นำเข้ารายชื่อจากซิมการ์ดไปยัง iPhone ของคุณ

หากซิมการ์ดของคุณรองรับ คุณสามารถนำเข้ารายชื่อซิมไปยัง iPhone ของคุณได้ ดูวิธี

นำเข้ารายชื่อที่เก็บไว้บนซิมการ์ด

  1. ใส่ซิมการ์ดเดิมที่มีรายชื่อของคุณใน iPhone ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซิมการ์ดแล้ว
  2. แตะการตั้งค่า > รายชื่อ > นำเข้ารายชื่อซิม
    รูปภาพแสดงการตั้งค่ารายชื่อ
  3. หากถูกถาม ให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการนำเข้ารายชื่อในซิมการ์ดของคุณ
  4. รอให้นำเข้าจนเสร็จ
  5. เปิดรายชื่อและตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายชื่อของคุณได้รับการนำเข้าแล้ว* หากจำเป็น คุณสามารถเปลี่ยนซิมการ์ดที่คุณเพิ่งนำเข้ามาจากซิมการ์ดใหม่ของคุณ

iPhone ไม่เก็บรายชื่อไว้ในซิมการ์ด หากคุณต้องการถ่ายโอนรายชื่อระหว่างอุปกรณ์ iPhone คุณสามารถใช้ iCloud เพื่อสำรองข้อมูลหรือถ่ายโอนเนื้อหาระหว่างอุปกรณ์ได้

ข้อมูลรายชื่อที่นำเข้ามาจากซิมการ์ดจะขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลโทรศัพท์ในเครื่องก่อนของคุณถูกเก็บไว้ในซิมการ์ดอย่างไร ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้ารายชื่อจากโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ของ Apple โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต, App Store หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

วันที่เผยแพร่: