การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมลสำหรับลูกข่ายอีเมล iCloud

ใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมลหากคุณจำเป็นต้องตั้งค่าแอพอีเมล (ลูกข่าย) ของคุณด้วยตนเอง เพื่อให้ใช้บัญชีอีเมล iCloud  

คุณต้องการให้ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมลเหล่านี้หรือไม่

คุณสามารถใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมลในบทความนี้เพื่อตั้งค่าแอพอีเมลของคุณด้วยตนเองให้ส่งและรับอีเมลด้วยบัญชีอีเมล iCloud อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของระบบ iCloud และสามารถใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเหล่านี้ในการตั้งค่า

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมล

โปรดดูเอกสารประกอบของแอพอีเมลเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้การตั้งค่าเหล่านี้ เมล iCloud จะใช้มาตรฐาน IMAP และ SMTP ที่รองรับโดยแอพอีเมลสมัยใหม่ส่วนใหญ่ iCloud ไม่รองรับ POP หากคุณตั้งค่าบัญชีโดยใช้การตั้งค่าระบบ iCloud หรือแอพเมลของ macOS เวอร์ชั่น 10.7.4 หรือใหม่กว่า คุณจะไม่เห็นการตั้งค่าเหล่านี้เนื่องจากจะได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ

ข้อมูล IMAP สำหรับเซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้า

 • ชื่อเซิร์ฟเวอร์: imap.mail.me.com
 • ต้องใช้ SSL: ใช่
  หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อใช้ SSL ให้ลองใช้ TLS แทน
 • พอร์ต: 993
 • ชื่อผู้ใช้: โดยปกติจะเป็นส่วนของชื่อที่อยู่อีเมล iCloud ของคุณ (ตัวอย่างเช่น emilyparker ไม่ใช่ emilyparker@icloud.com) หากลูกข่ายอีเมลของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iCloud โดยการใช้เพียงแค่ส่วนของชื่อที่อยู่อีเมล iCloud ของคุณ ให้ลองใช้ที่อยู่แบบเต็ม
 • รหัสผ่าน: สร้างรหัสผ่านเฉพาะแอพ

ข้อมูล SMTP สำหรับเซิร์ฟเวอร์เมลขาออก

 • ชื่อเซิร์ฟเวอร์: smtp.mail.me.com
 • ต้องใช้ SSL: ใช่
  หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อใช้ SSL ให้ลองใช้ TLS หรือ STARTTLS แทน
 • พอร์ต: 587
 • ต้องใช้การตรวจสอบความถูกต้อง SMTP: ใช่
 • ชื่อผู้ใช้: ที่อยู่อีเมล iCloud แบบเต็มของคุณ (ตัวอย่างเช่น emilyparker@icloud.com ไม่ใช่ emilyparker)
 • รหัสผ่าน: ใช้รหัสผ่านเฉพาะแอพที่คุณสร้างขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้า

* คุณจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะแอพในกรณีที่คุณตั้งค่าเมลด้วยตนเองโดยใช้บัญชี iCloud ใน Windows คุณใช้ Mac OS X Mail (10.7.4 และก่อนหน้า) หรือในกรณีที่คุณใช้ลูกข่ายเมลของบริษัทอื่นเท่านั้น

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: