การใช้เครื่องมือตัวอัพเกรดคลัง iPhoto

คุณสามารถใช้เครื่องมือตัวอัพเกรดคลัง iPhoto เพื่อเตรียมความพร้อมให้คลังของคุณให้สามารถทำงานร่วมกับ iPhoto หรือ รูปภาพ สำหรับ OS X เวอร์ชั่นปัจจุบันได้

เมื่อคุณเปิดคลังที่สร้างขึ้นโดย iPhoto เวอร์ชั่นก่อนหน้า คุณอาจเห็นข้อความแจ้งว่า "เวอร์ชั่นของคลังเก่าเกินไป โปรดอัพเกรดคลัง 'คลัง iPhoto' ของคุณโดยใช้ตัวอัพเกรดคลัง iPhoto ซึ่งมีให้ใช้งานได้ฟรีจาก Apple"

ตัวอัพเกรดคลัง iPhoto ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับคลังจาก iPhoto '08 (v7.x) หรือเก่ากว่า เพื่อให้คุณสามารถใช้กับ iPhoto หรือ รูปภาพ สำหรับ OS X เวอร์ชั่นปัจจุบันได้ ถ้าคลังของคุณถูกสร้างขึ้นโดย iPhoto '09 (v8.x) หรือใหม่กว่า คุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้

การใช้เครื่องมือตัวอัพเกรดคลัง iPhoto

  1. ดาวน์โหลด และติดตั้งเครื่องมือ เมื่อคุณเห็นเครื่องหมายถูกสีเขียวด้านบน "การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์" ให้คลิก ปิด
  2. ใน Finder ให้เลือกเมนู ไป แล้วเลือก ยูทิลิตี้
  3. ในโฟลเดอร์ ยูทิลิตี้ ให้เปิด ตัวอัพเกรดคลัง iPhoto
  4. หากคลังที่แสดงในหน้าต่างไม่ใช่คลังที่คุณต้องการจะอัพเกรด ให้คลิก เลือกคลัง และเลือกคลัง iPhoto ที่ถูกต้อง
  5. คลิก ดำเนินการต่อ เพื่ออัพเกรดคลังของคุณ 
  6. เมื่อคุณเห็นข้อความ "สามารถอัพเกรดคลังของคุณจากเวอร์ชั่นปัจจุบันของ iPhoto ได้ในขณะนี้ คุณต้องการเปิดใช้ iPhoto หรือไม่" ให้คลิก ออก

ตอนนี้ คุณสามารถใช้คลังที่อัพเกรดแล้วใน iPhoto ’11 (v9.x) หรือใหม่กว่าได้ หรือคุณสามารถ โยกย้ายคลังของคุณไปที่ รูปภาพ สำหรับ OS X ถ้าคุณใช้ OS X Yosemite v10.10.3 หรือใหม่กว่า

วันที่เผยแพร่: