แปลงงานนำเสนอ Keynote เป็น PDF, Microsoft PowerPoint และอื่นๆ

หากต้องการเปิดงานนำเสนอ Keynote ในแอพอื่นๆ ให้แปลงงานนำเสนอในแอพ Keynote ก่อน คุณยังสามารถเปิดงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint และไฟล์ประเภทอื่นๆ ใน Keynote ได้ด้วย 

คุณสามารถแปลงและเปิดงานนำเสนอใน Keynote บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac หากคุณไม่มีอุปกรณ์ Apple คุณสามารถใช้ Keynote ทางออนไลน์ได้ที่ iCloud.com 

แปลงและเปิดไฟล์ใน Keynote บน iPhone หรือ iPad

คุณสามารถทำงานกับไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบใน Keynote บน iPhone หรือ iPad ของคุณ ตรวจสอบรูปแบบที่ใช้ได้

แปลงงานนำเสนอ Keynote ใน Keynote บน iPhone หรือ iPad

หากคุณต้องการเปิดงานนำเสนอ Keynote ในแอพอื่นเช่น Microsoft PowerPoint ให้ใช้ Keynote เพื่อแปลงงานนำเสนอให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการแปลงจากนั้นแตะปุ่มเพิ่มเติม
 2. แตะส่งออก
 3. เลือกรูปแบบสำหรับงานนำเสนอของคุณ
 4. เลือกวิธีที่คุณจะส่งงานนำเสนอ เช่น ทางแอพเมลหรือแอพข้อความ

เปิดไฟล์ใน Keynote สำหรับ iPhone หรือ iPad

หากต้องการเปิดไฟล์เช่นไฟล์ Microsoft PowerPoint ใน Keynote บน iPhone หรือ iPad ให้แตะที่ไฟล์ในตัวจัดการงานนำเสนอ หากคุณไม่เห็นตัวจัดการงานนำเสนอ ให้แตะงานนำเสนอ (บน iPad) หรือปุ่มย้อนกลับ  (บน iPhone) จากนั้นแตะไฟล์ที่คุณต้องการเปิด หากไฟล์มีสีจาง แสดงว่าไฟล์เป็นรูปแบบที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถเปิดไฟล์ใน Keynote จากแอพอื่นๆ ที่ต่างออกไปได้เช่นกัน อาทิ แอพไฟล์หรือจากอีเมล

 1. เปิดแอพอื่น แล้วเลือกไฟล์หรือไฟล์แนบ
 2. แตะปุ่มแชร์ 
 3. แตะคัดลอกไปยัง Keynote ไฟล์ต้นฉบับยังมีสภาพสมบูรณ์

เมื่อเปิดไฟล์แล้ว คุณอาจได้รับข้อความว่างานนำเสนอจะมีลักษณะแตกต่างไป ตัวอย่างเช่น Keynote จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อแบบอักษรหายไป แตะเสร็จสิ้นเพื่อเปิดงานนำเสนอใน Keynote


Keynote สำหรับ Mac

คุณสามารถทำงานกับไฟล์หลากหลายรูปแบบได้ใน Keynote สำหรับ Mac ตรวจสอบรูปแบบที่ใช้ได้

แปลงงานนำเสนอ Keynote ใน Keynote สำหรับ Mac

หากคุณต้องการเปิดงานนำเสนอ Keynote ในแอพอื่นเช่น Microsoft PowerPoint ให้ใช้ Keynote เพื่อแปลงงานนำเสนอให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม

 1. เปิดงานนำเสนอ Keynote ที่คุณต้องการแปลง
 2. เลือกไฟล์ > ส่งออกไปยัง แล้วเลือกรูปแบบไฟล์
 3. ในหน้าต่างที่ปรากฏ คุณสามารถเลือกรูปแบบอื่นหรือตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านเพื่อเปิด PDF ที่ส่งออก เลือกรูปแบบสำหรับงานนำเสนอ PowerPoint ที่ส่งออก หรือปรับเวลาของงานนำเสนอหากคุณส่งออกเป็นไฟล์ภาพยนตร์ได้
 4. คลิกถัดไป 
 5. ป้อนชื่อไฟล์ แล้วเลือกโฟลเดอร์สำหรับบันทึกไฟล์ดังกล่าว
 6. คลิกส่งออก

หากต้องการส่งไฟล์ในรูปแบบเฉพาะผ่านแอพเมล ข้อความ AirDrop หรือโน้ต ให้เลือกแชร์ > ส่งสำเนา เลือกวิธีที่คุณต้องการส่งงานนำเสนอแล้วเลือกรูปแบบ

เปิดไฟล์ใน Keynote สำหรับ Mac

จาก Finder ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ไฟล์ จากนั้นเลือกเปิดด้วย > Keynote หาก Keynote เป็นแอพงานนำเสนอเพียงแอพเดียวบน Mac คุณสามารถดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ได้เลย

จากแอพ Keynote สำหรับ Mac ให้เลือกไฟล์ > เปิด จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกเปิด หากไฟล์มีสีจาง แสดงว่าไฟล์เป็นรูปแบบที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เมื่อเปิดไฟล์แล้ว คุณอาจได้รับข้อความว่างานนำเสนอจะมีลักษณะแตกต่างไป ตัวอย่างเช่น Keynote จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อแบบอักษรหายไป คุณอาจเห็นคำเตือนเมื่อคุณเปิดงานนำเสนอที่สร้างไว้ใน Keynote เวอร์ชั่นเก่า


Keynote สำหรับ iCloud

Keynote สำหรับ iCloud ช่วยให้คุณสามารถเปิด แก้ไข และแชร์ไฟล์จากเบราว์เซอร์ที่รองรับบน Mac หรือ PC ได้ ตรวจสอบว่ารูปแบบไฟล์ใดที่ใช้ได้กับกับ Keynote สำหรับ iCloud หากคุณไม่มีอุปกรณ์ Apple โปรดเรียนรู้วิธีสร้าง Apple ID

แปลงงานนำเสนอ Keynote ใน Keynote สำหรับ iCloud

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. คลิก Keynote
 3. ในตัวจัดการงานนำเสนอ ให้คลิกปุ่มเพิ่มเติม  บนไฟล์ที่คุณต้องการแปลงแล้วเลือกดาวน์โหลดสำเนา หากคุณมีงานนำเสนอที่เปิดอยู่ ให้คลิกปุ่มเครื่องมือ  ในแถบเครื่องมือ แล้วเลือกดาวน์โหลดสำเนา
 4. เลือกรูปแบบสำหรับงานนำเสนอ ไฟล์จะเริ่มดาวน์โหลดไปยังตำแหน่งดาวน์โหลดของเบราว์เซอร์

เปิดไฟล์ใน Keynote สำหรับ iCloud

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. คลิก Keynote
 3. ลากไฟล์ที่คุณต้องการอัพโหลดไปยังตัวจัดการงานนำเสนอในเบราว์เซอร์ หรือคลิกปุ่มอัพโหลด  เลือกไฟล์ แล้วคลิกเลือก
 4. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ในตัวจัดการงานนำเสนอ


ตรวจสอบความเข้ากันได้ของรูปแบบไฟล์

รูปแบบที่คุณสามารถเปิดใน Keynote ได้

คุณสามารถเปิดรูปแบบไฟล์เหล่านี้ได้ใน Keynote บน iPhone, iPad, Mac และทางออนไลน์ที่ iCloud.com:

 • Keynote ทุกเวอร์ชั่น
 • Microsoft PowerPoint: Office Open XML (.pptx) และ Office 97 หรือใหม่กว่า (.ppt)

รูปแบบที่คุณสามารถแปลงงานนำเสนอ Keynote ได้

Keynote บน iPhone หรือ iPad

 • Microsoft PowerPoint Office Open XML (.pptx)
 • PDF
 • ภาพยนตร์ (.mov)
 • รูปภาพ (.jpeg, .png หรือ .tiff)
 • GIF ที่เคลื่อนไหว
   

Keynote สำหรับ Mac:

 • Keynote '09
 • Microsoft PowerPoint: Office Open XML (.pptx) และ Office 97 หรือใหม่กว่า (.ppt)
 • PDF
 • ภาพยนตร์ (.m4v หรือ .mov ขึ้นอยู่กับรูปแบบ)
 • HTML
 • รูปภาพ (.jpeg, .png หรือ .tiff)
 • GIF ที่เคลื่อนไหว
   

Keynote สำหรับ iCloud:

 • Microsoft PowerPoint Office Open XML (.pptx)
 • PDF
   


ดูเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: