ใช้เครื่องมือ Active Directory เพื่อจัดการสมาชิกภาพกลุ่ม

OS X จะมีตัวแก้ไขสารบบที่ช่วยให้คุณสามารถดูและจัดการคุณสมบัติต่างๆ ในสารบบภายนอกได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถใช้เครื่องมือในเพื่อแก้ไขสมาชิกภาพกลุ่มสำหรับผู้ใช้ Active Directory ได้

เพื่อเปลี่ยนสมาชิกภาพกลุ่มสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่ม Active Directory ให้ใช้เครื่องมือเฉพาะสำหรับ Active Directory

เมื่อเครื่องมือดังกล่าวคือผู้ใช้ Active Directory และสแนปอิน MMC คอมพิวเตอร์ ซึ่งคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ได้ในหน้า Microsoft นี้

เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง dscl หรือ dseditgroup สามาาถใช้เพื่อดูสมาชิกภาพกลุ่ม Active Directory ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขสมาชิกภาพกลุ่ม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: