ตั้งค่าและใช้แถบ iCloud

iCloud จะช่วยให้แถบต่างๆ ที่คุณเปิดใน Safari อัพเดทอยู่เสมอบน iPhone, iPad, iPod touch และ Mac ซึ่งก็หมายความว่าคุณสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องหนึ่งเลือกดูเว็บแล้วใช้อุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งดูต่อจากที่เลือกดูไว้ได้

ตั้งค่าแถบ iCloud

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนอุปกรณ์ทุกเครื่องที่คุณต้องการแชร์แถบ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud
 2. ตรวจสอบว่า Safari เปิดอยู่

บน Mac

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก Apple ID แล้วคลิก iCloud
 2. คลิกเพื่อเปิด Safari

หากคุณใช้ macOS Mojave หรือเก่ากว่า ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก iCloud คลิกเพื่อเปิด Safari


เปิดแถบ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิด Safari
 2. แตะปุ่มแถบ
 3. เลื่อนไปด้านล่างสุดของรายการ ใต้ภาพของแถบที่เปิดบนอุปกรณ์ คุณจะเห็นรายการแถบที่เปิดอยู่จากอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ
 4. คลิกบนแถบที่คุณต้องการเปิด

บน Mac

 1. เปิด Safari
 2. คลิกปุ่มแถบ ใต้ภาพของแถบที่เปิดอยู่บน Mac คุณจะเห็นรายการแถบที่เปิดอยู่จากอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ
 3. คลิกบนแถบที่คุณต้องการเปิด 

ปิดแถบ

ทั้งนี้การออกจาก Safari การทำให้อุปกรณ์พักเครื่อง หรือการปิดอุปกรณ์จะไม่เป็นการลบแถบออกจากรายการ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิด Safari
 2. แตะปุ่มแถบ
 3. เลื่อนไปด้านล่างสุดของรายการ ใต้ภาพของแถบที่เปิดบนอุปกรณ์ คุณจะเห็นรายการแถบที่เปิดอยู่จากอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ
 4. ปัดไปทางซ้ายบนแถบที่คุณต้องการปิด แล้วแตะปิด 

บน Mac

 1. เปิด Safari
 2. คลิกปุ่มแถบ ใต้ภาพของแถบที่เปิดอยู่บน Mac คุณจะเห็นรายการแถบที่เปิดอยู่จากอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ
 3. วางตัวชี้เมาส์เหนือแถบที่คุณต้องการปิด จากนั้นคลิกปุ่มปิด  ที่ปรากฏขึ้น

หากคุณไม่สามารถตั้งค่าหรือใช้แท็บ iCloud

แถบ iCloud ทำงานระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 13 หรือ iPadOS หรือใหม่กว่า และ macOS Mojave 10.14.4 หรือใหม่กว่า หรือระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 12 หรือก่อนหน้าและ macOS Mojave 10.14.3 หรือก่อนหน้า 


ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: