การใช้ไฟล์ AVCHD กับ QuickTime Player

ดูเกี่ยวกับการใช้ไฟล์ AVCHD กับ QuickTime Player ใน OS X Mountain Lion หรือใหม่กว่า

QuickTime Player ใน OS X Mountain Lion หรือใหม่กว่า ช่วยให้คุณสามารถเล่น ตรวจสอบ ตัดต่อ ส่งออก และแชร์วิดีโอจากสื่อ AVCHD ได้ รูปแบบ AVCHD จะใช้บนอุปกรณ์ที่มีความละเอียดสูง อย่างเช่น กล้องวิดีโอที่ใช้ฮาร์ดดิสก์และกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมวิดีโอแบบดิจิตอล

โดยปกติแล้วจะสามารถเข้าใช้สื่อ AVCHD ได้ด้วยการเชื่อมต่อกล้องวิดีโอหรือกล้องของคุณกับ Mac ผ่านสาย USB และอุปกรณ์บางชนิด อย่างเช่น กล้องดิจิตอล อาจมีการ์ดหน่วยความจำแบบถอดได้ที่สามารถอ่านได้โดยใช้ตัวอ่านการ์ด USB หรือช่องเสียบการ์ด SD ที่มีอยู่ใน Mac บางรุ่น โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการถ่ายโอนสื่อ AVCHD ไปยัง Mac ได้ในเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

หลังจากที่ถ่ายโอนสื่อ AVCHD ไปยัง Mac แล้ว ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีสื่อดังกล่าว จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อไฟล์ AVCHD, BDMV หรือ PRIVATE เพื่อเปิดไฟล์นั้นใน QuickTime Player 

หากสื่อดังกล่าวมีคลิปหลายคลิป คุณอาจเห็นว่าคลิปเหล่านั้นได้รับการจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน โดยจัดเรียงจากคลิปที่เก่าที่สุดไปหาคลิปที่ใหม่ที่สุด เลือกคลิปที่คุณต้องการเล่นอย่างน้อยหนึ่งคลิป แล้วคลิกเปิด 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: