คอมพิวเตอร์ที่สามารถอัปเกรดเพื่อใช้การกู้คืนทางอินเตอร์เน็ตของ OS X

คอมพิวเตอร์บางเครื่องที่ไม่ได้มาพร้อมการติดตั้ง OS X Lion หรือใหม่กว่าสามารถใช้คุณสมบัติการกู้คืนทางอินเตอร์เน็ตของ OS X ได้หลังใช้การอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้ว

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ดาวน์โหลดและติดตั้ง ROM เฟิร์มแวร์ EFI ที่อัปเดตสำหรับคอมพิวเตอร์เหล่านี้เพื่อใช้คุณสมบัติการกู้คืนทางอินเตอร์เน็ตของ OS X

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมี การอัปเดตเฟิร์มแวร์ EFI หรือเกี่ยวกับ OS X การกู้คืนทางอินเตอร์เน็ต

คอมพิวเตอร์บางเครื่องที่อัปเกรดแล้ว จะไม่สามารถใช้เวอร์ชั่นอินเตอร์เน็ตของการทดสอบฮาร์ดแวร์ของ Apple

วันที่เผยแพร่: