ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Mac: Safari 6 ใน OS X Mountain Lion

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Safari 6 ใน Mountain Lion และวิธีการสร้างประสบการณ์ในการเรียกดูเว็บในแบบของคุณ

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

หน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์ Safari 6

ด้านล่างนี้คือหน้าต่าง Safari 6 ใน OS X Mountain Lion องค์ประกอบบางอย่างของหน้าต่างสามารถกำหนดเองได้ ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

 1. แสดงหน้าก่อนหน้า/แสดงหน้าถัดไป
 2. แสดงปุ่มแท็บ iCloud – คลิกเพื่อดูเว็บเพจล่าสุดที่คุณเรียกดูใน Safari บนอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณที่ลงทะเบียน iCloud ไว้ หมายเหตุ: แท็บ iCloud บน iPhone, iPad และ iPod touch จำเป็นต้องมี iOS 6
 3. ปุ่มแชร์ – คลิกเพื่อส่งเว็บเพจไปยังรายการต่อไปนี้
 4. ช่องการค้นหาอัจฉริยะ – พิมพ์คำหรือวลีเพื่อค้นหา ที่อยู่เว็บเพจ ชื่อ หรือที่คั่นหน้า
 5. แถบที่คั่นหน้า – ใส่ที่คั่นหน้าเว็บเพจโปรดของคุณ เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงเว็บเพจเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว
  • เคล็ดลับ: ใช้ iCloud เพื่อซิงค์ที่คั่นหน้าของคุณกับอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณที่ลงทะเบียน iCloud ไว้
  • รายการต่อไปนี้จะอยู่ทางด้านซ้าย
  •  = แสดง/ซ่อนรายการอ่าน – แถบแสดงความคืบหน้าสีน้ำเงิน () จะเคลื่อนผ่านเหนือไอคอนในขณะที่บันทึกเว็บเพจไว้สำหรับการอ่านแบบออฟไลน์
  •  = แสดง/ซ่อนที่คั่นหน้าและประวัติ
  •  = แสดงเว็บไซต์ยอดนิยม
 6. แถบการเรียกดูด้วยแท็บ – แสดงเว็บเพจในแท็บต่างๆ หากต้องการปิดแท็บ ให้คลิกปุ่มที่ปรากฏทางซ้ายของแท็บ เมื่อเคลื่อนเคอร์เซอร์เหนือแท็บนั้น
  • รายการต่อไปนี้จะอยู่ทางด้านขวา
  •  = เพิ่มแท็บเว็บเพจใหม่ – คลิกเพื่อเปิดแท็บใหม่
  •  = แสดงแท็บทั้งหมด – คลิกเพื่อแสดงแท็บในมุมมองแท็บ
 7. โหลดใหม่/ยกเลิกการโหลดเว็บเพจ – คลิกเพื่อโหลดเว็บเพจใหม่ จะกลายเป็นปุ่มยกเลิกการโหลดเว็บเพจเมื่อเว็บเพจกำลังโหลดอยู่
  เคล็ดลับ: เมื่ออยู่ในโหมดการเรียกดูแบบส่วนตัว ป้ายประกาศส่วนตัว () จะปรากฏที่ด้านซ้ายของปุ่มโหลดใหม่ คลิก เพื่อออกจากการเรียกดูแบบส่วนตัว
 8. ปุ่มตัวอ่าน – จะมีสถานะดังต่อไปนี้
  •  = ตัวอ่านสามารถอ่านเว็บเพจได้ – คลิกเพื่อแสดงตัวอ่าน
  •  = ในโหมดตัวอ่าน – คลิกเพื่อซ่อนตัวอ่าน
  •  = ตัวอ่านไม่สามารถอ่านเว็บเพจได้
 9. ปุ่มดาวน์โหลดป็อปโอเวอร์ – จะปรากฏพร้อมแถบแสดงความคืบหน้าสีน้ำเงิน เมื่อคุณเริ่มการดาวน์โหลด และคุณจะเห็นไอคอน Safari ผ่านข้ามหน้าจอไปที่โฟลเดอร์ Downloads บน Dock คลิกปุ่ม ดาวน์โหลดป็อปโอเวอร์ เพื่อแสดง หากคุณมีตัวเลือกเหล่านี้
  • คลิกไอคอน "X" เพื่อหยุดการดาวน์โหลด
  • คลิกไอคอนดาวน์โหลดต่อสีส้ม เพื่อดาวน์โหลดต่อจากจุดที่ค้างไว้
  • คลิกไอคอนแว่นขยาย เพื่อค้นหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้บน Mac ของคุณ

มุมมองแท็บ

ฟังก์ชั่นใหม่ใน Safari 6 คือมุมมองแท็บ ซึ่งจะแสดงแท็บที่เปิดทั้งหมดให้คุณเห็น 

ใช้หนึ่งในวิธีเหล่านี้เพื่อแสดงแท็บทั้งหมด

 • คลิกปุ่ม "แสดงแท็บทั้งหมด" ในแถบการเรียกดูด้วยแท็บ
 • จีบสองนิ้วเข้าหากันเมื่อคุณกำลังดูเว็บเพจในขนาดเต็มจอ
 • ใน Safari เลือก มุมมอง> แสดงแท็บทั้งหมด หรือกด Shift-Command-\ (⇧⌘\)

ใช้หนึ่งในวิธีเหล่านี้เพื่อไปยังแท็บต่างๆ

 • ใช้สองนิ้วกวาดไปทางซ้ายหรือขวา
 • คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแท็บ
 • ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวา

ใช้หนึ่งในวิธีเหล่านี้เพื่อซูมเข้าบนแท็บที่เลือก

 • คลิกแท็บ
 • กางสองนิ้วออกเพื่อซูมเข้าบนแท็บที่เลือก
 • ใน Safari เลือก มุมมอง > แสดงหนึ่งแท็บ หรือกด Shift-Command-\ (⇧⌘\)
 • กดปุ่ม Enter

รายการอ่าน

รายการอ่าน คือวิธีที่รวดเร็วในการเพิ่มลิงก์ไปยังเว็บเพจที่คุณต้องการอ่านในภายหลัง แม้ว่าคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ตาม โดยจะคอยติดตามว่าคุณได้อ่านเว็บเพจใดไปแล้วบ้าง iCloud จะอัพเดทรายการอ่านบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ เมื่อคุณอ่านเว็บเพจเสร็จแล้ว คุณสามารถลบออกจากรายการอ่านได้

เคล็ดลับ: คลิกปุ่ม ''ไม่ได้อ่าน'' ในคอลัมน์รายการอ่าน เพื่อดูเฉพาะเว็บเพจที่คุณยังไม่ได้อ่าน คลิกปุ่ม ''ทั้งหมด'' เพื่อดูเว็บเพจทั้งหมดที่อยู่ในรายการอ่าน

เมื่อต้องการเพิ่มเว็บเพจในรายการอ่าน ให้ใช้หนึ่งในวิธีเหล่านี้

 • คลิกปุ่ม แชร์ (รายการที่ 3) จากนั้นเลือก "รายการอ่าน" จากเมนูป๊อปอัพ
 • กด Shift (⇧)และคลิกลิงก์
 • คลิกปุ่ม ''เพิ่มหน้า'' ที่ด้านบนของคอลัมน์รายการอ่าน หมายเหตุ: คลิกไอคอนรายการอ่าน (รายการที่ 5) เพื่อแสดง/ซ่อนรายการอ่าน
 • เลือกที่คั่นหน้า > เพิ่มไปที่รายการอ่าน
 • กด Control (⌃) และคลิกลิงก์ และเลือก "เพิ่มลิงก์ไปที่รายการอ่าน"
 • กด Shift-Command-D

หมายเหตุ: คุณจะเห็นไอคอน Safari ซูมไปที่ไอคอนรายการอ่าน

เมื่อต้องการเอาเว็บเพจออกจากรายการอ่าน ให้ใช้หนึ่งในวิธีเหล่านี้

 • คลิกไอคอน ''x'' ที่ปรากฏทางด้านขวาของตัวอย่างเว็บเพจในคอลัมน์รายการอ่าน เมื่อเคลื่อนเคอร์เซอร์เหนือไอคอน
 • กด Control และคลิกบนตัวอย่างเว็บเพจในรายการอ่าน และเลือก "ลบรายการ"
 • คลิกปุ่ม ''ล้างทั้งหมด'' ในคอลัมน์รายการอ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม ''ล้าง'' ในแผ่นยืนยันเพื่อล้างเว็บเพจทั้งหมด

การวาดนิ้วแบบ Multi-Touch

Multi-Touch เป็นฟังก์ชั่นในตัวของ Safari เพื่อให้คุณสามารถแตะ เลื่อน และกวาดนิ้วได้ทั่วทั้งเว็บ

 • ใช้สองนิ้วกวาดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเพื่อไปยังที่ต่างๆ: กวาดไปข้างหน้า (ไปทางซ้าย) และกวาดไปข้างหลัง (ไปทางขวา) และเว็บเพจที่คุณเข้าชมจะเลื่อนเข้าและออกจากหน้าต่าง Safari
 • แตะสองครั้งเพื่อซูม: ใช้สองนิ้วแตะสองครั้งที่แทร็คแพด เพื่อขยายส่วนของเว็บเพจ แตะอีกสองครั้งเพื่อกลับไปที่ขนาดเดิม
 • จีบนิ้วเพื่อซูม: ซูมเข้าและขยายเว็บเพจออกได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น เพียงขยับนิ้วหัวแม่มือและนิ้วของคุณเพื่อจีบนิ้วเข้าหรือกางนิ้วออก
  • เคล็ดลับ: จีบนิ้วเข้าเมื่ออยู่ที่ขนาดจริง เพื่อดูมุมมองแท็บ Safari ใช้สองนิ้วกวาดไปที่หน้าผ่านแท็บต่างๆ ของคุณ กางนิ้วออก หรือคลิกแท็บ เพื่อซูมเข้าบนแท็บ Safari ที่เลือก
 • ใช้สองนิ้วเลื่อน: เลื่อนสองนิ้วขึ้นหรือลงบนแทร็คแพด เพื่อเลื่อนผ่านเว็บไซต์ต่างๆ การเลื่อนที่มีแรงผลักยิ่งทำให้ความรู้สึกในการเรียกดูเว็บไซต์เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

ตัวอ่านของ Safari

ตัวอ่านของ Safari สามารถลบโฆษณาและสิ่งรบกวนสายตาอื่นๆ ออกจากเว็บเพจได้ โดยมีวิธีการทำงานคือ ในขณะที่คุณเรียกดูเว็บ Safari จะตรวจหาว่าคุณกำลังอยู่ที่เว็บเพจที่มีบทความหรือไม่ คลิกไอคอนตัวอ่านที่ปรากฏทางด้านขวาของช่อง ค้นหาและ URL หรือกด ⇧⌘R (Shift-Command-R) และบทความจะปรากฏขึ้นทันทีในมุมมองที่ต่อเนื่องและปราศจากสิ่งรกสายตา คุณจะเห็นทุกหน้าของบทความ ไม่ว่าจะมีสองหน้าหรือยี่สิบหน้าก็ตาม ตัวควบคุมบนหน้าจอจะปรากฏ เมื่อคุณเคลื่อนเคอร์เซอร์ไปใกล้จุดกึ่งกลางด้านล่างของเว็บเพจตัวอ่าน ตัวควบคุมเหล่านี้จะช่วยให้คุณซูมเข้าและขยายออก อีเมล หรือพิมพ์เนื้อหาตัวอ่าน และซ่อนตัวอ่านได้ เปลี่ยนขนาดข้อความ และ Safari จะจดจำขนาดไว้ในครั้งต่อไปที่คุณดูบทความในตัวอ่านของ Safari

ช่องการค้นหาอัจฉริยะ

คุณสามารถพิมพ์ทั้งคำค้นหาและที่อยู่เว็บลงในช่องนี้ได้ ในขณะที่คุณเริ่มพิมพ์ Safari จะแนะนำเว็บเพจที่เข้าคู่กันโดยอัตโนมัติ ที่เรียกว่า ยอดนิยม (Top Hit) และไฮไลท์ไว้ เพียงแค่กดคีย์ Enter เพื่อเลือก ยอดนิยม

หาก ยอดนิยม ไม่ใช่ไซต์ที่คุณต้องการเข้าชม ให้ตรวจสอบรายการแนะนำที่สัมพันธ์กัน ซึ่งจะถูกดึงจากเครื่องมือค้นหาที่คุณชื่นชอบ ที่คั่นหน้า และประวัติ คลิกหรือใช้ปุ่มลูกศร เพื่อเลือกคำค้นหาหรือเว็บเพจ จากนั้นกด Enter

ใน Safari เลือก Safari > การตั้งค่า… > ทั่วไป (แถบเครื่องมือ) แล้วเลือกเครื่องมือค้นหาที่คุณต้องการให้ Safari ใช้ ซึ่งมีตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • Google
 • Yahoo!
 • Bing

การปรับปรุงการค้นหาของคุณ

 • ใช้เครื่องหมายคำพูดเพื่อค้นหาวลีที่ตรงกัน
  • หากคุณกำลังมองหาบทความเกี่ยวกับ ''การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์'' ให้ใส่เครื่องหมายคำพูดปิดล้อมวลีตามที่แสดงไว้
 • จำกัดการค้นหาของคุณไปที่เว็บไซต์หรือโดเมนย่อยเฉพาะของเว็บไซต์
  • เพื่อจำกัดผลการค้นหาของคุณไปที่เว็บไซต์ คุณสามารถเพิ่ม site:[เว็บไซต์] ในการค้นหาของคุณ 
  • ตัวอย่างเช่น การพิมพ์: "การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์" site:apple.com/th 
   ...จะแสดงเว็บเพจต่างๆ จาก apple.com/th เท่านั้น
 • เพื่อจำกัดผลการค้นหาของคุณไปที่โดเมนย่อยของเว็บไซต์ คุณสามารถเพิ่ม site:[subdomain.website] ในการค้นหาของคุณ  
  • ตัวอย่างเช่น การพิมพ์: "การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์" site:http://www.apple.com/th/support/
   ...จะแสดงเว็บเพจต่างๆ ของส่วนสนับสนุนของเว็บไซต์ apple.com/th เท่านั้น
 • วิธีการตัดคำออกจากผลการค้นหาของคุณ
  • ในการตัดคำต่างๆ ออกจากผลการค้นหาของคุณ ให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ข้างหน้าคำที่คุณต้องจะการตัดออก 
  • ตัวอย่างเช่น การพิมพ์: "การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์" site:http://www.apple.com/th/support/ -archive
   ...จะค้นหาวลีที่ตรงกับคำว่า "การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์" บนเว็บไซต์การสนับสนุนของ Apple ที่ไม่มีคำว่า "การเก็บถาวร" (archive)

ส่วนขยายของ Safari

ส่วนขยายของ Safari สร้างโดยนักพัฒนาของบริษัทอื่น และเป็นวิธีที่ดีที่จะเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ ให้กับ Safari

ใน Safari ให้เลือก Safari > ส่วนขยายของ Safari… เพื่อดูแกลเลอรีส่วนขยายของ Safari

ทำต่อ

ด้วยการเปิดใช้งาน ทำต่อ Safari จะเปิดขึ้นพร้อมกับเว็บไซต์ชุดเดิมที่คุณมี เมื่อคุณออกจาก Safari

หากต้องการเปิดใช้งาน ทำต่อ ใน Finder ให้เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ… > ทั่วไป และยกเลิกการเลือก "ปิดหน้าต่างเมื่อออกจากแอพพลิเคชั่น"

เคล็ดลับ: กดคีย์ Shift เมื่อคุณเปิด Safari เพื่อข้าม ทำต่อ

ตั้งค่าโฮมเพจของคุณ

 

หากต้องการตั้งค่าโฮมเพจของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ใน Safari ให้เลือก Safari > การตั้งค่า… > ทั่วไป (แถบเครื่องมือ)
 2. พิมพ์หรือวาง URL ของโฮมเพจไว้ในช่อง "โฮมเพจ:"
 3. ถ้าคุณต้องการให้โฮมเพจของคุณเปิดขึ้นในหน้าต่าง Safari ใหม่ ให้เลือก "โฮมเพจ" ในเมนูป๊อปอัพ "หน้าต่างใหม่เปิดด้วย:"
 4. ถ้าคุณต้องการให้โฮมเพจของคุณเปิดขึ้นในแท็บ Safari ใหม่ ให้เลือก "โฮมเพจ" ในเมนูป๊อปอัพ "แท็บใหม่เปิดด้วย:"

สิ่งสำคัญ: ด้วยการเปิดใช้งาน ทำต่อ Safari จะไม่เปิดขึ้นด้วยโฮมเพจของคุณเสมอไป แม้ว่าใน การตั้งค่า Safari คุณจะเลือก "โฮมเพจ" ในเมนูป๊อปอัพ "หน้าต่างใหม่เปิดด้วย:" ไว้แล้วก็ตาม หากต้องการเปิดโฮมเพจของคุณภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ ให้กดคีย์ Shift ค้างไว้ เมื่อคุณเปิด Safari

เรียนรู้เพิ่มเติม

คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของ Safari

หมายเหตุสำหรับนักพัฒนาเว็บ: เนื้อหาเว็บตามไดรฟ์ในเครื่องของคุณอาจไม่แสดงใน Safari ด้วยการตั้งค่าความปลอดภัยที่เป็นค่าเริ่มต้นของ "ข้อจำกัดไฟล์ภายในเครื่อง"  หากต้องการปิดใช้งานข้อจำกัดไฟล์ภายในเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ใน Safari เลือก Safari > การตั้งค่า… > ขั้นสูง (แถบเครื่องมือ)
 2. เลือกตัวเลือก "แสดงเมนูพัฒนาในแถบเมนู" ปิดการตั้งค่า Safari
 3. ใน Safari เลือก พัฒนา > ปิดใช้งานข้อจำกัดไฟล์ภายในเครื่อง เพื่อเปิดปิดการตั้งค่า

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: