เกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยใน iTunes 10.6

เอกสารนี้อธิบายเนื้อหาความปลอดภัยใน iTunes 10.6

เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าของเรา Apple จะไม่เปิดเผย อภิปรายหรือยืนยันปัญหาด้านความปลอดภัยจนกว่าจะมีการสืบสวนโดยละเอียดและมีโปรแกรมปะแก้ที่จำเป็นหรือมีการวางจำหน่าย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดูที่เว็บไซต์ การรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ PGP Key สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดู "วิธีใช้ PGP Key สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple"

เมื่อเป็นไปได้ จะใช้ CVE ID เพื่ออ้างอิงเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องช่องโหว่ต่างๆ

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการอัปเดตความปลอดภัยอื่นๆ โปรดดู "การอัปเดตความปลอดภัยของ Apple"
 

iTunes 10.6

 • WebKit

  มีให้สำหรับ: Windows 7, Vista, XP SP2 หรือใหม่กว่า

  ผลกระทบ: ภัยคุกคาม Man-in-the-middle ในขณะเรียกดู iTunes Store ผ่าน iTunes อาจทำให้แอปพลิเคชันหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดหรือมีการใช้รหัสตามอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาหน่วยความจำล่มหลายหน่วยใน WebKit

  CVE-ID

  CVE-2011-2825 : wushi จากทีม 509 ทำงานกับ TippingPoint's Zero Day Initiative

  CVE-2011-2833 : Apple

  CVE-2011-2846 : Arthur Gerkis, miaubiz

  CVE-2011-2847 : miaubiz, Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2011-2854 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2011-2855 : Arthur Gerkis, wushi จากทีม 509 ที่ทำงานกับ iDefense VCP

  CVE-2011-2857 : miaubiz

  CVE-2011-2860 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2011-2866 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2011-2867 : Dirk Schulze

  CVE-2011-2868 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2011-2869 : Cris Neckar จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2011-2870 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2011-2871 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2011-2872 : Abhishek Arya (Inferno) และ Cris Neckar จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2011-2873 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2011-2877 : miaubiz

  CVE-2011-3885 : miaubiz

  CVE-2011-3888 : miaubiz

  CVE-2011-3897 : pa_kt ที่ทำงานกับ TippingPoint's Zero Day Initiative

  CVE-2011-3908 : Aki Helin จาก OUSPG

  CVE-2011-3909 : ทีมความปลอดภัย Google Chrome (scarybeasts) และ Chu

  CVE-2012-0591 : miaubiz และ Martin Barbella

  CVE-2012-0592 : Alexander Gavrun ที่ทำงานกับ TippingPoint's Zero Day Initiative

  CVE-2012-0593 : Lei Zhang จากชุมชนการพัฒนา Chromium

  CVE-2012-0594 : Adam Klein จากชุมชนการพัฒนา Chromium

  CVE-2012-0595 : Apple

  CVE-2012-0596 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0597 : miaubiz

  CVE-2012-0598 : Sergey Glazunov

  CVE-2012-0599 : Dmytro Gorbunov จาก SaveSources.com

  CVE-2012-0600 : Marshall Greenblatt, Dharani Govindan จาก Google Chrome, miaubiz, Aki Helin จาก OUSPG, Apple

  CVE-2012-0601 : Apple

  CVE-2012-0602 : Apple

  CVE-2012-0603 : Apple

  CVE-2012-0604 : Apple

  CVE-2012-0605 : Apple

  CVE-2012-0606 : Apple

  CVE-2012-0607 : Apple

  CVE-2012-0608 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0609 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0610 : miaubiz, Martin Barbella ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0611 : Martin Barbella ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0612 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0613 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0614 : miaubiz, Martin Barbella ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0615 : Martin Barbella ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0616 : miaubiz

  CVE-2012-0617 : Martin Barbella ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0618 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0619 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0620 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0621 : Martin Barbella ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0622 : Dave Levin และ Abhishek Arya จากทีมความปลอดภัย Google Chrome

  CVE-2012-0623 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0624 : Martin Barbella ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0625 : Martin Barbella

  CVE-2012-0626 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0627 : Apple

  CVE-2012-0628 : Slawomir Blazek, miaubiz, Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0629 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome

  CVE-2012-0630 : Sergio Villar Senin จาก Igalia

  CVE-2012-0631 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome

  CVE-2012-0632 : Cris Neckar จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0633 : Apple

  CVE-2012-0634 : wushi จากทีม 509 ที่ทำงานกับ TippingPoint's Zero Day Initiative

  CVE-2012-0635 : Julien Chaffraix จากชุมชนการพัฒนา Chromium, Martin Barbella ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0636 : Jeremy Apthorp จาก Google, Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0637 : Apple

  CVE-2012-0638 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0639 : Abhishek Arya (Inferno) จากทีมความปลอดภัย Google Chrome ที่ใช้ AddressSanitizer

  CVE-2012-0648 : Apple

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: