วิธีตั้งค่าป้ายประกาศนโยบายใน macOS

ดูวิธีตั้งค่าป้ายประกาศแบบกำหนดเองให้แสดงขึ้นที่หน้าต่างเข้าสู่ระบบบน Mac ของคุณ

ป้ายประกาศนโยบายที่แสดงบน iMac

ป้ายประกาศนโยบายคือป้ายประกาศที่สามารถแสดงในหน้าต่างเข้าสู่ระบบเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับทราบก่อนที่จะดำเนินการต่อ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับป้ายประกาศนโยบาย

คุณสามารถตั้งค่าข้อความเข้าสู่ระบบที่ปรากฏบนหน้าจอเข้าสู่ระบบ Mac ได้ และยังสามารถตั้งค่าป้ายประกาศ "นโยบาย" ให้แสดงข้อความที่มีความยาวมากขึ้น ซึ่งคุณจะต้องยอมรับก่อนเข้าสู่ระบบ วิธีนี้มีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ยอมรับหรือรับทราบข้อกำหนดหรือเงื่อนไขก่อนใช้คอมพิวเตอร์ เช่น นโยบายการใช้งานอันเป็นที่ยอมรับ

สร้างป้ายประกาศ

  1. สร้างเอกสารข้อความธรรมดา (.txt) หรือ Rich Text (.rtf) ที่มีป้ายประกาศของคุณ
  2. เลือกไฟล์ > บันทึก แล้วป้อน PolicyBanner เป็นชื่อเอกสาร
  3. คัดลอกไฟล์ PolicyBanner ไปที่โฟลเดอร์ /คลัง/ความปลอดภัย/ 

ในครั้งถัดไปที่คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ป้ายประกาศจะปรากฏขึ้นในหน้าจอซึ่งปกติจะเป็นหน้าจอเข้าสู่ระบบ 

หากคุณไม่เห็นป้ายประกาศ

หากไม่เห็นป้ายประกาศ ให้ตรวจสอบดังนี้

ตรวจสอบ FileVault

หากคุณใช้การเข้ารหัสดิสก์ทั้งตัวด้วย FileVault บนคอมพิวเตอร์ ป้ายประกาศนโยบายจะปรากฏขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้คนแรกเข้าสู่ระบบ ก่อนที่เดสก์ท็อปจะปรากฏ การเข้าสู่ระบบครั้งแรกเป็นการปลดล็อคดิสก์เริ่มต้นระบบ 

ตรวจสอบสิทธิ์อนุญาตของคุณ

ในบางกรณี คุณอาจต้องปรับค่าสิทธิ์อนุญาตในไฟล์ PolicyBanner

หากเป็นไฟล์ .txt หรือ .rtf ให้ตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตของไฟล์ PolicyBanner เพื่อให้ทุกคน (อื่นๆ) มีสิทธิ์อ่าน ดังนี้

sudo chmod o+r /Library/Security/PolicyBanner.txt
sudo chmod o+r /Library/Security/PolicyBanner.rtf 

หากเป็นไฟล์ .rtfd ให้ปรับค่าสิทธิ์อนุญาตเพื่อให้ทุกคน (อื่นๆ) มีสิทธิ์อ่านและปฏิบัติการ ดังนี้

sudo chmod -R o+rx /Library/Security/PolicyBanner.rtfd

อัพเดทดิสก์โวลุ่มก่อนเริ่มต้นระบบ

หากป้ายประกาศนโยบายยังคงไม่แสดงขึ้น ให้อัพเดทดิสก์โวลุ่มก่อนเริ่มต้นระบบดังนี้

diskutil apfs updatePreboot /
วันที่เผยแพร่: