ถ่ายโอนข้อมูลสำรอง Time Machine จากดิสก์สำรองข้อมูลหนึ่งไปยังอีกดิสก์หนึ่ง

คุณสามารถย้ายข้อมูลสำรอง Time Machine จากดิสก์หนึ่งไปยังอีกดิสก์หนึ่ง จากนั้นใช้ดิสก์ใหม่เพื่อดำเนินการสำรองข้อมูล Time Machine ของคุณต่อ

เชื่อมต่อดิสก์สำรองข้อมูลทั้งสองกับ Mac ของคุณ

เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งดิสก์สำรองข้อมูลเดิมและดิสก์สำรองข้อมูลใหม่ของคุณเชื่อมต่อกับ Mac และติดตั้งแล้ว ซึ่งหมายความว่าทั้งคู่ควรปรากฏบนเดสก์ท็อปของคุณหรือในแถบด้านข้างของหน้าต่าง Finder

หากดิสก์สำรองข้อมูลตัวเดิมหรือตัวใหม่ของคุณเป็น AirPort Time Capsule หรือเป็นดิสก์สำรองข้อมูลบนเครือข่ายอื่น ให้เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณโดยใช้อีเธอร์เน็ตเพื่อความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่เร็วที่สุด


ตรวจสอบรูปแบบของดิสก์สำรองใหม่ของคุณ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เฉพาะเมื่อดิสก์สำรองข้อมูลใหม่ของคุณเป็นไดรฟ์ USB, Thunderbolt หรือ FireWire ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณโดยตรง (ข้ามขั้นตอนเหล่านี้หากดิสก์สำรองข้อมูลใหม่ของคุณเป็นดิสก์สำรองข้อมูลเครือข่าย)

 1. เปิดข้อมูลระบบ จากนั้นเลือกพื้นที่เก็บข้อมูลในแถบด้านข้าง
 2. จากรายการอุปกรณ์เก็บข้อมูลทางด้านขวา ให้เลือกชื่อของดิสก์สำรองข้อมูลใหม่ของคุณ หากระบบไฟล์ที่แสดงสำหรับดิสก์นั้นเป็น ”Journaled HFS+” และประเภทผังพาร์ติชั่นคือ ”GPT (ตารางพาร์ติชั่น GUID)” แสดงว่าดิสก์ใหม่ของคุณได้รับการฟอร์แมตอย่างถูกต้องสำหรับ Time Machine ข้ามไปที่ส่วนถัดไป ด้านล่าง
 3. หากดิสก์ของคุณไม่ได้ฟอร์แมตอย่างถูกต้องสำหรับ Time Machine ให้ใช้ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อลบ (ฟอร์แมต) ดิสก์ เมื่อยูทิลิตี้ดิสก์ขอให้ระบุรูปแบบและแบบแผน ให้เลือก Mac OS แบบขยาย (บันทึก) และเลือกผังพาร์ติชั่น GUID เป็นแบบแผน


ตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตบนดิสก์สำรองข้อมูลใหม่ของคุณ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เฉพาะกรณีที่ดิสก์สำรองข้อมูลใหม่ของคุณเป็นไดรฟ์ USB, Thunderbolt หรือ FireWire ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณโดยตรง (ข้ามขั้นตอนเหล่านี้หากดิสก์สำรองข้อมูลใหม่ของคุณเป็นดิสก์สำรองข้อมูลเครือข่าย)

 1. เลือกดิสก์ใหม่ของคุณใน Finder โดยคลิกที่ไอคอนบนเดสก์ท็อปของคุณหรือในแถบด้านข้างของหน้าต่าง Finder เป็นต้น 
 2. เลือกไฟล์ > ขอรายละเอียดจากแถบเมนู หน้าต่างข้อมูลสำหรับดิสก์ของคุณจะเปิดขึ้น
 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผล ถัดจากการแชร์และสิทธิ์อนุญาต เพื่อแสดงการตั้งค่าในส่วนนั้น
 4. หากแม่กุญแจที่ด้านล่างของหน้าต่างล็อคอยู่ ให้คลิกที่แม่กุญแจ แล้วป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย "ไม่สนใจเจ้าของบนดิสก์โวลุ่มนี้"


ปิด Time Machine

 1. เปิดการตั้งค่า Time Machine จากเมนู Time Machine ในแถบเมนู หรือเลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Time Machine
 2. ยกเลิกการเลือก "สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ" หรือคลิกสวิตช์ปิด/เปิด โดยขึ้นกับว่าคุณเห็นแบบใดในการตั้งค่า Time Machine


คัดลอกข้อมูลสำรองไปยังดิสก์ใหม่ของคุณ

 1. ใน Finder ให้เปิดหน้าต่างใหม่สำหรับดิสก์สำรองข้อมูลแต่ละอัน เพื่อให้คุณสามารถลากไฟล์ระหว่างดิสก์ดังกล่าวได้
 2. ดิสก์สำรองข้อมูลเดิมของคุณควรมีหนึ่งในไฟล์เหล่านี้ที่ระดับบนสุดของดิสก์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของดิสก์สำรองข้อมูลที่คุณใช้
  • ไฟล์ที่ลงท้ายด้วย. sparsebundle
  • หรือโฟลเดอร์ชื่อ Backups.backupdb
   หากคุณมีโฟลเดอร์นี้ คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลสำรองของคุณเฉพาะในกรณีที่ดิสก์ใหม่ของคุณเป็นไดรฟ์ USB, Thunderbolt หรือ FireWire ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณโดยตรง โดยต้องไม่เป็นหนึ่งในดิสก์ประเภทอื่นที่คุณสามารถใช้กับ Time Machine
 3. ลากไฟล์นั้นจากดิสก์สำรองข้อมูลเดิมไปยังระดับบนสุดของดิสก์สำรองข้อมูลใหม่ของคุณ
 4. ป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหากได้รับแจ้ง จากนั้นรอให้การคัดลอกเสร็จสมบูรณ์


เลือกดิสก์สำรองข้อมูลใหม่ของคุณใน Time Machine

หลังจากคัดลอกไฟล์สำรองข้อมูลเดิมไปยังดิสก์ใหม่แล้ว ให้เลือกดิสก์ใหม่ในการตั้งค่า Time Machine และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Time Machine เปิดอยู่ ข้อมูลสำรองเดิมทั้งหมดจะสามารถใช้งานได้จากดิสก์ใหม่ และข้อมูลสำรองใหม่จะได้รับการบันทึกลงในดิสก์นั้น

วันที่เผยแพร่: