OS X: การกำหนดค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอเพื่อแสดงที่หน้าต่างเข้าสู่ระบบ

เรียนรู้วิธีกำหนดค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอเพื่อแสดงที่หน้าต่างเข้าสู่ระบบที่ใช้ OS X v10.6 และใหม่กว่า

การระบุโปรแกรมรักษาหน้าจอสำหรับหน้าต่างเข้าสู่ระบบ

คุณสามารถใช้หนึ่งในวิธีการด้านล่างนี้เพื่อเปิดใช้งานและกำหนดค่าคุณสมบัตินี้ได้

โดยใช้ผู้จัดการโปรไฟล์ OS X Server

 1. ในผู้จัดการโปรไฟล์ เลือก อุปกรณ์ หรือ กลุ่มอุปกรณ์ ที่คุณต้องการจะจัดการ
 2. คลิกแท็บ การตั้งค่า
 3. คลิกปุ่ม แก้ไข เพื่อแก้ไขโปรไฟล์
 4. เลือก เพย์โหลดหน้าต่างเข้าสู่ระบบภายใต้ส่วน OS X
 5. หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าที่กำหนดสำหรับเพย์โหลดนี้ ให้คลิกปุ่ม กำหนดค่า
 6. คลิกแท็บ ตัวเลือก
 7. เปิดใช้งานช่องกาเครื่องหมายถัดจากตัวเลือก "เริ่มโปรแกรมรักษาหน้าจอหลังจาก: X นาที"
 8. เปิดใช้งานช่องกาเครื่องหมายถัดจาก "ใช้โมดูลโปรแกรมรักษาหน้าจอที่เส้นทาง:" และป้อนเส้นทางไปยังโมดูลโปรแกรมรักษาหน้าจอ
 9. คลิก ตกลง เพื่อทำให้มุมมองแก้ไขหายไป
 10. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

โดยใช้ Workgroup Manager ใน OS X Server 

 1. ใน Workgroup Manager เลือกบันทึก คอมพิวเตอร์ หรือ กลุ่มคอมพิวเตอร์ ที่คุณต้องการจัดการ
 2. คลิก การตั้งค่า ในแถบเครื่องมือด้านบน
 3. คลิกแท็บ ภาพรวม
 4. คลิก เข้าสู่ระบบ
 5. คลิกแท็บ ตัวเลือก
 6. เลือกเพื่อจัดการการตั้งค่า "ตลอดเวลา"
 7. เปิดใช้งานช่องกาเครื่องหมายถัดจากตัวเลือก "เริ่มโปรแกรมรักษาหน้าจอหลังจาก: X นาที"
 8. คลิกปุ่มจุดไข่ปลา (…) เพื่อเลือกโปรแกรมรักษาหน้าจอ
 9. คลิก ปรับใช้ตอนนี้

กำหนดค่าเฉพาะที่โดยใช้ Terminal

 1. เปิด Terminal (ซึ่งอยู่ใน /แอปพลิเคชั่น/ยูทิลิตี้)
 2. คำสั่ง Terminal สองคำสั่งต่อไปนี้จะตั้งเวลาอยู่นิ่ง 5 นาที (300 วินาที) และระบุโมดูลโปรแกรมรักษาหน้าจอ ลายอะราเบสก์  คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาได้ด้วยการปรับตัวเลข ซึ่งต่ำกว่า 300 วินาที คุณสามารถเปลี่ยน "Arabesque.qtz" ให้เป็นโปรแกรมรักษาหน้าจออื่นได้ ถ้าต้องการ

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowIdleTime 300 

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowModulePath "/System/Library/Screen Savers/Arabesque.qtz"

โปรแกรมรักษาหน้าจอที่สามารถแสดงที่หน้าต่างเข้าสู่ระบบ

เพื่อเหตุด้านความปลอดภัย จึงมีข้อจำกัดเรื่องโปรแกรมรักษาหน้าจอที่สามารถใช้ได้จากหน้าต่างเข้าสู่ระบบ โปรแกรมรักษาหน้าจอที่สามารถใช้ได้ที่หน้าต่างเข้าสู่ระบบประกอบด้วย:

 • โมดูลโปรแกรมรักษาหน้าจอของ Apple โปรแกรมรักษาหน้าจอของบุคคลที่สามหรือที่กำหนดเองจะไม่รองรับที่หน้าต่างเข้าสู่ระบบ
 • ในบรรดาโปรแกรมรักษาหน้าจอ Quartz Composer จะใช้ได้เฉพาะลายอะราเบสก์ หอยเชลล์ และสเปกตรัมเท่านั้น
 • อนุญาตให้ใช้ชุดรวม .slideSaver

โปรแกรมรักษาหน้าจอเหล่านี้ ไม่ อนุญาตที่หน้าต่างเข้าสู่ระบบ:

 • โปรแกรมรักษาหน้าจอของบุคคลที่สามหรือที่กำหนดเอง
 • ฟีด RSS
 • อัลบั้ม iPhoto/Aperture
 • โปรแกรมรักษาหน้าจอแบบสุ่มและสับเปลี่ยน
 • โปรแกรมรักษาหน้าจองานศิลป์ของ iTunes

หากเลือกโมดูลโปรแกรมรักษาหน้าจอที่ไม่รองรับ จะแสดงโปรแกรมรักษาหน้าจอหิมะตกปรอยๆ แทน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแสดงข้อความที่กำหนดเองโดยใช้โปรแกรมรักษาหน้าจอที่หน้าต่างเข้าสู่ระบบ โปรดดู ลูกข่ายที่จัดการ: วิธีกำหนดข้อความโปรแกรมรักษาหน้าจอชื่อคอมพิวเตอร์สำหรับหน้าต่างเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: