Time Machine: วิธีการถ่ายโอนข้อมูลสำรองจากไดรฟ์สำรองข้อมูลปัจจุบันไปยังไดรฟ์สำรองข้อมูลใหม่

เรียนรู้วิธีการถ่ายโอนข้อมูลสำรอง Time Machine ที่มีอยู่ของคุณไปยังไดรฟ์ใหม่เพื่อใช้สำหรับข้อมูลสำรอง Time Machine ของคุณ

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนไปเป็นไดรฟ์สำรองข้อมูล Time Machine อื่น ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อย้ายข้อมูลสำรองที่มีอยู่

ตรวจสอบรูปแบบของไดรฟ์สำรองข้อมูลใหม่ของคุณ

 1. เชื่อมต่อไดรฟ์สำรองข้อมูลใหม่เข้ากับ Mac ของคุณ
 2. เปิดยูทิลิตี้ดิสก์ (ที่อยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้)
 3. ในยูทิลิตี้ดิสก์ ให้เลือกไอคอนของไดรฟ์ใหม่ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์นั้นมีพาร์ติชั่น GUID และจัดรูปแบบเป็น Mac OS แบบขยาย (บันทึก) ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบบนบรรทัด "รูปแบบ:" ที่ด้านล่างของหน้าต่างยูทิลิตี้ดิสก์ หากไดรฟ์สำรองข้อมูลใหม่ของคุณไม่ได้ฟอร์แมตด้วยวิธีนี้ ให้ฟอร์แมตไดรฟ์ใหม่ โดยการเลือกตัวเลือกสำหรับ Mac OS แบบขยาย (บันทึก) พร้อมพาร์ติชั่น GUID ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดจากไดรฟ์ใหม่ของคุณก่อนที่คุณจะฟอร์แมตไดรฟ์

กำหนดสิทธิ์บนไดรฟ์สำรองข้อมูลใหม่ของคุณ

 1. เปิดหน้าต่าง Finder ใหม่ 
 2. ในแถบด้านข้างของหน้าต่าง Finder ให้คลิกไอคอนของไดรฟ์สำรองข้อมูลใหม่ 
 3. เลือก รับข้อมูล จากเมนู ไฟล์
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยกเลิกการเลือก (ไม่ได้ทำเครื่องหมาย) "ไม่สนใจเจ้าของบนโวลุ่มนี้" ที่ด้านล่างของส่วน "การแชร์และสิทธิ์" ของหน้าต่าง รับข้อมูล แล้ว

ปิด Time Machine ชั่วคราว

 1. เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple
 2. คลิกไอคอน Time Machine ในหน้าต่าง การตั้งค่าระบบ
 3. เลื่อนสวิตช์ Time Machine เพื่อปิด

คัดลอกข้อมูลสำรองของคุณจากไดรฟ์เดิมไปที่ไดรฟ์ใหม่

 1. เปิดหน้าต่าง Finder ใหม่ ในแถบด้านข้าง Finder ให้คลิกไอคอนของไดรฟ์สำรองข้อมูลเดิม
 2. เปิดหน้าต่าง Finder ใหม่ ในแถบด้านข้าง Finder ให้คลิกไอคอนของไดรฟ์สำรองข้อมูลใหม่
 3. ลากโฟลเดอร์ "Backups.backupdb" จากไดรฟ์สำรองข้อมูลเดิมไปยังระดับบนสุดของไดรฟ์สำรองข้อมูลใหม่
 4. ป้อนชื่อผู้ดูแลระบบและรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อเริ่มดำเนินการคัดลอก 

การคัดลอกข้อมูลสำรองของคุณอาจใช้เวลาดำเนินการพอสมควรเพื่อให้เสร็จสิ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลสำรองของคุณ

ตั้งค่าให้ Time Machine ใช้ไดร์ฟใหม่ของคุณ

 1. หลังจากคัดลอกเสร็จแล้ว ให้เปิด การตั้งค่า Time Machine จาก การตั้งค่าระบบ 
 2. คลิก เลือกดิสก์ ในหน้าต่างการตั้งค่า Time Machine
 3. เลือกไดรฟ์สำรองข้อมูลใหม่ จากนั้นคลิก ใช้ดิสก์

ตอนนี้ ข้อมูลสำรอง Time Machine ของคุณจะได้รับการบันทึกไว้ในไดรฟ์ข้อมูลสำรองใหม่ของคุณแล้ว

วันที่เผยแพร่: