การใช้และดูแลรักษา Apple MagSafe Adapter ของคุณ

ดูเกี่ยวกับการใช้ Apple MagSafe Adapter ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ และดูเคล็ดลับในการลดการสึกหรอบนอะแดปเตอร์

การทำงานร่วมกัน

เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเต็มที่ ควรใช้เฉพาะอะแดปเตอร์แปลงไฟที่มาพร้อมกับโน้ตบุ๊ค Mac หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟที่ผ่านการรับรองจาก Apple ที่เหมาะกับโน้ตบุ๊ค Mac

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe กับแหล่งจ่ายไฟ

ควรตรวจสอบว่ามีการเสียบปลั๊ก AC หรือสายไฟ AC ลงในอะแดปเตอร์แปลงไฟสนิทดีแล้ว ก่อนที่จะเสียบอะแดปเตอร์กับเต้ารับ และควรตรวจสอบว่ามีการเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เข้ากับผนังเรียบร้อย ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ 

อุณหภูมิและอะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe

อะแดปเตอร์แปลงไฟอาจร้อนมากขณะใช้งานตามปกติ อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe และ MagSafe 2 มีคุณสมบัติตรงตามขีดจำกัดอุณหภูมิพื้นผิวส่วนที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ที่กำหนดโดยมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IC 60950-1) เพื่อเป็นการลดโอกาสที่อะแดปเตอร์แปลงไฟจะมีความร้อนสูงมากเกินไป หรือการเกิดการบาดเจ็บที่เกี่ยวกับความร้อน ควรปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  • เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe เข้ากับเต้ารับหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากโดยใช้ปลั๊ก AC และควรตรวจสอบว่ามีพื้นที่ให้อากาศถ่ายเทได้เพียงพอบริเวณรอบๆ อะแดปเตอร์

  

 

  • หากคุณใช้งานสายไฟ AC ควรจัดวางอะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ไว้บนโต๊ะทำงาน โต๊ะ หรือพื้นในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ควรหลีกเลี่ยงการวางไว้บนพรมที่หนา ที่นอน หรือเฟอร์นิเจอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของอากาศบนอะแดปเตอร์ เนื่องจากสิ่งของเหล่านี้อาจปิดกั้นการระบายความร้อนจากตัวอะแดปเตอร์ได้ นอกจากนี้คุณควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสอะแดปเตอร์เป็นเวลานานๆ ในระหว่างที่มีการใช้งานอะแดปเตอร์

 

หัวต่อ MagSafe ของอะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe อาจแตกต่างกันไปตามคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ รวมถึงสายไฟ AC และรูปแบบของปลั๊ก AC ก็อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่คุณอยู่

การถอดอะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ออกจากแหล่งจ่ายไฟ

คุณควรถอดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe และถอดสายไฟอื่นๆ ออก ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

  • คุณต้องการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ Apple ที่คุณใช้
  • มีเศษสิ่งสกปรกเข้าไปในพอร์ตจ่ายไฟ MagSafe (ดูวิธีนำเศษสิ่งสกปรกออก)
  • มีปัญหาเกี่ยวกับพินบนหัวต่อ MagSafe
  • สายไฟหรือปลั๊กไฟฉีกขาดหรือเสียหาย
  • โน้ตบุ๊ค Mac หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟโดนฝนหรือได้รับความชื้นมากเกินไป หรือมีของเหลวหกใส่ตัวเครื่อง
  • โน้ตบุ๊ค Mac หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟหล่น ตัวเครื่องเสียหาย หรือคิดว่าจำเป็นต้องได้รับการบริการหรือซ่อมแซม

พอร์ตจ่ายไฟ MagSafe

พอร์ตจ่ายไฟ MagSafe บนคอมพิวเตอร์ของคุณมีแม่เหล็กที่สามารถลบข้อมูลบนบัตรเครดิต, iPod หรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้ เพื่อเป็นการรักษาข้อมูลของคุณ ไม่ควรวางอุปกรณ์เหล่านี้หรือวัสดุหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความไวต่อแม่เหล็ก ไว้ใกล้กับพอร์ตนี้ภายในระยะ 1 นิ้ว (25 มม.)

การถอดการเชื่อมต่อหัวต่อ MagSafe ออกจากคอมพิวเตอร์

การถอดอะแดปเตอร์ MagSafe ออกจากคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องจะช่วยลดการสึกหรอของสายอะแดปเตอร์ และจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอะแดปเตอร์ MagSafe

อะแดปเตอร์ MagSafe 2 รูปแบบตัว "T"

1. จับ MagSafe 2 ที่หัว                                           

2. เอียงหัวต่อขึ้นข้างบน ลงข้างล่าง ไปทางซ้าย หรือขวา เพื่อถอดการเชื่อมต่อ

อะแดปเตอร์ MagSafe รูปแบบตัว "L"

1. จับ MagSafe ที่หัว                                            

2. เอียงหัวต่อออกจากคอมพิวเตอร์เพื่อถอดการเชื่อมต่อ

อะแดปเตอร์ MagSafe รูปแบบตัว "T"

1. จับ MagSafe ที่หัว                                           

2. เอียงหัวต่อขึ้นข้างบน ลงข้างล่าง ไปทางซ้าย หรือขวา เพื่อถอดการเชื่อมต่อ

อย่าดึงสายหรืองอสายเพื่อถอดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ MagSafe เนื่องจากจะเป็นการยิ่งเพิ่มความเค้นให้กับสายไฟ

การใช้ MagSafe to MagSafe 2 Converter

หากคุณมีโน้ตบุ๊ค Mac ที่มีพอร์ตจ่ายไฟ MagSafe 2 คุณจำเป็นต้องมี MagSafe to MagSafe 2 Converter ในการใช้งานอะแดปเตอร์ MagSafe รุ่นก่อนหน้า หรือจอภาพ Apple ที่มีหัวต่อ MagSafe รูปแบบตัว "T" หรือ "L"

MagSafe to MagSafe 2 Converter ทำหน้าที่เชื่อมต่ออยู่ระหว่างหัวต่อ MagSafe รูปแบบตัว "T" หรือ "L" และพอร์ต MagSafe 2 บนคอมพิวเตอร์ สามารถถอดการเชื่อมต่อออกได้ในลักษณะเดียวกันกับอะแดปเตอร์รูปแบบตัว "T" ของ MagSafe หรืออะแดปเตอร์รูปแบบตัว "L" ของ MagSafe 2 ดังที่มีการอธิบายถึงไว้ในตอนต้นของบทความนี้

ดูเพิ่มเติม

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe โปรดดูบทความต่อไปนี้

วันที่เผยแพร่: