GarageBand สำหรับ iOS 1.2: การปรับการเชื่อมต่อเครือข่ายเซสชัน Jam

เรียนรู้วิธีการปรับการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับเซสชัน Jam ของคุณใน GarageBand สำหรับ iOS

การรวมการเชื่อมต่อเครือข่ายที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดปัญหา ขณะพยายามเข้าร่วมเซสชัน Jam หรือทำให้อุปกรณ์ไม่ซิงค์กัน คำแนะนำนี้จะช่วยปรับการเชื่อมต่อเครือข่ายให้ดีที่สุด:

 • ผู้เข้าร่วมทั้งหมดในเซสชัน Jam ควรใช้ประเภทการเชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกัน: Wi-Fi หรือ Bluetooth
 • หากเครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่มีการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายจำนวนมาก ลองใช้ Bluetooth
 • หากผู้เข้าร่วมหนึ่งหรือหลายคนต้องการบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียง แอมป์กีตาร์ หรือเครื่องแซมเพลอร์ หากใช้เครือข่าย Wi-Fi จะช่วยลดระยะเวลาที่จำเป็นในการรวบรวมบันทึก

วิธีการเลือกการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เจาะจง:

บลูทูธ

 1. เปิดแอปการตั้งค่าและปิด Wi-Fi
 2. แตะส่วนทั่วไปและเปิด Bluetooth
 3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมด
 4. เปิดการควบคุมเซสชัน Jam ใน GarageBand สำหรับ iOS
 5. สร้างหรือเข้าร่วมเซสชัน Jam

Wi-Fi

 1. เปิดแอปการตั้งค่าและเปิด Wi-Fi
 2. แตะส่วนทั่วไปและปิด Bluetooth
 3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมดตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
 4. เปิดการควบคุมเซสชัน Jam ใน GarageBand สำหรับ iOS
 5. คลิกยกเลิกในไดอะล็อก "คุณต้องการเปิด Bluetooth หรือไม่"
 6. สร้างหรือเข้าร่วมเซสชัน Jam
วันที่เผยแพร่: