แปลงเอกสาร Pages เป็น PDF, Microsoft Word และอื่นๆ

อีกทั้งคุณสามารถเปิดเอกสาร Microsoft Word และไฟล์ประเภทอื่นๆ ใน Pages บน iPhone, iPad, iPod touch, Mac หรือเปิดออนไลน์ที่ iCloud.com ได้เช่นกัน

แปลงและเปิดเอกสารใน Pages สำหรับ iOS

คุณสามารถทำงานกับไฟล์หลากหลายรูปแบบได้ใน Pages บน iPhone, iPad, หรือ iPod touch ตรวจสอบว่ารูปแบบใดที่ใช้ได้กับ Pages สำหรับ iOS

แปลงเอกสาร Pages ใน Pages สำหรับ iOS

 1. เปิดเอกสาร แล้วแตะปุ่มเพิ่มเติม 
 2. แตะส่งออก
 3. เลือกรูปแบบสำหรับเอกสารของคุณ 
 4. หากคุณเลือก EPUB ให้ตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติม
 5. เลือกวิธีที่คุณจะส่งเอกสาร เช่น ทางแอพเมลหรือแอพข้อความ

เปิดไฟล์ใน Pages สำหรับ iOS

หากต้องการเปิดไฟล์ใดๆ เช่น เอกสาร Microsoft Word ใน Pages สำหรับ iOS ให้แตะที่ไฟล์ในตัวจัดการเอกสาร หากคุณไม่เห็นตัวจัดการเอกสาร ให้แตะ เอกสาร (บน iPad) หรือปุ่มย้อนกลับ ปุ่มเอกสาร (บน iPhone หรือ iPod touch) แล้วแตะไฟล์ที่คุณต้องการเปิด หากไฟล์มีสีจาง แสดงว่าไฟล์เป็นรูปแบบที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถเปิดไฟล์ใน Pages จากแอพอื่นๆ ที่ต่างออกไปได้เช่นกัน อาทิ แอพไฟล์หรือจากอีเมล

 1. เปิดแอพอื่น แล้วเลือกเอกสารหรือไฟล์แนบ
 2. แตะปุ่มแชร์ 
 3. แตะคัดลอกไปยัง Pages ไฟล์ต้นฉบับยังมีสภาพสมบูรณ์

เมื่อเปิดไฟล์แล้ว คุณอาจได้รับข้อความว่าเอกสารจะมีลักษณะแตกต่างไป ตัวอย่างเช่น Pages จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อแบบอักษรหายไป แตะเสร็จสิ้นเพื่อเปิดเอกสารใน Pages


แปลงและเปิดเอกสารใน Pages สำหรับ Mac

คุณสามารถทำงานกับไฟล์หลากหลายรูปแบบได้ใน Pages สำหรับ Mac ตรวจสอบว่ารูปแบบใดที่ใช้ได้กับ Pages สำหรับ Mac

แปลงเอกสาร Pages ใน Pages สำหรับ Mac

 1. เปิดเอกสาร Pages ที่คุณต้องการแปลง
 2. เลือกไฟล์ > ส่งออกไปยัง แล้วเลือกรูปแบบไฟล์
 3. ในหน้าต่างที่ปรากฏ คุณสามารถเลือกรูปแบบอื่นหรือตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดให้ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิด PDF ที่ส่งออกแล้ว โดยเลือกใช้สารบัญในหนังสือ EPUB ที่ส่งออกแล้ว หรือเลือกรูปแบบสำหรับเอกสาร Word ที่ส่งออกแล้ว
 4. คลิกถัดไป 
 5. ป้อนชื่อไฟล์ แล้วเลือกตำแหน่งของไฟล์
 6. คลิกส่งออก

หากต้องการส่งไฟล์ในรูปแบบเฉพาะผ่านแอพเมล ข้อความ AirDrop หรือโน้ต ให้เลือกแชร์ > ส่งสำเนา เลือกวิธีที่คุณต้องการส่งเอกสารแล้วเลือกรูปแบบ

เปิดไฟล์ใน Pages สำหรับ Mac

จาก Finder ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ไฟล์ แล้วเลือกเปิดด้วย > Pages หาก Pages เป็นแอพประมวลคำเพียงแอพเดียวบน Mac คุณสามารถดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ได้เลย

จากแอพ Pages สำหรับ Mac ให้เลือกไฟล์ > เปิด จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกเปิด หากไฟล์มีสีจาง แสดงว่าไฟล์เป็นรูปแบบที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เมื่อเปิดไฟล์แล้ว คุณอาจได้รับข้อความว่าเอกสารจะมีลักษณะแตกต่างไป ตัวอย่างเช่น Pages จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อแบบอักษรหายไป คุณอาจเห็นคำเตือนเมื่อคุณเปิดเอกสารที่สร้างไว้ใน Pages รุ่นเก่า


เปิดและแปลงเอกสารใน Pages สำหรับ iCloud

Pages สำหรับ iCloud ช่วยให้คุณสามารถเปิด แก้ไข และแชร์ไฟล์จากเบราว์เซอร์ที่รองรับบน Mac หรือ PC ได้ ตรวจสอบว่ารูปแบบใดที่ใช้ได้กับ Pages สำหรับ iCloud

แปลงเอกสาร Pages ใน Pages สำหรับ iCloud

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. คลิก Pages
 3. ในตัวจัดการเอกสาร ให้คลิกปุ่มเพิ่มเติม  บนไฟล์ที่คุณต้องการแปลง แล้วเลือกดาวน์โหลดสำเนา หากคุณมีเอกสารที่เปิดอยู่ ให้คลิกปุ่มเครื่องมือ  ในแถบเครื่องมือ แล้วเลือกดาวน์โหลดสำเนา*
 4. เลือกรูปแบบสำหรับเอกสาร ไฟล์จะเริ่มดาวน์โหลดไปยังตำแหน่งดาวน์โหลดของเบราเซอร์

* หากต้องการแปลงเอกสารของคุณเป็นหนังสือ EPUB ให้เปิดเอกสารดังกล่าว แล้วคลิกปุ่มเครื่องมือ  ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกดาวน์โหลดสำเนา

เปิดไฟล์ใน Pages สำหรับ iCloud

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. คลิก Pages
 3. ลากไฟล์ที่คุณต้องการอัพโหลดไปยังตัวจัดการเอกสาร Pages ในเบราเซอร์ หรือคลิกปุ่มอัพโหลด  เลือกไฟล์ แล้วคลิกเลือก
 4. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ในตัวจัดการเอกสาร


ตรวจสอบความเข้ากันได้ของรูปแบบไฟล์

รูปแบบที่คุณสามารถเปิดใน Pages ได้

คุณสามารถเปิดรูปแบบไฟล์เหล่านี้ใน Pages สำหรับ iOS, Pages สำหรับ Mac และ Pages สำหรับ iCloud ได้เช่นกัน

 • Pages ทุกเวอร์ชั่น
 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) และ Office 97 หรือใหม่กว่า (.doc)
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • ไฟล์ข้อความธรรมดา (.txt)

รูปแบบที่คุณสามารถแปลงเอกสาร Pages ได้

Pages สำหรับ iOS:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) 
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • PDF
 • EPUB

Pages สำหรับ Mac:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) และ Office 97 หรือใหม่กว่า (.doc)
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • ไฟล์ข้อความธรรมดา (.txt)
 • PDF
 • EPUB
 • Pages ‘09

Pages สำหรับ iCloud:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) 
 • PDF
 • EPUB


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • Pages สำหรับ iOS, Pages สำหรับ Mac และ Pages สำหรับ iCloud ใช้รูปแบบไฟล์เดียวกัน หากคุณสร้างหรือแก้ไขเอกสารใน Pages บนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง คุณสามารถเปิดใน Pages บนแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้
 • คุณสามารถอัพเดท Pages ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้จาก App Store ในการอัพเดท Pages บน Mac ให้ใช้แอพ App Store บน Mac ของคุณ
 • หากคุณแปลงเอกสาร Pages เป็นเอกสารที่ใช้ได้กับ Keynote ’09 โปรดดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อคุณส่งออก iWork ’09

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: