การทำโฟลเดอร์ขยะให้ตรงกันระหว่างเมล iCloud และ macOS

ถ้าคุณใช้เมล macOS ในการดูอีเมล iCloud ของคุณ คอนเทนต์ในโฟลเดอร์ขยะของคุณอาจต่างจากสิ่งที่คุณเห็นเมื่อคุณดูอีเมล iCloud จากที่อื่น หากเป็นเช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ต่อไปนี้คือวิธีทำให้คอนเทนต์ในโฟลเดอร์ขยะของทั้งเมล iCloud Mail และเมล macOS ตรงกัน

  1. เปิดแอพเมลบน Mac ของคุณ
  2. เลือก เมล > การตั้งค่า
  3. คลิก เมลขยะ จากนั้นเลือก "เปิดใช้งานการฟิลเตอร์เมลขยะ" และ "ย้ายไปอยู่ในกล่องเมลขยะ"
    เปิดใช้งานการฟิลเตอร์เมลขยะบน Mac
  4. คลิก บัญชี
  5. เลือกบัญชีอีเมล iCloud ของคุณทางด้านซ้าย
  6. คลิก ลักษณะการทำงานของกล่องเมล แล้วคลิกเมนูถัดจาก กล่องเมลขยะ ภายใต้ iCloud ในเมนู ให้เลือก ขยะ
    เมนูดรอปดาวน์เมลขยะบน Mac

ในตอนนี้ ข้อความทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายเป็นขยะจะได้รับการจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ iCloud และคุณสามารถดูได้ในโฟลเดอร์ขยะของทั้งเมล macOS และเมล iCloud ถ้าคุณลบข้อความจากโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง จะเป็นการลบข้อความนั้นออกถาวร

เนื่องจากเมลขยะบนเซิร์ฟเวอร์ iCloud จะนับเป็นขีดจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูล iCloud ของคุณ ดังนั้นคุณจึงควรลบข้อความขยะเป็นประจำ ข้อความอีเมลในโฟลเดอร์ขยะจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 วัน

วันที่เผยแพร่: