iOS 5: ทำความเข้าใจบริการหาที่ตั้ง

เรียนรู้เกี่ยวกับบริการหาที่ตั้งประเภทต่างๆ ที่อุปกรณ์ iOS 5 (iPhone, iPad และ iPod touch) สามารถใช้เพื่อระบุที่ตั้งของคุณ 

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

สำหรับข้อมูลเรื่องการใช้ บริการหาที่ตั้ง เพื่อติดตามที่ตั้งของคุณในแผนที่และแอพอื่นๆ โปรดดู คู่มือผู้ใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

บริการหาที่ตั้ง จะทำให้แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ที่ใช้สถานที่ (รวมถึงแผนที่ กล้อง Safari และแอพอื่นๆ ของ Apple และผู้ให้บริการรายอื่น) ใช้ข้อมูลจากเครือข่ายเซลลูลาร์ Wi-Fi1 และระบบหาพิกัดบนโลก (GPS)2 เพื่อระบุที่ตั้งโดยประมาณของคุณ

ตัวอย่างเช่น แอพอาจใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณและคำถามค้นหาที่ตั้งเพื่อช่วยคุณหาร้านกาแฟหรือโรงภาพยนตร์ที่อยู่ใกล้ หรืออุปกรณ์ของคุณอาจตั้งเขตเวลาโดยอัตโนมัติตามที่ตั้งปัจจุบันของคุณ คุณต้องเปิดใช้บริการหาที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ และให้การอนุญาตแต่ละแอพหรือเว็บไซต์ก่อนจะสามารถใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณได้

หมายเหตุ: เพื่อความปลอดภัย อาจมีการใช้ข้อมูลที่ตั้ง iPhone ของคุณเพื่อการโทรฉุกเฉินเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะเปิดใช้งานบริการหาที่ตั้งหรือไม่ก็ตาม

เกี่ยวกับความเที่ยงตรงหรือความแม่นยำของที่ตั้ง

ขึ้นกับอุปกรณ์ของคุณและบริการที่มีให้ บริการหาที่ตั้งจะใช้เครือข่ายเซลลูลาร์ Wi-Fi และ GPS ร่วมกันเพื่อกำหนดที่ตั้งของคุณ ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเส้นทางการมองที่ชัดเจนของดาวเทียม GPS อุปกรณ์ของคุณก็สามารถกำหนดที่ตั้งของคุณโดยใช้ฐานข้อมูลเก็บแหล่งความหนาแน่นแบบ Wi-Fi3 และที่ตั้งของเสาสูงส่งสัญญาณ

แอพ ที่แสดงที่ตั้งของคุณบนหน้าจอได้ รวมถึง แผนที่ จะบอกที่ตั้งปัจจุบันของคุณ (โดยประมาณ) โดยใช้เครื่องหมายสีน้ำเงิน ถ้าไม่สามารถกำหนดที่ตั้งของคุณได้อย่างแม่นยำ จะมีวงกลมสีน้ำเงินปรากฏรอบๆ เครื่องหมายนั้น ขนาดของวงกลมจะขึ้นกับว่าสามารถระบุที่ตั้งของคุณได้เที่ยงตรงเพียงใด ยิ่งวงกลมยิ่งเล็ก แสดงว่ายิ่งมีความเที่ยงตรงสูง

วงกลมสีน้ำเงินบนแผนที่

หมายเหตุ: เมื่อบริการหาที่ตั้งทำงานอยู่ ไอคอนลูกศรสีม่วงหรือสีขาวจะปรากฏในแถบสถานะ

แผนที่ เส้นทาง และแอพที่ใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจะขึ้นอยู่กับบริการรับส่งข้อมูล บริการข้อมูลเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้และอาจไม่สามารถใช้งานได้ในทุกพื้นที่ ทำให้แผนที่ เส้นทาง หรือข้อมูลที่ใช้ข้อมูลที่ตั้งไม่สามารถใช้งาน ไม่แม่นยำหรือไม่สมบูรณ์ โปรดเปรียบเทียบข้อมูลที่ระบุไว้ในอุปกรณ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ และทำตามเครื่องหมายต่างๆ ที่ให้ไว้เพื่อแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดหรือปิดบริการหาที่ตั้ง

คุณสามารถเปิดหรือปิดบริการหาที่ตั้งได้ที่ การตั้งค่า > บริการหาที่ตั้ง คุณสามารถเปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งได้ในระหว่างกระบวนการผู้ช่วยการตั้งค่า หรือจะเปิดในภายหลังผ่านการตั้งค่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งก็ได้ คุณสามารถปิดบริการได้ถ้าคุณไม่ต้องการใช้คุณลักษณะนี้หรือเพื่อประหยัดพลังงาน คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้แอพและบริการของระบบใดมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง บริการของระบบ
การตั้งค่า > บริการหาที่ตั้ง การตั้งค่า > บริการหาที่ตั้ง > บริการของระบบ

การรีเซ็ตการเตือนบริการหาที่ตั้ง

การเตือนบริการหาที่ตั้งคือการร้องขอโดยแอพต่างๆ (อย่างเช่น กล้อง เข็มทิศและแผนที่ เช่นเดียวกับแอพที่ใช้ที่ตั้งของผู้ให้บริการรายอื่น) เพื่อใช้บริการหาที่ตั้งกับแอพพลิเคชั่นเหล่านั้น แอพจะแสดงการเตือนที่ตั้งในครั้งแรกที่ต้องการเพื่อเข้าถึงข้อมูลบริการหาที่ตั้ง การแตะ ตกลง จะให้การอนุญาตแอพนั้นให้ใช้บริการหาที่ตั้งเมื่อต้องการได้ การแตะ ไม่อนุญาต จะป้องกันไม่ให้แอพนั้นเข้าใช้งานข้อมูลบริการหาที่ตั้งจากนั้นเป็นต้นไป

การเตือนบริการหาที่ตั้ง

คุณอาจเลือกที่จะปิดใช้งานบริการหาที่ตั้งได้ทุกเมื่อ วิธีทำ แตะ การตั้งค่า > บริการหาที่ตั้ง และปิดบริการหาที่ตั้งทั้งหมดโดยใช้แถบเลื่อนบริการหาที่ตั้ง หรือใช้แถบเลื่อนแต่ละอันสำหรับแต่ละแอพที่รับรู้ที่ตั้งหรือรายการบนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อปิดใช้งานบริการหาที่ตั้งสำหรับทุกเว็บไซต์ ให้ปิดสวิตช์ที่ตั้งสำหรับแอพ Safari คุณยังสามารถปิดใช้งานบริการของระบบที่ใช้ที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณได้ด้วยการแตะบริการของระบบ แล้วปิดสวิตช์บริการของระบบที่ใช้ที่ตั้งแต่ละบริการบนอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณปิดบริการหาที่ตั้ง คุณจะถูกขอให้เปิดใหม่อีกในครั้งต่อไปที่แอพนั้นพยายามจะใช้คุณสมบัตินี้

การปรับปรุงความแม่นยำของ GPS2

ความแม่นยำของ GPS จะขึ้นกับจำนวนดาวเทียม GPS ที่สามารถมองเห็นได้ การค้นหาตำแหน่งดาวเทียมที่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมดอาจใช้เวลาหลายนาที โดยความแม่นยำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของ GPS:

  • ดูให้แน่ใจว่าตั้งค่าวันที่ เวลาและเขตเวลาบนอุปกรณ์ถูกต้องแล้ว ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลาหากเป็นไปได้ ให้ใช้ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
    ข้อสำคัญ: การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจซิงค์ไปยังอุปกรณ์ได้ ตรวจสอบวันที่ เวลาและเขตเวลาบนคอมพิวเตอร์ที่ซิงค์กับอุปกรณ์ของคุณ
  • ตรวจสอบว่าเปิดใช้งาน Wi-Fi และมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์หรือ Wi-Fi ซึ่งจะทำให้ตัวช่วย GPS (A-GPS) บนอุปกรณ์นั้นระบุตำแหน่ง GPS ที่สามารถมองเห็นได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากการให้ข้อมูลที่ตั้งโดยใช้เครือข่าย Wi-Fi หรือเซลลูลาร์เริ่มต้น หมายเหตุ: Microcell (บางครั้งเรียกว่า Femtocell) ไม่รองรับโดยบริการหาที่ตั้ง
  • รักษามุมมองแนวนอนให้ชัดเจนหลายๆ เส้นทาง พึงระลึกว่ากำแพง หลังคารถ อาคารสูง ภูเขาและสิ่งกีดขวางอื่นๆ สามารถปิดกั้นเส้นทางการมองเห็นของดาวเทียม GPS ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ อุปกรณ์ของคุณจะใช้ Wi-Fi หรือเครือข่ายเซลลูลาร์โดยอัตโนมัติเพื่อพิจารณาตำแหน่งของคุณ จนกว่าดาวเทียม GPS จะสามารถมองเห็นได้อีกครั้ง

บริการหาตำแหน่งที่ตั้งโดยใช้ Wi-Fi ที่ใช้ข้อมูลสาธารณะและระบบเซลลูลาร์

หากบริการหาที่ตั้งเปิดอยู่ อุปกรณ์ของคุณจะส่งที่ตั้งพร้อมกับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร์ของฮอตสปอต Wi-Fi และเสาสูงส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้เคียงในรูปแบบไม่เปิดเผยและเข้ารหัสไปที่ Apple เป็นระยะ เพื่อเพิ่มพูนฐานข้อมูลเก็บแหล่งความหนาแน่นที่ตั้งของฮอตสปอตแบบ Wi-Fi และเสาสูงส่งสัญญาณ นอกจากนี้ หากคุณกำลังเดินทาง (เช่น อยู่ในรถ) และเปิดบริการหาที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ iOS ที่เปิดใช้งาน GPS จะส่งที่ตั้ง GPS และข้อมูลความเร็วในการเดินทางในรูปแบบไม่เปิดเผยและเข้ารหัสไปที่ Apple เป็นระยะเพื่อใช้สำหรับสร้างฐานข้อมูลเก็บแหล่งความหนาแน่นของสภาพการจราจร ฐานข้อมูลที่ตั้งแหล่งความหนาแน่นที่รวบรวมไว้โดย Apple จะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคุณ

ความเป็นส่วนตัว

หากคุณอนุญาตให้แอพหรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการรายอื่นใช้ที่ตั้งปัจจุบันของคุณ คุณจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวและหลักปฏิบัติต่างๆ คุณควรตรวจสอบข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว และหลักปฏิบัติของแอพและเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่แอพและเว็บไซต์จะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลอื่นๆ ของคุณ ข้อมูลที่ Apple เก็บรวบรวมไว้จะถูกปฏิบัติตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

หมายเหตุ:

  1. อุปกรณ์ iOS ที่ไม่มีการเชื่อมต่อเซลลูลาร์จะใช้เฉพาะ Wi-Fi สำหรับบริการหาที่ตั้งเท่านั้น (ถ้าสามารถมองเห็นเครือข่าย Wi-Fi)
  2. GPS พร้อมใช้งานบน iPhone และ iPad รุ่น Wi-Fi + 3G
  3. อุปกรณ์ iOS ที่จำหน่ายในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่อาจใช้คำว่า Wireless LAN (WLAN) แทนคำว่า Wi-Fi iPhone ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่รองรับ WLAN จะมีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: