GarageBand สำหรับ iOS: สิ่งใหม่ใน GarageBand สำหรับ iOS 1.0.1

เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ใน GarageBand สำหรับ iOS 1.0.1

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

วางไฟล์เสียงจากคลิปบอร์ด

คุณสามารถวางไฟล์เสียงจากแอปที่รองรับการคัดลอกเสียงไปยังคลิปบอร์ดได้ GarageBand สำหรับ iOS รองรับไฟล์เสียงที่บีบอัดด้วยอัตราตัวอย่าง 44.1 kHz และความลึก 16 บิต (มาตรฐานสำหรับแผ่น CD เสียง)

ไฟล์เสียงที่คัดลอกจากแอปอื่นสามารถวางที่เครื่องอัดเสียงหรือแทร็กของแอมป์กีตาร์
 

วิธีวางไฟล์เสียง:

 1. ย้ายตัวชี้ตำแหน่งไปยังจุดที่คุณต้องการให้ไฟล์เสียงเริ่มต้น
 2. แตะแทร็กในตำแหน่งที่คุณต้องการจะวางไฟล์เสียง จากนั้นแตะ วาง

  คุณยังสามารถแตะบริเวณที่ว่างอยู่ของมุมมองแทร็ก แล้วแตะ วาง ก็ได้ ในกรณีนี้ ไฟล์เสียงจะถูกวางในแทร็กว่างใหม่


นำเข้าไฟล์เสียง

คุณสามารถนำเข้าไฟล์เสียงจากคอมพิวเตอร์ของคุณในมุมมองแทร็ก GarageBand สำหรับ iOS รองรับไฟล์เสียงที่บีบอัดด้วยอัตราตัวอย่าง 44.1 kHz และความลึก 16 บิต (มาตรฐานสำหรับแผ่น CD เสียง) คุณสามารถนำเข้า Apple Loop ได้ด้วย หากไฟล์เสียงเป็นอัตราตัวอย่างหรือความลึกบิตที่ไม่รองรับ จะไม่มีในหน้าต่างนำเข้า 

 

วิธีนำเข้าไฟล์เสียง:

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เพิ่มไฟล์เสียงที่คุณต้องการจะนำเข้าในบริเวณ การแชร์ไฟล์ GarageBand ใน iTunes
  ใน GarageBand สำหรับ iOS แตะปุ่มมุมมอง เพื่อเปิดมุมมองแทร็ก
 2. ย้ายตัวชี้ตำแหน่งไปยังจุดที่คุณต้องการจะเพิ่มไฟล์เสียง
 3. ทำตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
  • แตะที่แทร็กเพื่อเพิ่มไฟล์เสียงไปยังแทร็กเครื่องอัดเสียงหรือแทร็กของแอมป์กีตาร์
  • เพื่อเพิ่มไฟล์เสียงไปยังแทร็กว่างใหม่ ให้แตะบริเวณมุมมองแทร็กว่าง
 4. แตะ นำเข้า และเลือกไฟล์เสียงที่คุณต้องการนำเข้าจากรายการ

  ไฟล์เสียงจะปรากฏในมุมมองแทร็ก โดยเริ่มจากตำแหน่งตัวชี้ตำแหน่ง

 

ใช้ GarageBand สำหรับ iOS กับอุปกรณ์ส่งสัญญาณออกภายนอก

คุณสามารถใช้ GarageBand สำหรับ iOS กับอุปกรณ์ภายนอก รวมถึง AirPlay บลูทูธ และอุปกรณ์สื่อที่มี HDMI เมื่อใช้อุปกรณ์ใดๆ เหล่านี้จะไม่มีการรองรับสัญญาณเข้าเสียง ซึ่งหมายถึงคุณจะไม่สามารถบันทึกเสียงด้วยเครื่องอัดเสียงหรือแซมเพลอร์ และไม่สามารถเล่นกีตาร์กับเครื่องดนตรีสัมผัสแอมป์กีตาร์ได้

หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกกับอุปกรณ์ iOS ของคุณแล้ว คุณต้องตั้งค่า GarageBand สำหรับ iOS ให้ส่งสัญญาณเสียงไปยังอุปกรณ์ของคุณ

วิธีใช้ GarageBand สำหรับ iOS กับอุปกรณ์ส่งสัญญาณออกภายนอก:

 1. ในแถบควบคุม ให้แตะปุ่มการตั้งค่าเพลง
 2. แตะสวิตช์ "AirPlay - บลูทูธ - HDMI" เปิด

เมื่อคุณใช้ GarageBand สำหรับ iOS กับอุปกรณ์ภายนอกเสร็จแล้ว ให้แตะสวิตช์ปิด

ในขณะที่สวิตช์ "AirPlay - บลูทูธ - HDMI" เปิด การเตือนจะปรากฏขึ้นหากคุณพยายามจะบันทึกตัวบันทึกเสียงหรือเครื่องดนตรีสัมผัสแอมป์กีต้าร์ หรือพยายามจะบันทึกเสียงด้วยแซมเพลอร์ คุณสามารถปิดสวิตช์จากการเตือนได้
ข้อความภาพ:

วันที่เผยแพร่: