ใช้ S/MIME ส่งข้อความที่เข้ารหัสในการทำงานแบบ Exchange ใน iOS

iOS มีการสนับสนุนสำหรับ S/MIME เพื่อให้คุณสามารถส่งข้อความอีเมลที่มีการเข้ารหัส 

เมื่อต้องการส่งข้อความที่เข้ารหัส คุณต้องมีใบรับรองของผู้รับ (คีย์สาธารณะ) เมลจะเข้าถึงใบรับรองนี้โดยใช้หนึ่งในสองวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้รับมีการทำงานแบบ Exchange หรือไม่ บทความนี้จะอธิบายทั้งสองวิธีการ

การเข้ารหัสข้อความ

เมื่อกำหนดค่า S/MIME สำหรับบัญชี คุณสามารถเลือก 'เข้ารหัสโดยค่าเริ่มต้น' เมื่อเขียนข้อความใหม่

หากคุณเปิดการตั้งค่า 'เข้ารหัสโดยค่าเริ่มต้น' คุณยังสามารถเข้ารหัสบนพื้นฐานตามข้อความโดยใช้ไอคอนล็อกสีน้ำเงิน:

 

 

ส่งข้อความที่เข้ารหัสให้กับคนที่มีการทำงานแบบ Exchange

ถ้าผู้รับเป็นผู้ใช้ที่มีการทำงานแบบ Exchange เดียวกัน iOS จะค้นหาใบรับรองที่จำเป็นสำหรับการเข้ารหัสข้อความ iOS จะพิจารณารายการที่อยู่ส่วนกลาง (GAL) และรายชื่อของคุณ 

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อส่งข้อความที่เข้ารหัสให้กับรายชื่อที่มีการทำงานแบบ Exchange:

 1. การเขียนข้อความใหม่ในแอพ เมล ให้สังเกตไอคอนล็อกที่ถูกปลดล็อกซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเปิดใช้งานการเข้ารหัสข้อความสำหรับบัญชีผู้ใช้ Exchange
 2. เริ่มเขียนที่อยู่ข้อความไปยังผู้รับในองค์กร Exchange ของคุณ
 3. แอพ เมล จะดู GAL เพื่อค้นหาใบรับรอง S/MIME ของผู้รับ
 4. เมื่อแอพ เมล พบใบรับรองแล้ว จะปรากฏไอคอนกุญแจที่ล็อกอยู่ที่ด้านขวาของชื่อผู้รับ และที่อยู่จะถูกไฮไลท์เป็นสีน้ำเงิน ให้สังเกตไอคอนล็อกสีน้ำเงินขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถใช้ในการสลับการเข้ารหัสสำหรับข้อความเพื่อช่วยให้คุณสามารถเขียนข้อความทั้งที่มีการเข้ารหัสและไม่ได้เข้ารหัสได้สะดวก
 5. ถ้าคุณเพิ่มผู้รับและ เมล ไม่พบใบรับรอง ที่อยู่นั้นจะถูกเน้นด้วยสีแดงและไอคอนที่ปลดล็อกจะปรากฏทางด้านขวาที่อยู่ของผู้รับ ในตอนนี้กำหนดข้อความจะแสดงว่ามีการปลดล็อกและไม่สามารถเข้ารหัสได้

ส่งข้อความที่เข้ารหัสถึงคนที่ไม่มีการทำงานแบบ Exchange

ถ้าผู้รับที่ไม่มีการทำงานแบบ Exchange ของผู้ส่ง หรือถ้าผู้ส่งไม่ได้ใช้บัญชี Exchange จะต้องมีการติดตั้งใบรับรองของผู้รับบนอุปกรณ์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ในข้อความที่มีการลงนามจากผู้รับที่ต้องการ แตะที่อยู่ของผู้ส่ง ลายเซ็นที่ไม่ถูกต้องมีเครื่องหมายคำถามสีแดง ที่ด้านขวาของที่อยู่ผู้ส่ง เมล จะแสดงว่าลายเซ็นถูกต้องด้วยเครื่องหมายสีน้ำเงิน ที่ด้านขวาของที่อยู่ผู้ส่ง
 2. หากใบรับรองของผู้ส่งออกโดยผู้ออกใบรับรองที่ไม่รู้จักที่ไม่มีการทำงานแบบ Exchange ให้แตะ ดูใบรับรอง
 3. เพื่อติดตั้งและเชื่อถือใบรับรองที่มีลายเซ็นผู้ส่งแล้ว ให้แตะ ติดตั้ง
 4. ปุ่ม ติดตั้ง จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและอ่านว่า ลบ แตะ เสร็จสิ้น ที่ด้านบนขวาเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งใบรับรอง
 5. iOS จะเชื่อมโยงใบรับรองดิจิตอลนี้กับที่อยู่อีเมลของผู้รับ ทำให้สามารถเข้ารหัสข้อความได้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: