เกี่ยวกับการอัปเดตความปลอดภัย 2011-003

เอกสารนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการอัปเดตความปลอดภัย 2011-003

เอกสารนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการอัปเดตความปลอดภัย 2011-003 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งผ่านการตั้งค่า การอัปเดตซอฟต์แวร์ หรือจาก การดาวน์โหลด Apple

เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าของเรา Apple จะไม่เปิดเผย อภิปรายหรือยืนยันปัญหาด้านความปลอดภัยจนกว่าจะมีการสืบสวนโดยละเอียดและมีโปรแกรมปะแก้ที่จำเป็นหรือมีการวางจำหน่าย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดูที่เว็บไซต์ การรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ PGP Key สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดู "วิธีใช้ PGP Key สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple"

เมื่อเป็นไปได้ จะใช้ CVE ID เพื่ออ้างอิงเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องช่องโหว่ต่างๆ

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตความปลอดภัยอื่นๆ โปรดดู "การอัปเดตความปลอดภัยของ Apple"

การอัปเดตความปลอดภัย 2011-003

 • การกักกันไฟล์

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6.7, Mac OS X Server v10.6.7

  ผลกระทบ: คำจำกัดความถูกเพิ่ม

  คำอธิบาย: OSX.MacDefender.A ถูกเพิ่มในการตรวจสอบมัลแวร์ภายในการกักกันไฟล์ ข้อมูลเรื่องการกักกันไฟล์จะมีให้ในบทความฐานความรู้นี้: http://support.apple.com/kb/HT3662?viewlocale=th_TH

 • การกักกันไฟล์

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6.7, Mac OS X Server v10.6.7

  ผลกระทบ: อัปเดตคำจำกัดความของมัลแวร์ที่รู้จักกันโดยอัตโนมัติ

  คำอธิบาย: ระบบจะตรวจหาการอัปเดตทุกวันในรายการคำจำกัดความมัลแวร์ในการกักกันไฟล์ ความสามารถในการเลือกออกมีให้ผ่านทางช่องกาเครื่องหมาย "อัปเดตรายการดาวน์โหลดที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ" ในการตั้งค่าความปลอดภัย ข้อมูลเพิ่มเติมจะมีให้ในบทความฐานความรู้นี้: http://support.apple.com/kb/HT4651?viewlocale=th_TH

 • การลบมัลแวร์

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6.7, Mac OS X Server v10.6.7

  ผลกระทบ: ลบมัลแวร์ MacDefender ถ้าตรวจพบ

  คำอธิบาย: กระบวนการติดตั้งการอัปเดตนี้จะค้นหาและลบตัวแปรที่รู้จักกันดีของมัลแวร์ MacDefender ถ้าตัวแปรที่รู้จักได้รับการตรวจพบและถูกลบออก ผู้ใช้จะได้รับแจ้งผ่านการเตือนหลังจากติดตั้งการอัปเดตแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติมจะมีให้ในบทความฐานความรู้นี้: http://support.apple.com/kb/HT4651?viewlocale=th_TH

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: