ใช้จอภาพภายนอกกับ Mac

ดูวิธีเชื่อมต่อจอแสดงผลอื่นกับ Mac และเลือกวิธีที่จะให้จอแสดงผลทำงานร่วมกัน

คุณสามารถทำให้จอแสดงผลทั้งหมดของคุณสะท้อนจอแสดงผลด้วยกันเอง หรือขยายพื้นที่ทำงานด้วยแอพและหน้าต่างที่แตกต่างกันบนจอแสดงผลแต่ละจอ หากคุณใช้จอแสดงผลภายนอกกับโน้ตบุ๊ค Mac คุณสามารถใช้โหมดปิดจอแสดงผลได้ด้วย

ตรวจสอบข้อกำหนดของคุณ

ใช้โหมดเดสก์ท็อปเสริม

MacBook และจอแสดงผลภายนอกที่ใช้โหมดเดสก์ท็อปเสริม

ขยายพื้นที่ทำงานของคุณด้วยโหมดเดสก์ท็อปเสริมที่ให้คุณสามารถใช้งานแอพแบบเต็มหน้าจอและหน้าต่างบนจอภาพแต่ละจอ จากนั้นใช้ Mission Control เพื่อจัดระเบียบแอพและหน้าต่างบนจอแสดงผลต่างๆ หาก Dock ของคุณอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอ Dock จะปรากฏบนจอแสดงผลทุกจอเมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ไปที่ขอบด้านล่างของจอแสดงผลของคุณ

เปิดโหมดเดสก์ท็อปเสริม

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอแสดงผลภายนอกเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณอยู่
 2. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกจอภาพ
 3. คลิกแท็บการจัดเรียง
 4. ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย "สะท้อนจอภาพ" ไว้

จัดเรียงจอแสดงผลของคุณหรือเปลี่ยนจอแสดงผลหลัก

เพื่อให้คุณสามารถย้ายแอพและหน้าต่างในหน้าจอต่างๆ ด้วยการเคลื่อนไหวต่อเนื่องเพียงครั้งเดียว ให้จัดเรียงจอแสดงผลของคุณให้สอดคล้องกับการจัดวางบนโต๊ะของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนจอแสดงผลหลัก ซึ่งไอคอนเดสก์ท็อปและหน้าต่างแอพจะปรากฏขึ้นก่อน 

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกจอภาพ
 2. คลิกแท็บการจัดเรียง
 3. หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของจอแสดงผล ให้ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เส้นขอบสีแดงจะปรากฏขึ้นรอบๆ จอแสดงผลขณะที่ย้าย
 4. หากต้องการตั้งค่าจอแสดงผลอื่นเป็นจอแสดงผลหลัก ให้ลากแถบเมนูไปที่จอแสดงผลอื่น
   เลือกแท็บการจัดเรียงของจอแสดงผลในการตั้งค่าระบบ

ใช้การสะท้อนวิดีโอ

เมื่อใช้การสะท้อนวิดีโอ จอแสดงผลทุกจอของคุณจะแสดงแอพและหน้าต่างเดียวกัน

MacBook และจอแสดงผลภายนอกที่ตั้งค่าเป็นโหมดสะท้อนจอภาพ

เปิดการสะท้อนวิดีโอ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอแสดงผลภายนอกเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณอยู่
 2. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ คลิกจอภาพ แล้วเลือกแท็บการจัดเรียง
 3. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย "สะท้อนจอภาพ" ไว้

แท็บ Arrangement ของจอแสดงผลในการตั้งค่าระบบที่เปิดใช้งานสะท้อนจอภาพ

ใช้ AirPlay

เมื่อมี Apple TV คุณจะสามารถสะท้อนจอแสดงผลทั้งจอของ Mac ไปยังทีวีของคุณ หรือใช้ทีวีของคุณเป็นจอแสดงผลอีกจอได้ หากต้องการเปิด AirPlay ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีเปิดอยู่
 2. เลือก เมนู AirPlay ในแถบเมนู แล้วเลือก Apple TV ของคุณ หากรหัส AirPlay ปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวีของคุณ ให้ป้อนรหัสนั้นบน Mac ของคุณ 
 3. สะท้อนจอแสดงผลของคุณหรือใช้ทีวีเป็นจอแสดงผลแยกต่างหาก
  • หากต้องการสะท้อนจอแสดงผล ให้เลือก เมนู AirPlay แล้วเลือกสะท้อนจอภาพในตัว
  • หากต้องการใช้ทีวีเป็นจอแสดงผลแยกต่างหาก ให้เลือก เมนู AirPlay แล้วเลือกใช้เป็นจอภาพแยกต่างหาก
 4. หากต้องการปิด AirPlay ให้เลือก เมนู AirPlay แล้วเลือกปิด AirPlay

หากคุณไม่เห็น เมนู AirPlay ในแถบเมนู ให้เลือกเมนู Apple  > จอภาพ แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย "แสดงตัวเลือกการสะท้อนในแถบเมนูเมื่อพร้อมใช้งาน" 

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสตรีมวิดีโอผ่าน AirPlay จาก Mac ของคุณ

วันที่เผยแพร่: