ใช้จอภาพภายนอกกับ Mac

ดูวิธีเชื่อมต่อจอแสดงผลอื่นกับ Mac และเลือกวิธีที่จะให้จอแสดงผลทำงานร่วมกัน

คุณสามารถติดตั้งจอแสดงผลเพิ่มเติมเพื่อใช้งานกับ Mac ได้หลายวิธี คุณสามารถทำให้จอแสดงผลทั้งหมดของคุณสะท้อนจอแสดงผลด้วยกันเอง หรือขยายพื้นที่ทำงานด้วยแอพและหน้าต่างที่แตกต่างกันบนจอแสดงผลแต่ละจอ หากคุณใช้จอแสดงผลภายนอกกับโน้ตบุ๊ค Mac คุณสามารถใช้โหมดปิดจอแสดงผลได้ด้วย

ตรวจสอบข้อกำหนดของคุณ

ใช้โหมดเดสก์ท็อปเสริม

MacBook และจอแสดงผลภายนอกที่ใช้โหมดเดสก์ท็อปเสริม

ขยายพื้นที่ทำงานของคุณด้วยโหมดเดสก์ท็อปเสริมที่ให้คุณสามารถใช้งานแอพแบบเต็มหน้าจอและหน้าต่างบนจอภาพแต่ละจอ จากนั้นใช้ Mission Control เพื่อจัดระเบียบแอพและหน้าต่างบนจอแสดงผลต่างๆ หาก Dock ของคุณอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอ Dock จะปรากฏบนจอแสดงผลทุกจอเมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ไปที่ขอบด้านล่างของจอแสดงผลของคุณ

เปิดโหมดเดสก์ท็อปเสริม

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอแสดงผลภายนอกเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณอยู่
 2. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกจอภาพ
 3. เลือกแท็บ Arrangement
 4. ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย "สะท้อนจอภาพ" ไว้

จัดเรียงจอแสดงผลของคุณหรือเปลี่ยนจอแสดงผลหลัก

เพื่อให้คุณสามารถย้ายแอพและหน้าต่างในหน้าจอต่างๆ ด้วยการเคลื่อนไหวต่อเนื่องเพียงครั้งเดียว ให้จัดเรียงจอแสดงผลของคุณให้สอดคล้องกับการจัดวางบนโต๊ะของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนจอแสดงผลหลัก ซึ่งไอคอนเดสก์ท็อปและหน้าต่างแอพจะปรากฏขึ้นก่อน วิธีการมีดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกจอภาพ
 2. เลือกแท็บ Arrangement
 3. จัดเรียงจอแสดงผลของคุณหรือเปลี่ยนจอแสดงผลหลัก ดังนี้
  • หากต้องการจัดเรียงจอแสดงผลของคุณ ให้ลากหนึ่งในหน้าจอไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ขอบสีแดงจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของคุณขณะที่คุณจัดเรียง
  • หากต้องการเปลี่ยนจอแสดงผลหลักของคุณ ให้ลากแถบสีขาวไปยังอีกจอ

เลือกแท็บ Arrangement ของจอแสดงผลในการตั้งค่าระบบ

ใช้การสะท้อนวิดีโอ

เมื่อใช้การสะท้อนวิดีโอ จอแสดงผลทุกจอของคุณจะแสดงแอพและหน้าต่างเดียวกัน

MacBook และจอแสดงผลภายนอกที่ตั้งค่าเป็นโหมดสะท้อนจอภาพ

เปิดการสะท้อนวิดีโอ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอแสดงผลภายนอกเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณอยู่
 2. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ คลิกจอแสดงผล แล้วเลือกแท็บ Arrangement
 3. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย "สะท้อนจอภาพ" ไว้

แท็บ Arrangement ของจอแสดงผลในการตั้งค่าระบบที่เปิดใช้งานสะท้อนจอภาพ

ใช้ AirPlay

เมื่อมี Apple TV คุณจะสามารถสะท้อนจอแสดงผลทั้งจอของ Mac ไปยังทีวีของคุณ หรือใช้ทีวีของคุณเป็นจอแสดงผลอีกจอได้ หากต้องการเปิด AirPlay ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบว่าทีวีของคุณเปิดอยู่
 2. เลือก เมนู AirPlay ในแถบเมนู* แล้วเลือก Apple TV ของคุณ หากรหัส AirPlay ปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวีของคุณ ให้ป้อนรหัสนั้นบน Mac ของคุณ 
 3. สะท้อนจอแสดงผลของคุณหรือใช้ทีวีเป็นจอแสดงผลแยกต่างหาก
  • หากต้องการสะท้อนจอแสดงผล ให้เลือก เมนู AirPlay แล้วเลือกสะท้อนจอภาพในตัว
  • หากต้องการใช้ทีวีเป็นจอแสดงผลแยกต่างหาก ให้เลือก เมนู AirPlay แล้วเลือกใช้เป็นจอภาพแยกต่างหาก
 4. หากต้องการปิด AirPlay ให้เลือก เมนู AirPlay แล้วเลือกปิด AirPlay

* หากคุณไม่เห็น เมนู AirPlay ในแถบเมนู ให้เลือกเมนู Apple () > จอภาพ แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย "แสดงตัวเลือกการสะท้อนในแถบเมนูเมื่อพร้อมใช้งาน" 

ดูวิธี AirPlay วิดีโอจาก Mac ของคุณ

วันที่เผยแพร่: