แปลงเอกสาร Pages เป็น PDF, Microsoft Word และอื่นๆ

หากต้องการเปิดเอกสาร Pages ในแอพอื่นๆ ให้แปลงด้วยแอพ Pages ก่อน คุณยังสามารถเปิดเอกสาร Microsoft Word และไฟล์ประเภทอื่นๆ ได้ใน Pages

คุณสามารถแปลงและเปิดเอกสารใน Pages บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ได้ หากคุณไม่มีอุปกรณ์ Apple คุณสามารถใช้ Pages ทางออนไลน์ได้ที่ iCloud.com

แปลงและเปิดเอกสารใน Pages บน iPhone หรือ iPad

คุณสามารถทำงานกับไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบใน Pages บน iPhone หรือ iPad ตรวจสอบรูปแบบที่ใช้ได้กับ Pages บน iPhone และ iPad

แปลงเอกสาร Pages ใน Pages บน iPhone หรือ iPad

หากคุณต้องการเปิดเอกสาร Pages ในแอพอื่นเช่น Microsoft Word ให้ใช้ Pages เพื่อแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการแปลง แล้วแตะปุ่มเพิ่มเติม 
 2. แตะส่งออก
 3. เลือกรูปแบบสำหรับเอกสารของคุณ
 4. หากคุณเลือก EPUB ให้ตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติม
 5. เลือกวิธีที่คุณจะส่งเอกสาร เช่น ทางแอพเมลหรือแอพข้อความ

เปิดไฟล์ใน Pages บน iPhone หรือ iPad

หากต้องการเปิดไฟล์เช่นเอกสาร Microsoft Word ใน Pages บน iPhone หรือ iPad ให้แตะไฟล์ในตัวจัดการเอกสาร หากคุณไม่เห็นตัวจัดการเอกสาร ให้แตะเอกสาร (บน iPad) หรือปุ่มย้อนกลับ  (บน iPhone) แล้วแตะไฟล์ที่คุณต้องการเปิด หากไฟล์มีสีจาง แสดงว่าไฟล์เป็นรูปแบบที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถเปิดไฟล์ใน Pages จากแอพอื่นๆ ที่ต่างออกไปได้เช่นกัน อาทิ แอพไฟล์หรือจากอีเมล

 1. เปิดแอพอื่น แล้วเลือกเอกสารหรือไฟล์แนบ
 2. แตะปุ่มแชร์ 
 3. แตะคัดลอกไปยัง Pages ไฟล์ต้นฉบับยังมีสภาพสมบูรณ์

เมื่อเปิดไฟล์แล้ว คุณอาจได้รับข้อความว่าเอกสารจะมีลักษณะแตกต่างไป ตัวอย่างเช่น Pages จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อแบบอักษรหายไป แตะเสร็จสิ้นเพื่อเปิดเอกสารใน Pages


แปลงและเปิดเอกสารใน Pages สำหรับ Mac

คุณสามารถทำงานกับไฟล์หลากหลายรูปแบบได้ใน Pages สำหรับ Mac ตรวจสอบรูปแบบที่ใช้ได้

แปลงเอกสาร Pages ใน Pages สำหรับ Mac

หากคุณต้องการเปิดเอกสาร Pages ในแอพอื่นเช่น Microsoft Word ให้ใช้ Pages เพื่อแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม

 1. เปิดเอกสาร Pages ที่คุณต้องการแปลง
 2. เลือกไฟล์ > ส่งออกไปยัง แล้วเลือกรูปแบบไฟล์
 3. ในหน้าต่างที่ปรากฏ คุณสามารถเลือกรูปแบบอื่นหรือตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดให้ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิด PDF ที่ส่งออกแล้ว โดยเลือกใช้สารบัญในหนังสือ EPUB ที่ส่งออกแล้ว หรือเลือกรูปแบบสำหรับเอกสาร Word ที่ส่งออกแล้ว
 4. คลิกถัดไป 
 5. ป้อนชื่อไฟล์ แล้วเลือกตำแหน่งของไฟล์
 6. คลิกส่งออก

หากต้องการส่งไฟล์ในรูปแบบเฉพาะผ่านแอพเมล ข้อความ AirDrop หรือโน้ต ให้เลือกแชร์ > ส่งสำเนา เลือกวิธีที่คุณต้องการส่งเอกสารแล้วเลือกรูปแบบ

เปิดไฟล์ใน Pages สำหรับ Mac

คุณสามารถเปิดไฟล์จาก Finder หรือจากแอพ Pages ได้:

 • จาก Finder ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ไฟล์ แล้วเลือกเปิดด้วย > Pages หาก Pages เป็นแอพประมวลคำเพียงแอพเดียวบน Mac คุณสามารถดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ได้เลย
 • จากแอพ Pages สำหรับ Mac ให้เลือกไฟล์ > เปิด จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกเปิด หากไฟล์มีสีจาง แสดงว่าไฟล์เป็นรูปแบบที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เมื่อเปิดไฟล์แล้ว คุณอาจได้รับข้อความว่าเอกสารจะมีลักษณะแตกต่างไป ตัวอย่างเช่น Pages จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อแบบอักษรหายไป คุณอาจเห็นคำเตือนเมื่อคุณเปิดเอกสารที่สร้างไว้ใน Pages รุ่นเก่า


เปิดและแปลงเอกสารใน Pages สำหรับ iCloud

Pages สำหรับ iCloud ช่วยให้คุณสามารถเปิด แก้ไข และแชร์ไฟล์จากเบราว์เซอร์ที่รองรับบน Mac หรือ PC ได้ ตรวจสอบว่ารูปแบบไฟล์ใดที่ใช้ได้กับ Pages สำหรับ iCloud หากคุณไม่มีอุปกรณ์ Apple โปรดเรียนรู้วิธีสร้าง Apple ID

แปลงเอกสาร Pages ใน Pages สำหรับ iCloud

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. คลิก Pages
 3. ในตัวจัดการเอกสาร ให้คลิกปุ่มเพิ่มเติม  บนไฟล์ที่คุณต้องการแปลง แล้วเลือกดาวน์โหลดสำเนา หากคุณมีเอกสารที่เปิดอยู่ ให้คลิกปุ่มเครื่องมือ  ในแถบเครื่องมือ แล้วเลือกดาวน์โหลดสำเนา*
 4. เลือกรูปแบบสำหรับเอกสาร ไฟล์จะเริ่มดาวน์โหลดไปยังตำแหน่งดาวน์โหลดของเบราว์เซอร์

* หากต้องการแปลงเอกสารของคุณเป็นหนังสือ EPUB ให้เปิดเอกสารดังกล่าว แล้วคลิกปุ่มเครื่องมือ  ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกดาวน์โหลดสำเนา

เปิดไฟล์ใน Pages สำหรับ iCloud

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. คลิก Pages
 3. ลากไฟล์ที่คุณต้องการอัพโหลดไปยังตัวจัดการเอกสาร Pages ในเบราว์เซอร์ หรือคลิกปุ่มอัพโหลด  เลือกไฟล์ แล้วคลิกเลือก
 4. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ในตัวจัดการเอกสาร


ตรวจสอบความเข้ากันได้ของรูปแบบไฟล์

รูปแบบที่คุณสามารถเปิดใน Pages ได้

คุณสามารถเปิดรูปแบบไฟล์เหล่านี้ได้ใน Pages บน iPhone, iPad, Mac และทางออนไลน์ที่ iCloud.com:

 • Pages ทุกเวอร์ชั่น
 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) และ Office 97 หรือใหม่กว่า (.doc)
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • ไฟล์ข้อความธรรมดา (.txt)

รูปแบบที่คุณสามารถแปลงเอกสาร Pages ได้

Pages บน iPhone หรือ iPad:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) 
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • PDF
 • EPUB

Pages สำหรับ Mac:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) และ Office 97 หรือใหม่กว่า (.doc)
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • ไฟล์ข้อความธรรมดา (.txt)
 • PDF
 • EPUB
 • Pages ‘09

Pages สำหรับ iCloud:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) 
 • PDF
 • EPUB


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: