สถานีฐาน AirPort: ทำความเข้าใจสิทธิ์บัญชีผู้ใช้ดิสก์ที่แชร์อย่างปลอดภัย

เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ์บัญชีผู้ใช้ดิสก์ที่แชร์อย่างปลอดภัยต่างๆ ที่มีให้

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

หากคุณใช้สถานีฐาน AirPort ที่รองรับฮาร์ดดิสก์ คุณสามารถตั้งค่าโฟลเดอร์รายบุคคลในผู้ใช้ที่สามารถจัดเก็บไฟล์ของตนไว้บนฮาร์ดดิสก์ได้ ซึ่งเรียกว่าบัญชีผู้ใช้ดิสก์ที่แชร์อย่างปลอดภัย บทความนี้จะอธิบายการเข้าถึงเพื่ออ่านหรือเขียนว่าทำงานอย่างไรกับบัญชีเหล่านี้เมื่อคุณตั้งค่าบัญชี

เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ดิสก์ที่แชร์อย่างปลอดภัย จะมีตัวเลือกสามข้อสำหรับการเข้าถึงการแชร์ไฟล์:

 • ไม่อนุญาต - เลือกการตั้งค่านี้หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้สามารถดูหรือเขียนไฟล์ลงในดิสก์ การตั้งค่านี้จะใช้ได้ดีเมื่อคุณต้องการปิดใช้งานการเข้าถึงของผู้ใดผู้หนึ่งไปยังดิสก์นั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง
 • อ่านอย่างเดียว - เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ดูและเปิดไฟล์ได้จากดิสก์ แต่ไม่สามารถแก้ไขแล้วบันทึกไฟล์ไปยังดิสก์ได้ แต่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เหล่านี้สามารถแก้ไขหรือบันทึกไฟล์เปิดไปยังฮาร์ดไดรฟ์อื่นๆ ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเขียนได้
 • อ่านและเขียน - เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเปิด แก้ไข และบันทึกไฟล์ไปยังดิสก์ได้

วิธีตั้งค่าการเข้าถึงเพื่ออ่านหรือเขียนสำหรับผู้ใช้

 1. เปิดยูทิลิตี้ AirPort ที่อยู่ในโฟลเดอร์ แอปพลิเคชั่น > ยูทิลิตี้
 2. เลือกสถานีฐานที่คุณต้องการจะตั้งค่า
 3. คลิก แก้ไข
 4. คลิก ดิสก์
 5. เลือก "กับบัญชี" จากเมนูที่ปรากฏ ดิสก์ที่แชร์อย่างปลอดภัย
 6. คลิก เพิ่ม (+)
 7. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้นั้น
 8. เลือก อ่านและเขียน อ่านอย่างเดียว หรือ ไม่อนุญาต จากเมนูที่ปรากฏ การเข้าถึงการแชร์ไฟล์ ขึ้นกับสิทธิ์การเข้าถึงที่คุณต้องการมอบหมายให้กับผู้ใช้
 9. คลิก บันทึก
 10. คลิก อัปเดต

 

วันที่เผยแพร่: