ดาวน์โหลดบทเรียนจากศิลปินในส่วนหัดเล่นดนตรีของ GarageBand ซ้ำอีกครั้ง

ดูวิธีดาวน์โหลดบทเรียนจากศิลปินในส่วนหัดเล่นดนตรีที่เคยซื้อไว้ซ้ำอีกครั้ง หรือดาวน์โหลดต่อจากเดิม

หากคุณเริ่มดาวน์โหลดบทเรียนจากศิลปินในส่วนหัดเล่นดนตรีแล้ว แต่การดาวน์โหลดหยุดชะงักหรือไม่สมบูรณ์ คุณสามารถกลับมาดาวน์โหลดต่อได้จากร้านบทเรียนใน GarageBand นอกจากนี้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดบทเรียนจากศิลปินที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วได้จาก Apple Store (แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดจากร้านบทเรียนใน GarageBand ได้)

ดาวน์โหลดบทเรียนจากศิลปินในส่วนหัดเล่นดนตรีต่อจากเดิม

  1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย การเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณต้องเปิดใช้งาน จึงจะสามารถดาวน์โหลดได้โดยสมบูรณ์
  2. ออกแล้วเปิด GarageBand ใหม่ หากปิด GarageBand แล้ว ให้คลิกไอคอนเพื่อเปิด คุณจะเห็นข้อความแจ้งว่าแอพจะดาวน์โหลดต่อจากเดิม
  3. หาก GarageBand เปิดอยู่ แต่ตัวเลือกโปรเจ็กต์ไม่แสดงขึ้น ให้เลือกไฟล์ > ใหม่ เพื่อเปิด
  4. ในตัวเลือกโปรเจ็กต์ ให้คลิก "เรียนฝึกหัดเล่น" แล้วคลิกลูกศรที่มุมขวาล่างเพื่อดาวน์โหลดต่อ

หากคุณยังคงไม่สามารถดาวน์โหลดจนเสร็จสมบูรณ์ได้ ให้ไปที่ส่วน GarageBand และหัดเล่นดนตรีในหน้าซอฟต์แวร์ของ Apple เพื่อดูข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีดาวน์โหลดบทเรียนของคุณซ้ำอีกครั้ง

ดาวน์โหลดบทเรียนจากศิลปินในส่วนหัดเล่นดนตรีที่ซื้อไว้อีกครั้งในภายหลัง

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี Apple Store และดูประวัติการสั่งซื้อของคุณ
  2. คลิกบทเรียนใดๆ เพื่อดาวน์โหลดอีกครั้ง

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณพบปัญหาในการซื้อบทเรียนจากศิลปินในส่วนหัดเล่นดนตรี ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple 

หากคุณพบปัญหาในการดาวน์โหลดบทเรียนจากศิลปินในส่วนหัดเล่นดนตรีจากประวัติการสั่งซื้อของ Apple Store ให้ดูบริการช่วยเหลือด้านการซื้อซอฟต์แวร์ของ Apple

วันที่เผยแพร่: