Handy Tech Braille Star 40: ปุ่มอุปกรณ์สำหรับการนำทางด้วย VoiceOver

เมื่อใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์ Handy Tech Braille Star 40 กับ VoiceOver ใน iOS คุณสามารถใช้คำสั่งปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้เพื่อนำทางไปยังที่ต่างๆ ได้ 

ปุ่มอุปกรณ์อักษรเบรลล์ การดำเนินการของ VoiceOver
ซ้ายขึ้น + ซ้ายลง เปิดใช้งานปุ่มลบ
ขวาขึ้น + ขวาลง เปิดใช้งานปุ่ม Return
ซ้ายขึ้น คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย
ซ้ายลง คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา
ขวาขึ้น คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย
ขวาลง คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา
ปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์ แตะรายการที่เลือกสองครั้ง
ตำแหน่งเคอร์เซอร์ สลับเปลี่ยนคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับรายการสากลของคำสั่งทั่วไป โปรดดูที่ คำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver

เพื่อให้แน่ใจว่าจอแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดดูให้แน่ใจว่าคุณ ได้ติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดของ iOS แล้ว

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: