นำเข้ารายชื่อจากซิมการ์ดไปยัง iPhone ของคุณ

หากซิมการ์ดของคุณรองรับ คุณสามารถนำเข้ารายชื่อซิมไปยัง iPhone ของคุณได้ เรียนรู้วิธีดำเนินการ

iPhone ไม่ได้เก็บรายชื่อไว้ในซิมการ์ด หากคุณต้องการถ่ายโอนรายชื่อระหว่าง iPhone คุณสามารถใช้ iCloud เพื่อสำรองข้อมูลหรือถ่ายโอนเนื้อหาระหว่างอุปกรณ์

นำเข้ารายชื่อที่เก็บไว้บนซิมการ์ด

  1. หาก iPhone ของคุณไม่ได้ใช้ซิมจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ ให้ทำดังนี้
  2. แตะการตั้งค่า > รายชื่อ > นำเข้ารายชื่อซิม 
  3. รอให้นำเข้าจนเสร็จ
  4. หากคุณสลับซิมการ์ดในขั้นตอนที่ 1 ให้ถอดซิมการ์ดแล้ว เปลี่ยนเป็นซิมการ์ด iPhone ของคุณ
  5. เปิดรายชื่อ และตรวจสอบว่ารายชื่อได้รับการนำเข้ามาหรือไม่

ข้อมูลรายชื่อที่นำเข้ามาจากซิมการ์ดจะขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลโทรศัพท์ในเครื่องก่อนของคุณถูกเก็บไว้ในซิมการ์ดอย่างไร ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้ารายชื่อจากโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ของ Apple โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต, App Store หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

iPhone ไม่ได้เก็บรายชื่อไว้ในซิมการ์ด หากคุณต้องการถ่ายโอนรายชื่อระหว่าง iPhone คุณสามารถใช้ iCloud เพื่อสำรองข้อมูลหรือถ่ายโอนเนื้อหาระหว่างอุปกรณ์ได้

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: