เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ที่สามารถใช้ได้กับ VoiceOver บน Mac

เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์แบบปรับเปลี่ยนปุ่มนูนได้ต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับ VoiceOver เพื่อแสดงคำอธิบายอักษรเบรลล์สำหรับรายการต่างๆ บนหน้าจอ

macOS รองรับเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์แบบ USB หรือ Bluetooth โดยที่คุณไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม โดยคุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องแสดงผลแบบ USB หลายเครื่องเข้ากับ Mac เครื่องเดียว เพื่อให้ผู้ใช้หลายคนสามารถใช้งานร่วมกันได้ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VoiceOver บน Mac

Alva

544 Satellite USB
544 Satellite Traveller USB
570 Satellite Pro USB
584 Satellite Pro USB
BC640
ต้องใช้เฟิร์มแวร์ BC640 ล่าสุด
USB Bluetooth
BC680 USB Bluetooth

American Printing House for the Blind

Refreshabraille 18 USB Bluetooth

Baum

PocketVario 24  USB Bluetooth
Pronto! 18  USB Bluetooth
Pronto! 40 USB Bluetooth
SuperVario2 Bluetooth
SuperVario 32 USB Bluetooth
SuperVario 40  USB Bluetooth
SuperVario 80  USB Bluetooth
VarioConnect 12 (Conny)
VoiceOver อาจระบุเครื่องแสดงผลนี้เป็น HumanWare BrailleConnect 12
USB Bluetooth
VarioConnect 24  USB Bluetooth
VarioConnect 32  USB Bluetooth
VarioConnect 40  USB Bluetooth
VarioPro 64  USB
VarioPro 80 USB
VarioUltra 20 Bluetooth
VarioUltra 40 Bluetooth

Deininger

Pegasus 42/4 CR USB
Pegasus 82/8 CR  USB

Eurobraille

Esys 12  USB Bluetooth
Esys 24  USB Bluetooth
Esys 40  USB Bluetooth
Esys Light 40  USB Bluetooth
Esys 64  USB Bluetooth
Esys 80  USB Bluetooth

Freedom Scientific

Focus 14 Blue  USB Bluetooth
Focus 40  USB
Focus 40 Blue  USB Bluetooth
Focus 44  USB
Focus 70 
USB
Focus 80  USB
Focus 80 Blue  USB Bluetooth
Focus 84  USB
PAC Mate 30     USB
PAC Mate 40  USB
PAC Mate BX420 (เครื่องแสดงผลเท่านั้น)  USB
PAC Mate BX440 (เครื่องแสดงผลเท่านั้น)  USB
PAC Mate QX420 (เครื่องแสดงผลเท่านั้น)  USB
PAC Mate QX440 (เครื่องแสดงผลเท่านั้น)  USB

GW Micro

Braille Sense
การรองรับ Bluetooth ต้องมีโมดูล Braille Sense Bluetooth เสริม
USB Bluetooth
Braille Sense Plus USB Bluetooth
SyncBraille 20 USB
SyncBraille 32 USB

HandyTech

Active Braille 40  USB Bluetooth
Basic Braille 16 USB Bluetooth
Basic Braille 20 USB Bluetooth
Basic Braille 32 USB Bluetooth
Basic Braille 40 USB Bluetooth
Basic Braille 48 USB Bluetooth
Basic Braille 64 USB Bluetooth
Basic Braille 80 USB Bluetooth
Braille Star 40 USB Bluetooth
Braille Star 80 USB
Braille Wave USB Bluetooth
Braillino Bluetooth
Easy Braille USB Bluetooth
Modular Evolution 64 USB
Modular Evolution 88 USB

Harpo

BraillePen Bluetooth
BraillePen 12 Bluetooth

HIMS

Braille EDGE 40  USB Bluetooth
Braille Sense
การรองรับ Bluetooth ต้องมีโมดูล Braile Sense Bluetooth
USB Bluetooth
Braille Sense Plus USB Bluetooth
Braille Sense OnHand 18  USB Bluetooth
Smart Beetle 14 USB Bluetooth
SyncBraille 20 USB
SyncBraille 32 USB

Humanware

BrailleConnect 12 Bluetooth
BrailleConnect 24 USB Bluetooth
BrailleConnect 32 USB Bluetooth
BrailleConnect 40 USB Bluetooth
BrailleNote Apex BT USB Bluetooth
BrailleNote Apex QT
VoiceOver รองรับปุ่มนำทางเท่านั้น
USB Bluetooth
BrailleNote mPower BT 18 Bluetooth
BrailleNote mPower BT 32 Bluetooth
BrailleNote PK
VoiceOver ระบุเครื่องแสดงผลนี้เป็น Humanware BrailleNote mPower BT 18
Bluetooth
Brailliant 24 USB Bluetooth
Brailliant 32 USB Bluetooth
Brailliant 40 USB Bluetooth
Brailliant 64 USB Bluetooth
Brailliant 80 USB Bluetooth
Brailliant BI 32 USB Bluetooth
Brailliant BI 40 USB Bluetooth

KGS

Braille Memo Pocket 16 USB Bluetooth

MDV

Lilli USB
MB408L Bluetooth

Ninepoint Systems

Cebra USB
Ninepoint Bluetooth
Novem USB Bluetooth

Nippon Telesoft

Mini Seika 8 USB Bluetooth
Mini Seika 16 USB Bluetooth
Mini Seika 24
USB Bluetooth
Seika Version 3 USB
Seika Version 4 USB Bluetooth
Seika v5 USB Bluetooth
Seika 80 USB

Optelec

EasyLink Bluetooth
EasyLink12 Bluetooth
Voyager 44 USB

Papenmeier

Braillex EL 40s USB
Braillex EL 80s USB
Braillex Trio USB Bluetooth

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: