การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ PPPoE ใน Mac OS X v10.6 และใหม่กว่า

ดูเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ PPPoE ใน Mac OS X v10.6 และใหม่กว่า

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของคุณอาจกำหนดให้คุณต้องเชื่อมต่อผ่าน PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) บทความนี้จะอธิบายวิธีตั้งค่า PPPoE ใน Mac OS X 10.6 และใหม่กว่า

โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้หากคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โดยตรงกับโมเด็ม DSL หรือเคเบิลโมเด็มและ ISP ของคุณกำหนดให้ใช้ PPPoE หากคุณมีสถานีฐาน AirPort Extreme, Express หรือ Time Capsule ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าคอมพิวเตอร์ก่อนเป็นอันดับแรก โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสถานีฐานกับเครือข่าย จากนั้นดูส่วน AirPort ในตอนท้ายของบทความ

ก่อนดำเนินการต่อ โปรดทราบว่าโมเด็ม DSL หรือเคเบิลโมเด็มหลายๆ รุ่นยังทำหน้าที่เป็นเราเตอร์ได้ด้วย และจัดการการตั้งค่า PPPoE ที่จำเป็นได้เอง คุณจึงควรทำตามคำแนะนำเหล่าต่อเมื่อ ISP ยืนยันว่าคุณจำเป็นต้องตั้งค่า PPPoE บนคอมพิวเตอร์หรือเราเตอร์โดยตรงเท่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณกำหนดค่า PPPoE ใน Mac OS X v10.5 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า โปรดดูที่บทความนี้
 

ขั้นตอนในการเชื่อมต่อ

 1. ขอข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ (ISP)

  • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
  • ที่อยู่ Domain Name Server (DNS) หากจำเป็น

  หมายเหตุ: หลายๆ กรณี ISP จะเป็นผู้กำหนดเซิร์ฟเวอร์ DNS โดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างการเชื่อมต่อ PPPoE และไม่จำเป็นต้องป้อนล่วงหน้า 
   
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเด็ม DSL หรือเคเบิลโมเด็มเปิดอยู่และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (อิงจากไฟแสดงสถานะ) และสาย Ethernet ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ โมเด็มบางรุ่นจะมีไฟแสดงสถานะแยกกันสำหรับแต่ละการเชื่อมต่อ
 3. จากเมนู Apple () เลือกการตั้งค่าระบบ
 4. จากเมนูมุมมอง ให้เลือกเครือข่าย
 5. ปลดล็อคบานหน้าต่าง (หากจำเป็น) 
 6. คลิกปุ่ม "+" ในมุมซ้ายล่างเพื่อเพิ่มอินเทอร์เฟซใหม่ 
 7. เลือก "PPPoE" เป็นอินเทอร์เฟซ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก "อีเธอร์เน็ต" ในเมนู "อีเธอร์เน็ต" แล้ว  
 8. คลิกสร้าง 
 9. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของคุณในช่องชื่อบัญชี
 10. พิมพ์รหัสผ่านของคุณในช่องรหัสผ่าน หากคุณต้องการให้ผู้ใช้ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ใช้วิธีการเชื่อมต่อเดียวกัน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับ "บันทึกรหัสผ่าน"

  เคล็ดลับ: หากต้องการให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิดแอพพลิเคชั่นเครือข่าย (เว็บเบราเซอร์ อีเมล และอื่นๆ) ให้คลิก ตัวเลือก "ขั้นสูง" เลือกแท็บ PPP และเลือกช่องทำเครื่องหมาย "เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น"
   
 11. คลิกแท็บ TCP/IP
 12. เลือกการใช้ PPP หรือกำหนดเอง จากเมนูป๊อปอัพกำหนดค่า IPv4 ตามที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณแนะนำ เลือกกำหนดเอง หาก ISP ของคุณให้ที่อยู่ IP แบบคงที่ ป้อนที่อยู่ IP แบบคงที่ในช่องที่อยู่ IP
 13. คลิกแท็บ DNS 
 14. ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ DNS ให้คลิกปุ่ม "+" จากนั้นพิมพ์เซิร์ฟเวอร์ DNS แรกที่ ISP ของคุณให้มา (หากมี) ทำขั้นตอนเดียวกันนี้ซ้ำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS เพิ่มเติมแต่ละเซิร์ฟเวอร์
 15. คลิกปรับใช้ตอนนี้
 16. เปิดเว็บเบราเซอร์หรือแอพพลิเคชั่นอินเทอร์เน็ตอื่นๆ (TCP/IP) เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ

  เคล็ดลับ:
  หากคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายตัวเลือกในขั้นตอนที่ 10 เพื่อให้เชื่อมต่ออัตโนมัติเมื่อจำเป็น จะมีทางเลือกอื่นให้สองทางเลือกคือ คุณสามารถคลิก "เชื่อมต่อ" จากหน้าจอการตั้งค่าระบบเครือข่ายได้ด้วยตนเอง ในขณะที่ PPPoE ถูกเลือกไว้เมื่อคุณต้องการจะเข้าอินเทอร์เน็ต หรือคุณจะทำเครื่องหมายในช่อง "แสดงสถานะ PPPoE ในแถบเมนู" บนหน้าจอเดียวกันแล้วใช้ไอคอนเมนู PPPoE เพื่อเชื่อมต่อเมื่อจำเป็นก็ได้

ขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับ AirPort

 1. หลังจากคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้ว ให้ต่อตัวเครื่องสถานีฐานเข้ากับเครือข่าย
 2. ถอดสายไฟของโมเด็ม DSL หรือเคเบิลโมเด็มออกสองสามวินาที จากนั้นจึงเสียบเข้าไปใหม่
 3. ใช้ยูทิลิตี้ AirPort (ที่อยู่ใน /Applications/Utilities/) เพื่อคัดลอกการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ไปยังสถานีฐาน
 4. หากคุณเลือกตัวเลือกให้ "เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น" (ขั้นตอนที่ 10 ข้างต้น) ให้เปิดการตั้งค่าเครือข่าย หลังจากใช้ผู้ช่วยตั้งค่า AirPort และยกเลิกการเลือกการตั้งค่านี้สำหรับพอร์ต Ethernet ในตัวของคอมพิวเตอร์ การทำเช่นนี้จะป้องกันปัญหาที่อธิบายไว้ในAirPort: สามารถเชื่อมต่อสถานีฐานแต่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อใช้ PPPoE

 

วันที่เผยแพร่: