ปรับเสียงสำหรับ VoiceOver, อ่านหน้าจอ และอ่านสิ่งที่เลือก บน iPhone iPad หรือ iPod touch ของคุณ

อุปกรณ์ iOS ของคุณจะเริ่มทำงานโดยใช้เสียงมาตรฐานที่มีขนาดเล็กสำหรับ VoiceOver, อ่านหน้าจอ และอ่านสิ่งที่เลือก คุณจะสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับเสียงที่คุณสามารถใช้เป็นเสียงพูดได้สองสามตัวเลือก

ปรับเสียง VoiceOver

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > เสียงพูด
 2. เลือกภาษาถิ่นเริ่มต้นของคุณ ตัวเลือกของคุณจะขึ้นอยู่กับภาษาของอุปกรณ์ของคุณที่ตั้งค่าไว้สำหรับการใช้งาน
 3. เลือกค่าเริ่มต้นหรือคุณภาพขั้นสูง

เสียงที่มีคุณภาพขั้นสูงอาจมีขนาดใหญ่ถึง 100 MB หรือมากกว่า เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Wi-Fi เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเสียงเหล่านี้แบบใดแบบหนึ่ง

เมื่อใช้ VoiceOver คุณจะสามารถเปิดใช้ได้มากกว่าหนึ่งเสียง สลับไปมาระหว่างค่าเริ่มต้นกับคุณภาพขั้นสูง (โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเสียงอีกครั้ง) และเปลี่ยนอัตราการพูดสำหรับแต่ละเสียงด้วยวิธีต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > เสียงพูด
 2. แตะเพิ่มภาษาใหม่
 3. แตะภาษาและภาษาถิ่นที่คุณต้องการ ซึ่งจะนำคุณกลับไปยังหน้าจอเสียงพูด
 4. แตะปุ่มข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับภาษา
 5. เลือกค่าเริ่มต้นหรือคุณภาพขั้นสูง หากคุณเลือกคุณภาพขั้นสูง เอาไว้แต่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเสียงและอุปกรณ์ของคุณกำลังเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi เสียงจะเริ่มทำการดาวน์โหลด
 6. เลื่อนตัวเลื่อนอัตราเสียงพูด เพื่อทำให้เสียงช้าลงหรือเร็วขึ้น

เลือกเสียงสำหรับอ่านหน้าจอและอ่านสิ่งที่เลือก

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > เสียงพูด
 2. เปิดใช้งานอ่านหน้าจอหรืออ่านสิ่งที่เลือก หรือทั้งสอง
 3. เลือกเสียง
 4. เลือกหนึ่งเสียงและหนึ่งภาษาถิ่นที่คุณต้องการให้ทั้งอ่านหน้าจอและอ่านสิ่งที่เลือกใช้

ลบเสียงที่ดาวน์โหลดมา

หากคุณไม่ใช้เสียงคุณภาพขั้นสูง คุณสามารถลบออกได้

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > เสียงพูด
 2. แตะปุ่มข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับภาษาที่คุณต้องการลบ
 3. แตะแก้ไข
 4. แตะ  แล้วแตะลบ

คุณไม่สามารถลบเสียง Siri สำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาและประเทศ/ภูมิภาคเพื่อลบเสียง Siri บางเสียง แต่ระบบจะดาวน์โหลดเสียง Siri สำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณอย่างน้อยหนึ่งเสียงโดยอัตโนมัติ

ใช้ Alex

หากคุณใช้ภาษาอังกฤษ คุณสามารถดาวน์โหลดเสียง Alex ได้ ดูข้อมูลตำแหน่งที่ Alex สามารถใช้ได้และวิธีการใช้ Alex

วันที่เผยแพร่: