MacBook Pro: คำแนะนำในการเปลี่ยนฐานรองฝาครอบตัวเครื่องด้านล่างด้วยตนเอง (DIY)

บทความนี้มีขั้นตอนเกี่ยวกับการซ่อมแซมด้วยตนเอง (DIY) โดยละเอียด สำหรับการติดตั้งฐานรองและแผ่นอุดของ MacBook (13 นิ้ว อลูมิเนียม ปลายปี 2008) และคอมพิวเตอร์ MacBook Pro ที่ฐานรองฝาครอบตัวเครื่องด้านล่างสูญหายหรือชำรุด

ข้อมูลทั่วไป

MacBook Pro ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ การรับประกันแบบจำกัดของ Apple หรือภายใต้ AppleCare Protection Plan สามารถรับการเปลี่ยนฐานรองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย MacBook Pro ที่หมดอายุการรับประกันแล้ว อาจมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน ชุดเปลี่ยนด้วยตัวคุณเอง (DIY) ยังไม่มีให้บริการสำหรับคอมพิวเตอร์ MacBook Pro จอภาพ Retina

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อสินค้า หรือในประเทศหรือภูมิภาคที่อาศัยอยู่ (หากไม่ใช่ประเทศหรือภูมิภาคเดียวกัน) จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple หรือจาก AppleCare Protection Plan เพิ่มเติม นอกเหนือไปจากสิทธิ์และการแก้ไขเยียวยาทั้งหมดตามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์เพิ่มเติมเหล่านี้

คุณสามารถเลือกรับการเปลี่ยนฐานรองฝาครอบตัวเครื่องด้านล่างได้สามวิธี คือ

บริการให้ความช่วยเหลือ

 1. ไปที่ Apple Retail Store นัดหมายกับ Genius
 2. ไปพบผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ซึ่งค้นหาได้ที่นี่

บริการตนเอง

 1. สั่งซื้อชุดเปลี่ยนฐานรองฝาครอบตัวเครื่องด้านล่างด้วยตนเอง (DIY) ติดต่อ Apple เพื่อสั่งซื้อ

 

คำแนะนำในการเปลี่ยนฐานรองด้วยตนเอง (DIY)

หมายเหตุ: โปรดใช้ชุดเปลี่ยนฐานรองสำหรับฐานรองที่สูญหายเท่านั้น ห้ามเปลี่ยนฐานรองที่ยังยึดติดดีอยู่ การถอดฐานรองเพียงเพื่อต้องการเปลี่ยนใหม่อาจทำให้ฝาครอบตัวเครื่องด้านล่างเสียหายได้

เครื่องมือทั้งหมดที่ต้องใช้ในการซ่อมแซม ได้แก่

 • ไขควง Phillips 00
 • ปากคีบ
 • คลิปหนีบกระดาษหรือเข็มกลัดซ่อนปลาย

ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงมือสำหรับกระบวนการนี้

ขั้นตอนเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่ม โปรดตรวจสอบตำแหน่งของฐานรองที่ต้องเปลี่ยน และตรวจสอบว่าแผ่นอุดฝาครอบรวมถึงฐานรองฝาครอบในชุดตรงกับภาพด้านล่างนี้

บริเวณฐานรองบนฝาครอบตัวเครื่องด้านล่าง การจับคู่ส่วนประกอบให้ตรงกัน

ฝาครอบตัวเครื่องด้านล่างส่วนนอก

ฐานรองด้านนอก

ฝาครอบตัวเครื่องด้านล่างส่วนใน

แผ่นอุดด้านใน

ตัวครอบแผ่นอุดด้านใน

 

ขั้นตอนปฏิบัติ

คำเตือน: กาวที่ใช้ในกระบวนการนี้อาจติดกับผิวหนังได้ ห้ามสัมผัสกาว ในกรณีที่สัมผัส โปรดดูคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยในช่วงท้ายของเอกสารนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ผลิตกาว โปรดดูที่

Loctite
Rocky Hill, CT. 06067
www.loctite.com

หมายเหตุ: ห้ามใช้กาวประเภทอื่นยกเว้นที่มีมาให้พร้อมกับในชุดเปลี่ยนฐานรองเท่านั้น ไอระเหยจากกาวประเภทอื่นอาจมีผลเสียต่อส่วนประกอบภายในอื่นๆ ได้

 


 

 1. วางคอมพิวเตอร์คว่ำลงบนผ้าสะอาดที่ไม่ฝุ่นผง หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่ไม่ทำให้เกิดรอย ถอดฝาครอบตัวเครื่องด้านล่างออก
 2. ใช้ไขควง Phillips 00 ถอดฝาครอบตัวเครื่องด้านล่างโดยการถอดสกรู 10 ตัวออก สิ่งสำคัญ: สกรูด้านข้างและด้านหน้าจะต้องถอดและใส่ตามมุม

   

   

 3. ค่อยๆ ดึงฝาครอบตัวเครื่องด้านล่างออกจากบนด้านบานพับจอแสดงผลและดึงขึ้นด้านบนตามมุม
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณฐานรองบนฝาครอบตัวเครื่องด้านล่างสะอาดและไม่มีเศษสิ่งสกปรกใดๆ หากยังมีส่วนใดส่วนหนึ่งของฐานรองที่ยังติดอยู่ ให้แกะออกด้วยปากคีบ
 5. ทำความสะอาดฝาครอบตัวเครื่องด้านล่างทั้งสองด้านรอบๆ บริเวณฐานรอง รอให้แอลกอฮอล์ระเหย
 6. แกะฐานรองด้านนอกออกจากแพคเกจ แล้วนำไปประกอบเข้ากับฝาครอบตัวเครื่องด้านล่างให้แน่น ห้ามใช้กาวเพื่อติดฐานรองด้านนอกกับฝาครอบตัวเครื่องด้านล่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับส่วนที่เป็นฉนวนที่ยึดติด
 7. ใช้คลิปหนีบกระดาษหรือเข็มกลัดซ่อนปลายเพื่อเปิดปลายหลอดกาว คลิปหนีบกระดาษหรือเข็มกลัดซ่อนปลายยังสามารถใช้เปิดรูหลอดกาวหลังจากเก็บไว้ได้อีกด้วย ทากาวหยดเล็กๆ ลงบนส่วนล่างของฐานรองที่อยู่บนฝาครอบตัวเครื่องด้านล่างส่วนใน อย่าให้กาวเปื้อน 

 8. วางแผ่นอุดลงบนบริเวณที่ทากาว
 9. ห้ามใช้นิ้วกดแผ่นอุดฐานรอง ใช้ปลายไม้พันสำลีกดแผ่นอุดฐานรองให้เข้าที่ กดฐานรองค้างไว้เบาๆ ให้เข้าที่เป็นเวลา 30 วินาที
 10. ทำความสะอาดกาวส่วนเกินด้วยไม้พันสำลีแห้ง สิ่งสำคัญ: ห้ามเช็ดกาว ให้ใช้ไม้พันสำลีแห้งเพื่อดูดซับกาวส่วนเกินออก กาวส่วนเกินที่เยิ้มออกมาอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะแห้ง และอาจทำให้ฝาครอบตัวเครื่องด้านล่างติดกับลอจิกบอร์ดหรือระบบข่ายสายสัญญาณภายในได้
 11. ใช้นาฬิกาจับเวลา ปล่อยให้กาวเซ็ตตัวอย่างน้อย 60 นาทีก่อนจะใส่ตัวครอบแผ่นอุดฐานรองไว้บนแผ่นอุดฐานรอง สิ่งสำคัญ: หากคุณเห็นแสงเลเซอร์ได้จากบริเวณฐาน อย่าใช้ตัวครอบแผ่นอุดฐานรองนั้น โดยปกติแล้ว จะพบแสงเลเซอร์บนบริเวณฐานรองด้านหลังซ้าย
 12. หมายเหตุในการประกอบกลับ: ใส่สกรูตามลำดับที่แสดงไว้ หากไม่ได้ใส่ตามลำดับ ฝาครอบตัวเครื่องด้านล่างอาจโยกเวลาวางบนผิวที่ได้ระดับ

 

ดูเพิ่มเติม

คำแนะนำด้านความปลอดภัย: กาวเป็นสารระคายเคืองต่อดวงตาและผิวหนัง กาวจะยึดติดกับผิวหนังในทันที

ประกอบด้วยเอธิลไซยาโนอะคริเลต หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา หากสัมผัสกับดวงตาหรือปาก ให้ล้างเบาๆ ภายในดวงตาและปากด้วยน้ำสะอาดเท่านั้น เป็นเวลา 15 นาที แล้ว ไปพบแพทย์ กาวน้ำจะทำให้รู้สึกแสบตาชั่วคราว กาวแห้งอาจระคายเคืองตาเหมือนกับทรายเข้าตาและควรได้รับการรักษาโดยแพทย์

หากกาวติดผิวหนัง ให้จุ่มในน้ำยาล้างเล็บหรือน้ำสบู่อุ่นๆ และค่อยๆ ลอกออกหรือถูกาวออกด้วยความระมัดระวัง (ห้ามดึง) หากสัมผัสผ่านเสื้อผ้าอาจทำให้ผิวหนังไหม้ได้ หากหกใส่เสื้อผ้า ให้ล้างด้วยน้ำเย็น หลีกเลี่ยงสูดหายใจเอาไอระเหยเป็นเวลานาน ใช้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ เก็บให้พ้นจากมือเด็ก

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: