ปรับเสียงสำหรับ VoiceOver, อ่านออกเสียงหน้าจอ และอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

อุปกรณ์ iOS ของคุณจะเริ่มทำงานโดยใช้เสียงมาตรฐานที่มีขนาดเล็กสำหรับ VoiceOver, อ่านออกเสียงหน้าจอ และอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือก คุณจะสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับเสียงที่คุณสามารถใช้เป็นเสียงพูดได้สองสามตัวเลือก

ปรับเสียง VoiceOver

เสียงที่มีคุณภาพขั้นสูงอาจมีขนาดใหญ่ถึง 100 MB หรือมากกว่า เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Wi-Fi เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเสียงเหล่านี้แบบใดแบบหนึ่ง

เมื่อใช้ VoiceOver คุณจะสามารถเปิดใช้ได้มากกว่าหนึ่งเสียง สลับไปมาระหว่างค่าเริ่มต้นกับคุณภาพขั้นสูง (โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเสียงอีกครั้ง) และเปลี่ยนอัตราการพูดสำหรับแต่ละเสียงด้วยวิธีต่อไปนี้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > เสียงพูด
 2. แตะ เพิ่มภาษาใหม่
 3. แตะภาษาและภาษาถิ่นที่คุณต้องการ ซึ่งจะนำคุณกลับไปยังหน้าจอ เสียงพูด
 4. แตะเสียง แล้วแตะเสียงที่คุณต้องการใช้งาน
 5. เลือก ค่าเริ่มต้น หรือคุณภาพขั้นสูง หากคุณเลือกคุณภาพขั้นสูงเอาไว้แต่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเสียง และอุปกรณ์ของคุณกำลังเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi เสียงจะเริ่มทำการดาวน์โหลด
 6. เลื่อนตัวเลื่อนอัตราความเร็วของเสียงพูด เพื่อทำให้เสียงช้าลงหรือเร็วขึ้น

เลือกเสียงสำหรับอ่านออกเสียงหน้าจอและอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือก

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > เสียงพูด
 2. เปิดใช้งานอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกหรืออ่านออกเสียงหน้าจอ หรือทั้งสอง
 3. เลือก เสียง
 4. เลือกเสียงและภาษาถิ่นที่คุณต้องการใช้สำหรับทั้งอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกหรืออ่านออกเสียงหน้าจอ

ลบเสียงที่ดาวน์โหลดมา

หากคุณไม่ใช้เสียงคุณภาพขั้นสูง คุณสามารถลบออกได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > เสียงพูด
 2. แตะเสียง แล้วแตะเสียงที่คุณต้องการลบออก
 3. แตะแก้ไข
 4. แตะ  แล้วแตะลบ หรือปัดไปทางซ้ายเพื่อลบ

คุณไม่สามารถลบเสียง Siri สำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาและประเทศ/ภูมิภาคเพื่อลบเสียง Siri บางเสียง แต่ระบบจะดาวน์โหลดเสียง Siri สำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณอย่างน้อยหนึ่งเสียงโดยอัตโนมัติ

ใช้ Alex

หากคุณใช้ภาษาอังกฤษ คุณสามารถดาวน์โหลดเสียง Alex ได้ ดูข้อมูลตำแหน่งที่ Alex สามารถใช้ได้และวิธีการใช้ Alex

วันที่เผยแพร่: