่มต้น)
 • ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (จัดรูปแบบคำถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด)
 • เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด  (ใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด)
 • ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด  (กลับไปเป็นตัวอักษรตามค่าเริ่มต้น)
 • บรรทัดใหม่  (เพิ่มการแบ่งบรรทัด)
 • ตัวเลข  (จัดรูปแบบวลีถัดไปให้เป็นตัวเลข)
 • เลขโรมัน  (จัดรูปแบบวลีถัดไปเป็นเลขโรมัน)
 • ย่อหน้าใหม่  (เพิ่มการแบ่งย่อหน้า)
 • เปิดไม่ต้องเว้นวรรค  (จัดรูปแบบวลีถัดไปให้ไม่ต้องเว้นวรรค)
 • ปิดไม่ต้องเว้นวรรค  (กลับไปเป็นการเว้นวรรคตามค่าเริ่มต้น)
 • ปุ่มแท็บ  (เลื่อนตัวชี้ไปที่แท็บหยุดถัดไป)


หากคุณเปิดการป้อนตามคำบอกขั้นสูง คุณยังสามารถ ใช้คำสั่งการป้อนตามคำบอก เพื่อปรับข้อความเป็นตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ รวมถึงเลือก คัดลอก ลบ เลิกทำ และการดำเนินการอื่นๆ ได้อีกด้วย

เกี่ยวกับการป้อนตามคำบอกขั้นสูง

การป้อนตามคำบอกขั้นสูงนั้นมีให้ใช้งานได้ใน OS X Mavericks v10.9 ขึ้นไป การป้อนตามคำบอกขั้นสูงช่วยในเรื่องต่อไปนี้

 • คุณสามารถป้อนตามคำบอกได้อย่างต่อเนื่อง
 • คุณสามารถป้อนตามคำบอกได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • คำพูดของคุณควรจะแปลงเป็นข้อความได้เร็วยิ่งขึ้น
 • คุณสามารถใช้คำสั่งการป้อนตามคำบอก เพื่อบอก Mac ว่าให้ทำอะไร

หากไม่ใช้การป้อนตามคำบอกขั้นสูง คำพูดของคุณและข้อมูลบางอย่างจะถูกส่งไปยัง Apple เพื่อแปลงเป็นข้อความ และช่วยให้ Mac เข้าใจสิ่งที่คุณต้องการสื่อได้ ดังนั้น Mac จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบอาจแปลงคำพูดของคุณเป็นข้อความได้ไม่เร็วนัก และคุณไม่สามารถพูดได้นานเกินกว่า 40 วินาทีต่อครั้ง (30 วินาที ใน OS X Yosemite หรือก่อนหน้า)

หากคุณใช้งานเครือข่ายในที่ทำงานหรือโรงเรียนที่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ คุณสมบัติการป้อนตามคำบอกอาจไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณให้อ่านรายการพอร์ตเครือข่ายที่ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Apple ใช้งาน

เกี่ยวกับป้อนตามคำบอกและความเป็นส่วนตัว

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนตามคำบอกและความเป็นส่วนตัว ให้เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ คลิก "แป้นพิมพ์" คลิก "การเขียนตามคำบอก" แล้วคลิกปุ่ม "เกี่ยวกับการป้อนตามคำบอกและความเป็นส่วนตัว" ข้อมูลที่ Apple เก็บรวบรวมไว้จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple เสมอ

ดูเพิ่มเติม

 • หากต้องการใช้การป้อนตามคำบอกใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะไมโครโฟน ที่คีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วพูด ศึกษารายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้ iPhone หรือ iPad
 • หากเปิดคุณสมบัติ "ปุ่มช้า" หรือ "ปุ่มหนืด" ในบานหน้าต่างการช่วยการเข้าถึงของการตั้งค่าระบบ ปุ่มลัดคีย์บอร์ดเริ่มต้นสำหรับเรียกใช้การป้อนตามคำบอกอาจใช้งานไม่ได้ หากคุณต้องการใช้คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงเหล่านั้น ให้สร้างปุ่มลัดสำหรับการเขียนตามคำบอกแบบกำหนดเอง โดยเลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก "คีย์บอร์ด" คลิก "การเขียนตามคำบอก" แล้วเลือก "กำหนดเอง" จากเมนูปุ่มลัด
วันที่เผยแพร่: