Bluetooth: วิธีการตั้งค่าเมาส์ไร้สาย Apple หรือแทร็กแพดเมจิกโดยใช้ผู้ช่วยตั้งค่า

เรียนรู้วิธีการตั้งค่าเมาส์ไร้สาย Apple หรือแทร็กแพดเมจิก หากไม่มีเมาส์ USB ในระหว่างผู้ช่วยตั้งค่า

 1. เปิดเครื่อง Mac
 2. หากไม่พบเมาส์ USB เครื่อง Mac จะเปิดแทร็กแพด Bluetooth หรือผู้ช่วยตั้งค่าเมาส์หน้าจอควรสลับระหว่างภาพของแทร็กแพดและเมาส์ใดเมาส์หนึ่งด้านล่าง
  แทร็กแพดที่เปิดเมาส์ที่เปิด
 3. ตัวแสดงความคืบหน้า (ล้อ) ที่ด้านล่างของหน้าจอระบุว่าคอมพิวเตอร์กำลังค้นหาแทร็กแพด Bluetooth หรือเมาส์
 4. เปิดแทร็กแพดหรือเมาส์เพื่อให้ ค้นหาได้
 5. ตัวแสดงความคืบหน้าที่ด้านล่างของหน้าจอจะไม่ปรากฏ เมื่อคอมพิวเตอร์ค้นหาแทร็กแพดหรือเมาส์ Bluetooth
 6. ปุ่มทำต่อจะปรากฏที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ ขณะที่ภาพของแทร็กแพดและเมาส์ยังคงสลับอยู่
  หมายเหตุ: หากคุณไม่คลิกปุ่มทำต่อภายใน 60 วินาที คอมพิวเตอร์จะไปที่อุปกรณ์ที่ชี้ไปยัง Bluetooth ถัดไปที่เกิดข้อบกพร่อง
 7. ใช้เมาส์หรือแทร็กแพดเพื่อคลิกปุ่มทำต่อและทำขั้นตอนการจับคู่

เรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับคำแนะนำทั้งหมดในการตั้งค่าเมาส์และแทร็กแพดของคุณ โปรดดูที่ Bluetooth: วิธีการตั้งค่าเมาส์ไร้สาย Apple หรือแทร็กแพดเมจิก นอกจากนี้คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจับคู่ Mac ของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์จากคอมพิวเตอร์อื่น

วันที่เผยแพร่: