เกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ Mac OS X v10.6.7 และการอัปเดตความปลอดภัย 2011-001

เอกสารนี้จะอธิบายเนื้อหาความปลอดภัยของ Mac OS X v10.6.7 และการอัปเดตความปลอดภัย 2011-001

เอกสารนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ Mac OS X v10.6.7 และการอัปเดตความปลอดภัย 2011-001 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านการตั้งค่า ซอฟต์แวร์อัปเดต หรือจาก การดาวน์โหลด Apple

เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าของเรา Apple จะไม่เปิดเผย อภิปรายหรือยืนยันปัญหาด้านความปลอดภัยจนกว่าจะมีการสืบสวนโดยละเอียดและมีโปรแกรมปะแก้ที่จำเป็นหรือมีการวางจำหน่าย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดูที่เว็บไซต์ การรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ PGP Key สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดู "วิธีใช้ PGP Key สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple"

เมื่อเป็นไปได้ จะใช้ CVE ID เพื่ออ้างอิงเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องช่องโหว่ต่างๆ

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตความปลอดภัยอื่นๆ โปรดดู การอัปเดตความปลอดภัยของ Apple

Mac OS X v10.6.7 และการอัปเดตความปลอดภัย 2011-001

 • AirPort

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: เมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ภัยคุกคามบนเครือข่ายเดียวกันอาจสามารถทำให้เกิดการรีเซ็ตระบบได้

  คำอธิบาย: มีปัญหาการหารด้วยศูนย์ในการจัดการกรอบ Wi-Fi เมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ภัยคุกคามบนเครือข่ายเดียวกันอาจสามารถทำให้เกิดการรีเซ็ตระบบได้ แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบก่อนหน้า Mac OS X v10.6

  CVE-ID

  CVE-2011-0172

 • Apache

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: มีช่องโหว่หลายแห่งใน Apache 2.2.15

  คำอธิบาย: Apache ได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 2.2.17 เพื่อแก้ปัญหาช่องโหว่จำนวนมาก ซึ่งปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดอาจทำให้เกิดการปฏิเสธการบริการ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของ Apache ที่ http://httpd.apache.org/

  CVE-ID

  CVE-2010-1452

  CVE-2010-2068

 • AppleScript

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การเรียกใช้งานแอปพลิเคชั่นที่ใช้ AppleScript Studio ที่อนุญาตให้ข้อมูลเข้าที่ไม่น่าเชื่อถือสามารถผ่านไปยังกล่องโต้ตอบที่อาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือมีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาสตริงรูปแบบในคำสั่งกล่องโต้ตอบทั่วไปของ AppleScript Studio ("แสดงกล่องโต้ตอบ" และ "แสดงการเตือน") การเรียกใช้งานแอปพลิเคชั่นที่ใช้ AppleScript Studio ที่อนุญาตให้ข้อมูลเข้าที่ไม่น่าเชื่อถือสามารถผ่านไปยังกล่องโต้ตอบที่อาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือมีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2011-0173 : Alexander Strange

 • ATS

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การดูหรือดาวน์โหลดเอกสารที่มีแบบอักษรที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจนำไปสู่การใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาบัฟเฟอร์ล้นแบบพอกพูนในการจัดการแบบอักษร OpenType การดูหรือการดาวน์โหลดเอกสารที่มีแบบอักษรที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2011-0174

 • ATS

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การดูหรือดาวน์โหลดเอกสารที่มีแบบอักษรที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจนำไปสู่การใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาบัฟเฟอร์ล้นแบบพอกพูนในการจัดการแบบอักษร TrueType การดูหรือการดาวน์โหลดเอกสารที่มีแบบอักษรที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2011-0175 : Christoph Diehl แห่ง Mozilla, Felix Grobert แห่งทีมรักษาความปลอดภัยของ Google, Marc Schoenefeld แห่งทีมตอบสนองด้านความปลอดภัยของ Red Hat, Tavis Ormandy และ Will Drewry แห่งทีมรักษาความปลอดภัยของ Google

 • ATS

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การดูหรือดาวน์โหลดเอกสารที่มีแบบอักษรที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจนำไปสู่การใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาการล้นของจำนวนเต็มในการจัดการแบบอักษร Type 1 การดูหรือการดาวน์โหลดเอกสารที่มีแบบอักษรที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2011-0176 : Felix Grobert แห่งทีมรักษาความปลอดภัยของ Google ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกับ TippingPoint's Zero Day Initiative

 • ATS

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การดูหรือดาวน์โหลดเอกสารที่มีแบบอักษรที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจนำไปสู่การใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาการล้นจำนวนมากในการจัดการตาราง SFNT การดูหรือการดาวน์โหลดเอกสารที่มีแบบอักษรที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2011-0177 : Marc Schoenefeld แห่งทีมตอบสนองด้านความปลอดภัยของ Red Hat

 • bzip2

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง bzip2 หรือ bunzip2 เพื่อแยกไฟล์ bzip2 อาจส่งผลให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือมีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาการล้นของจำนวนเต็มในการจัดการไฟล์บีบอัด bzip2 ของ bzip2 การใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง bzip2 หรือ bunzip2 เพื่อแยกไฟล์ bzip2 อาจส่งผลให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือมีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2010-0405

 • CarbonCore

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: แอปพลิเคชั่นที่ใช้ FSFindFolder() ที่มีธง kTemporaryFolderType อาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภายในเครื่อง

  คำอธิบาย: FSFindFolder() API จะส่งกลับไดเร็กทอรีที่สามารถอ่านได้ทั่วโลก เมื่อใช้กับธง kTemporaryFolderType ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการส่งคืนไดเร็กทอรีที่ให้ผู้ใช้ที่ดำเนินการเรียกใช้อ่านได้อย่างเดียว

  CVE-ID

  CVE-2011-0178

 • ClamAV

  มีให้สำหรับ: Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X Server v10.6.6

  ผลกระทบ: มีช่องโหว่หลายจุดใน ClamAV

  คำอธิบาย: มีช่องโหว่หลายจุดใน ClamAV ซึ่งช่องโหว่ที่ร้ายแรงที่สุดอาจนำไปสู่การใช้รหัสโดยอำเภอใจ การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาด้วยการอัปเดต ClamAV ให้เป็นเวอร์ชั่น 0.96.5 ซึ่ง ClamAV จะถูกแจกจ่ายให้กับระบบ Mac OS X Server เท่านั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของ ClamAV ที่ http://www.clamav.net/

  CVE-ID

  CVE-2010-0405

  CVE-2010-3434

  CVE-2010-4260

  CVE-2010-4261

  CVE-2010-4479

 • CoreText

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การดูหรือดาวน์โหลดเอกสารที่มีแบบอักษรที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจนำไปสู่การใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาการล่มของหน่วยความจำในการจัดการไฟล์แบบอักษรของ CoreText การดูหรือการดาวน์โหลดเอกสารที่มีแบบอักษรที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2011-0179 : Christoph Diehl แห่ง Mozilla

 • การกักกันไฟล์

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: คำจำกัดความถูกเพิ่ม

  คำอธิบาย: คำอธิบาย OSX.OpinionSpy ถูกเพิ่มในการตรวจสอบมัลแวร์ภายในการกักกันไฟล์

 • HFS

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: ผู้ใช้เครื่องอาจสามารถอ่านไฟล์ตามอำเภอใจได้จากระบบไฟล์ HFS, HFS+ หรือ HFS+J

  คำอธิบาย: มีปัญหาการล้นของจำนวนเต็มในการจัดการ F_READBOOTSTRAP ioctl ผู้ใช้เครื่องอาจสามารถอ่านไฟล์ตามอำเภอใจได้จากระบบไฟล์ HFS, HFS+ หรือ HFS+J

  CVE-ID

  CVE-2011-0180 : Dan Rosenberg แห่ง Virtual Security Research

 • ImageIO

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การไปเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีบัฟเฟอร์ล้นแบบพอกพูนอยู่ในการจัดการภาพ JPEG ของ ImageIO การไปเว็บไซต์ที่ออกมาแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

   

  CVE-ID

  CVE-2011-0170 : Andrzej Dyjak ที่ทำงานร่วมกับ iDefense VCP

 • ImageIO

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การดูไฟล์ XBM ที่ออกมาแบบมาเพื่อประสงค์ร้าย อาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: ปัญหาการล้นของจำนวนเต็มในการจัดการภาพ XBM ของ ImageIO การดูภาพ XBM ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2011-0181 : Harry Sintonen

 • ImageIO

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การดูภาพ TIFF ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีบัฟเฟอร์ล้นอยู่ในการจัดการภาพ TIFF ที่เข้ารหัส JPEG ของ libTIFF การดูภาพ TIFF ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2011-0191 : Apple

 • ImageIO

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การดูภาพ TIFF ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาบัฟเฟอร์ล้นอยู่ในการจัดการภาพ TIFF ที่เข้ารหัส CCITT Group 4 ของ ibTIFF การดูภาพ TIFF ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2011-0192 : Apple

 • ImageIO

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การดูภาพ TIFF ที่เข้ารหัส JPEG ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาการล้นของจำนวนเต็มอยู่ในการจัดการภาพ TIFF ที่เข้ารหัส JPEG ของ ImageIO การดูภาพ TIFF ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบก่อนหน้า Mac OS X v10.6

  CVE-ID

  CVE-2011-0194 : Dominic Chell แห่ง NGS Secure

 • ภาพ RAW

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การดูภาพ Canon RAW ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีบัฟเฟอร์ล้นจำนวนมากอยู่ในการจัดการภาพ Canon RAW ของ Image RAW การดูภาพ Canon RAW ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2011-0193 : Paul Harrington แห่ง NGS Secure

 • ตัวติดตั้ง

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การไปเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้เกิดการติดตั้งตัวแทนที่ติดต่อเซิร์ฟเวอร์โดยอำเภอใจเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ และทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดคิดว่าเชื่อมต่ออยู่กับ Apple

  คำอธิบาย: มีปัญหาการดำเนินการ URL ในตัวช่วยติดตั้งที่อาจนำไปสู่การติดตั้งตัวแทนที่ติดต่อเซิร์ฟเวอร์โดยอำเภอในเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ กล่องโต้ตอบที่เป็นผลมาจากการเชื่อมต่อล้มเหลวอาจทำให้ผู้ใช้เชื่อว่าเป็นความพยายามเชื่อมต่อกับ Apple ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการลบตัวช่วยติดตั้ง

  CVE-ID

  CVE-2011-0190 : Aaron Sigel แห่ง vtty.com

 • Kerberos

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: มีช่องโหว่หลายจุดใน MIT Kerberos 5

  คำอธิบาย: มีปัญหาที่เกี่ยวกับการเข้ารหัสหลายจุใน MIT Kerberos 5 เฉพาะ CVE-2010-1323 ที่มีผลกับ Mac OS X v10.5 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องปัญหาและโปรแกรมปะแก้ที่ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ของ MIT Kerberos ที่ http://web.mit.edu/Kerberos/

  CVE-ID

  CVE-2010-1323

  CVE-2010-1324

  CVE-2010-4020

  CVE-2010-4021

 • เคอร์เนล

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: ผู้ใช้เครื่องอาจสามารถใช้รหัสโดยอำเภอใจด้วยสิทธิ์ของระบบ

  คำอธิบาย: มีปัญหาการตรวจสอบสิทธิ์ในการจัดการประตูการโทรของการโทรของระบบ i386_set_ldt ผลกระทบ: ผู้ใช้เครื่องอาจสามารถใช้รหัสโดยอำเภอใจด้วยสิทธิ์ของระบบ ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการยกเลิกการอนุญาตการสร้างการเข้าประตูการโทรผ่าน via i386_set_ldt()

  CVE-ID

  CVE-2011-0182 : Jeff Mears

 • Libinfo

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: ภัยคุกคามระยะไกลอาจสามารถทำให้เกิดการปฏิเสธการบริการบนโฮสต์ที่ส่งออกระบบไฟล์ NFS

  คำอธิบาย: มีปัญหาการตัดทอนค่าจำนวนเต็มในการจัดการแพ็คเก็ต NFS RPC ของ Libinfo ภัยคุกคามระยะไกลอาจสามารถทำให้บริการ NFS RPC อย่างเช่น lockd, statd, mountd และ portmap ไม่ตอบสนอง

  CVE-ID

  CVE-2011-0183 : Peter Schwenk แห่ง the University of Delaware

 • libxml

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การไปเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาหน่วยความจำล่มในการจัดการ XPath ของ libxml การไปเว็บไซต์ที่ออกมาแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2010-4008 : Bui Quang Minh จาก Bkis (www.bkis.com)

 • libxml

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การไปเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาการเรียกฟรีสองครั้งในการจัดการนิพจน์ XPath ของ libxml การไปเว็บไซต์ที่ออกมาแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบก่อนหน้า Mac OS X v10.6

  CVE-ID

  CVE-2010-4494 : Yang Dingning แห่ง NCNIPC, Graduate University of Chinese Academy of Sciences

 • Mailman

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: มีช่องโหว่หลายจุดใน Mailman 2.1.13

  คำอธิบาย: มีปัญหา Cross-site Scripting หลายจุดใน Mailman 2.1.13 ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยการอัปเดต Mailman ให้เป็นเวอร์ชั่น 2.1.14 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของ Mailman ที่ http://mail.python.org/pipermail/mailman-announce/2010-September/000154.html

  CVE-ID

  CVE-2010-3089

 • PHP

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: มีช่องโหว่หลายจุดใน PHP 5.3.3

  คำอธิบาย: PHP ถูกอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 5.3.4 เพื่อแก้ปัญหาช่องโหว่หลายจุด ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดซึ่งอาจนำไปสู่การใช้รหัสโดยอำเภอใจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของ PHP ที่ http://www.php.net/

  CVE-ID

  CVE-2006-7243

  CVE-2010-2950

  CVE-2010-3709

  CVE-2010-3710

  CVE-2010-3870

  CVE-2010-4150

  CVE-2010-4409

 • PHP

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8

  ผลกระทบ: มีช่องโหว่หลายจุดใน PHP 5.2.14

  คำอธิบาย: PHP ถูกอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 5.2.15 เพื่อแก้ปัญหาช่องโหว่หลายจุด ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดซึ่งอาจนำไปสู่การใช้รหัสโดยอำเภอใจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของ PHP ที่ http://www.php.net/

  CVE-ID

  CVE-2010-3436

  CVE-2010-3709

  CVE-2010-4150

 • QuickLook

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การดาวน์โหลดไฟล์ Excel ที่ออกมาแบบมาเพื่อประสงค์ร้าย อาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหากหน่วยความจำล่มในการจัดการไฟล์ Excel ของ QuickLook การดาวน์โหลดไฟล์ Excel ที่ออกมาแบบมาเพื่อประสงค์ร้าย อาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบก่อนหน้า Mac OS X v10.6

  CVE-ID

  CVE-2011-0184 : Tobias Klein ที่ทำงานร่วมกับ Verisign iDefense Labs

 • QuickLook

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft Office ที่ออกมาแบบมาเพื่อประสงค์ร้าย อาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหากหน่วยความจำล่มในการจัดการไฟล์ Microsoft Office ของ QuickLook การดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft Office ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2011-1417 : Charlie Miller และ Dion Blazakis ที่ทำงานร่วมกับ TippingPoint's Zero Day Initiative

 • QuickTime

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การดูภาพ JPEG2000 ที่ออกมาแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายด้วย QuickTime อาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: ปัญหาการล่มของหน่วยความจำหลายจุดในการจัดการภาพ JPEG2000 ของ QuickTime การดูภาพ JPEG2000 ที่ออกมาแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายด้วย QuickTime อาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2011-0186 : Will Dormann แห่ง the CERT/CC

 • QuickTime

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การดูไฟล์ภาพยนตร์ที่ออกมาแบบมาเพื่อประสงค์ร้าย อาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาการล้นของจำนวนเต็มในการจัดการไฟล์ภาพยนตร์ของ QuickTime การดูไฟล์ภาพยนตร์ที่ออกมาแบบมาเพื่อประสงค์ร้าย อาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ สำหรับ Mac OS X v10.5 ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วใน QuickTime 7.6.9

  CVE-ID

  CVE-2010-4009 : Honggang Ren แห่ง Fortinet's FortiGuard Labs

 • QuickTime

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การดูภาพ FlashPix ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาการล่มของหน่วยความจำในการจัดการภาพ FlashPix ของ QuickTime การดูภาพ FlashPix ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ สำหรับ Mac OS X v10.5 ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วใน QuickTime 7.6.9

  CVE-ID

  CVE-2010-3801 : Damian Put ที่ทำงานร่วมกับ TippingPoint's Zero Day Initiative และ Rodrigo Rubira Branco จาก the Check Point Vulnerability Discovery Team

 • QuickTime

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การไปเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้เปิดเผยข้อมูลวิดีโอจากไซต์อื่น

  คำอธิบาย: มีปัญหา Cross-origin ในการจัดการการเปลี่ยนเส้นทางแบบ Cross-Site ของปลั๊กอิน QuickTime การไปเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้เปิดเผยข้อมูลวิดีโอจากไซต์อื่น ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการป้องกันไม่ใช้ QuickTime ตามการเปลี่ยนเส้นทางแบบข้ามไซต์

  CVE-ID

  CVE-2011-0187 : Nirankush Panchbhai และ Microsoft Vulnerability Research (MSVR)

 • QuickTime

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การดูไฟล์ภาพยนตร์ QTVR ที่ออกมาแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาหน่วยความจำล่มในการจัดการอะตอมพาโนรามาในไฟล์ภาพยนตร์ QTVR (ความจริงเสมือน QuickTime) ของ QuickTime การดูไฟล์ภาพยนตร์ QTVR ที่ออกมาแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ สำหรับ Mac OS X v10.5 ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วใน QuickTime 7.6.9

  CVE-ID

  CVE-2010-3802 : นักวิจัยนิรนามที่ทำงานร่วมกับ TippingPoint's Zero Day Initiative

 • Ruby

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: การเรียกใช้สคริปต์ Ruby ที่ใช้ข้อมูลเข้าที่เชื่อถือไม่ได้เพื่อสร้างออบเจ็กต์ BigDecimal อาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาการตัดทอนค่าจำนวนเต็มในคลาส BigDecimal ของ Ruby การเรียกใช้สคริปต์ Ruby ที่ใช้ข้อมูลเข้าที่เชื่อถือไม่ได้เพื่อสร้างออบเจ็กต์ BigDecimal อาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ ปัญหานี้ส่งผลเฉพาะกับกระบวนการ Ruby แบบ 64 บิตเท่านั้น

  CVE-ID

  CVE-2011-0188 : Apple

 • Samba

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: หากเปิดใช้งานการแบ่งปันไฟล์ SMB ภัยคุกคามจากระยะไกลอาจทำให้เกิดการปฏิเสธการบริการหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีบัฟเฟอร์ล้นทับกันอยู่ในการจัดการ ID ความปลอดภัยของ Windows ของ Samba หากเปิดใช้งานการแบ่งปันไฟล์ SMB ภัยคุกคามจากระยะไกลอาจทำให้เกิดการปฏิเสธการบริการหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2010-3069

 • เวอร์ชันย่อย

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  คำอธิบาย: เซิร์ฟเวอร์เวอร์ชั่นย่อยที่ใช้การตั้งค่าการปรับแต่ง mod_dav_svn "SVNPathAuthz short_circuit" ที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น อาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าใช้งานคลังเก็บข้อมูลบางส่วนได้

  คำอธิบาย: เซิร์ฟเวอร์เวอร์ชั่นย่อยที่ใช้การตั้งค่าการปรับแต่ง mod_dav_svn "SVNPathAuthz short_circuit" ที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น อาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าใช้งานคลังเก็บข้อมูลบางส่วนได้ ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการอัปเดตเวอร์ชั่นย่อยให้เป็นเวอร์ชั่น 1.6.13 ปัญหานี้ไม่ได้มีผลต่อระบบก่อนหน้า Mac OS X v10.6

  CVE-ID

  CVE-2010-3315

 • Terminal

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  คำอธิบาย: เมื่อ ssh ถูกใช้ในกล่องโต้ตอบ "การเชื่อมต่อระยะไกลใหม่" ของ Terminal, SSH เวอร์ชั่น 1 จะถูกเลือกให้เป็นเวอร์ชั่นโปรโตคอลเริ่มต้น

  คำอธิบาย: เมื่อ ssh ถูกใช้ในกล่องโต้ตอบ "การเชื่อมต่อระยะไกลใหม่" ของ Terminal, SSH เวอร์ชั่น 1 จะถูกเลือกให้เป็นเวอร์ชั่นโปรโตคอลเริ่มต้น ปัญหานี้แก้ไขด้วยการเปลี่ยนเวอร์ชั่นเริ่มต้นให้เป็น "อัตโนมัติ" แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบก่อนหน้า Mac OS X v10.6

  CVE-ID

  CVE-2011-0189 : Matt Warren แห่ง HNW Inc.

 • X11

  มีให้สำหรับ: Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6 ถึง v10.6.6, Mac OS X Server v10.6 ถึง v10.6.6

  ผลกระทบ: มีช่องโหว่หลายจุดใน FreeType

  คำอธิบาย: มีช่องโหว่หลายจุดใน FreeType ซึ่งช่องโหว่ที่ร้ายแรงที่สุดอาจนำไปสู่การใช้รหัสโดยอำเภอใจเมื่อดำเนินการแบบอักษรที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้าย ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการอัปเดต FreeType ให้เป็นเวอร์ชั่น 2.4.4 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของ FreeType ที่ http://www.freetype.org/

  CVE-ID

  CVE-2010-3814

  CVE-2010-3855

 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: