เกี่ยวกับสายและอะแดปเตอร์ Thunderbolt ของ Apple

Thunderbolt คือการปฏิวัติเทคโนโลยี I/O ที่รองรับอุปกรณ์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงและจอภาพความละเอียดสูงแม้จะมีพอร์ตเดียวที่เล็กกะทัดรัดก็ตาม เรียนรู้เกี่ยวกับสายและอะแดปเตอร์ Thunderbolt ของ Apple ที่คุณสามารถใช้กับ Mac ที่ใช้ Thunderbolt ได้ของคุณ

บทความนี้จะกล่าวถึง Thunderbolt 1 และ Thunderbolt 2 คุณสามารถดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thunderbolt 3 และ Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter สำหรับ MacBook Pro (ปี 2016 หรือใหม่กว่า) และ iMac (ปี 2017)

อะแดปเตอร์ Thunderbolt รองรับบนคอมพิวเตอร์ Mac ต่อไปนี้

  • MacBook Pro (ปี 2011 ถึงปี 2015)
  • MacBook Air (กลางปี 2011 และใหม่กว่า)
  • Mac mini (กลางปี 2011 และใหม่กว่า)
  • iMac (กลางปี 2011 ถึงปี 2015) 
  • Mac Pro (ปลายปี 2013)

ใช้คู่มือนี้เพื่อค้นหารุ่นคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณ

Apple Thunderbolt Cable (0.5 ม.)
หมายเลขชิ้นส่วน MD862ZM/A

Apple Thunderbolt Cable (0.5 ม.)
หมายเลขชิ้นส่วน MF640ZM/A

 

Apple Thunderbolt Cable (2 ม.)
หมายเลขชิ้นส่วน MC913ZM/A

Apple Thunderbolt Cable (2 ม.)
หมายเลขชิ้นส่วน MF639ZM/A


Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter
หมายเลขชิ้นส่วน MD463ZM/A

 


Thunderbolt to FireWire Adapter
หมายเลขชิ้นส่วน MD464ZM/A

 

ดูเพิ่มเติม

เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ macOS และการอัพเดทเฟิร์มแวร์ที่มีทั้งหมดแล้ว คุณสามารถตรวจสอบได้โดยเลือก App Store จากเมนู Apple () จากนั้นคลิกรายการอัพเดท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายและอะแดปเตอร์ Thunderbolt และ Thunderbolt ของ Apple ได้จากที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

วันที่เผยแพร่: