คุณจะทำให้ Mac ของคุณพูดหมายเลขประจำเครื่องได้อย่างไร

เรียนรู้วิธีที่คุณสามารถทำให้ Mac ของคุณพูดหมายเลขประจำเครื่องได้ใน OS X Lion หรือ Mac OS X v10.6

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเสียงของ Mac ดังพอที่คุณจะได้ยินหมายเลขประจำเครื่อง
  2. กดปุ่ม Option ค้างไว้และเลือกเมนู Apple () > ข้อมูลระบบ (หรือเมนู Apple > ตัวสร้างโปรไฟล์ระบบ ใน Mac OS X v10.6)
  3. กด Command-4 (⌘4) หรือเลือก ไฟล์ > พูดหมายเลขประจำเครื่อง แล้ว Mac ของคุณจะพูดหมายเลขประจำเครื่อง

เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณยังสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องได้ในหน้าต่าง เกี่ยวกับ Mac นี้ ด้วยเช่นกัน

วันที่เผยแพร่: