สร้างและใช้เตือนความจำใน iPhone และ iPad

เตือนความจำจะช่วยให้คุณจดบนทึกสิ่งที่คุณต่องทราบ เช่น วันที่ถึงกำหนดและสถานที่ตั้ง

ด้วยเตือนความจำ คุณจะสามารถ:

 • สร้างการแจ้งตามวันและเวลา หรือตามสถานที่ตั้ง
 • ดูเตือนความจำของคุณตามรายการหรือกำหนดเวลา 
 • ค้นหาเตือนความจำใดๆ
 • อัปเดตอุปกรณ์และปฏิทินของคุณทั้งหมดที่ใช้ปฏิทิน, Outlook และ iCloud
 • สร้างและจัดระเบียบรายการหลายรายการและ
 • เปลี่ยนลำดับงานของคุณ
   

หากต้องการใช้เตือนความจำ ให้แตะเตือนความจำในหน้าจอโฮมของอุปกรณ์ของคุณ

สร้างเตือนความจำ

หากต้องการสร้างการเตือนความจำชุดใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. แตะบรรทัดที่ว่างอยู่แล้วป้อนรายการ  
 2. แตะ รีเทิร์น เพื่อเพิ่มรายการอีก 
 3. แตะ ที่อยู่ถัดจากรายการเพื่อเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม 
 4. แตะ เสร็จ

สร้างรายการใหม่

หากต้องการสร้างรายการใหม่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

 • แตะ รายการใหม่ คุณอาจต้องเลือกบัญชี หากคุณกำลังใช้ iPad ให้แตะเพิ่มรายการก่อนในมุมซ้ายล่าง
 • ป้อนชื่อสำหรับรายการของคุณ
 • แตะ เสร็จ

 


หากคุณกำลังใช้ iCloud คุณจะสามารถ แบ่งปันรายการเตือนความจำกับผู้ใช้ iCloud รายอื่นๆ

เปลี่ยนหรือลบเตือนความจำหรือรายการ

หากต้องการลบรายการ ให้แตะแก้ไข แล้วแตะลบรายการ หากต้องการลบเตือนความจำ ให้กวาดนิ้วตรงเตือนความจำไปทางซ้าย แล้วแตะลบ 

หากต้องการเปลี่ยนลำดับของรายการ ให้แตะรายการชื่อค้างไว้ แล้วลากรายการไปที่ตำแหน่งใหม่ หากต้องการเปลี่ยนลำดับของรายการ ให้แตะแก้ไขแล้วลาก  สัญลักษณ์ ไปที่ตำแหน่งใหม่
 

ทำเครื่องหมายให้เตือนความจำว่าทำเสร็จแล้ว

หากต้องการทำเครื่องหมายให้เตือนความจำว่าทำเสร็จแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เลือกรายการที่มีเตือนความจำของคุณ
 2. แตะวงกลมที่ด้านซ้ายของเตือนความจำที่คุณต้องการทำให้เครื่องหมายว่าทำเสร็จแล้ว

เตือนความจำจะย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ทำเสร็จแล้ว คุณสามารถแสดงหรือซ่อนเตือนความจำที่ทำเสร็จแล้วได้โดยแตะแสดงรายการที่ทำเสร็จแล้วหรือซ่อนรายการที่ทำเสร็จแล้ว¤

หากต้องการทำเครื่องหมายเตือนความจำเป็นทำไม่เสร็จ:

 1. เลือกรายการที่มีเตือนความจำนั้น
 2. แตะแสดงรายการที่ทำเสร็จแล้ว
 3. แตะวงกลมที่ด้านซ้ายของเตือนความจำเพื่อยกเลิกการเลือก

 

ใช้เตือนความจำตามตำแหน่งที่ตั้ง

รายการเตือนความจำตามตำแหน่งที่ตั้งจะมีให้ใช้งานได้ iPhone 4และรุ่นใหม่กว่า iPad (รุ่นที่ 4 Wi-Fi + เซลลูลาร์) และ iPad mini (Wi-Fi + เซลลูลาร์)

หากต้องการเปิดเตือนความจำตามตำแหน่งที่ตั้ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. แตะเตือนความจำแล้วเลือกรายการที่คุณต้องการ
 2. แตะงานที่คุณต้องการให้เป็นเตือนความจำตามตำแหน่งที่ตั้ง
 3. แตะ
 4. เปิดเตือนฉันเมื่ออยู่ที่ตำแหน่งที่ตั้ง
 5. แตะตำแหน่งที่ตั้งแล้วป้อนตำแหน่งที่ตั้งหรือที่อยู่ของเตือนความจำของคุณ ใช้ที่อยู่แบบละเอียดหากทราบ 
  • คุณสามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งของรายชื่อที่บันทึกไว้หรือป้อนที่อยู่ด้วยตัวเอง
  • คุณยังสามารถปรับขนาดรัศมีการเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งได้อีกด้วย 


หลังจากที่คุณสร้างตัวเตือนความจำตามตำแหน่งที่ตั้ง ไอคอนตัวเตือนความจำตามตำแหน่งที่ตั้งจะปรากฏในแถบสถานะ ไอคอนนี้จะยังคงอยู่หากคุณยังมีเตือนความจำตามตำแหน่งที่ตั้งที่ยังไม่ได้ทำเครื่องหมายเป็นทำเสร้จแล้วอย่างน้อยหนึ่งรายการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการค้นหาตามตำแหน่งที่ตั้ง

วันที่เผยแพร่: