GarageBand สำหรับ iOS: ไม่มีการรวมขอบเขต

ไม่มีฟังก์ชั่นการรวมสำหรับการบันทึกเสียง การบันทึกแอมป์กีต้าร์ และการเล่นวนของ Apple

การรวมจะมีให้เฉพาะสำหรับการบันทึกเสียงเครื่องดนตรีแบบแตะเท่านั้น

วันที่เผยแพร่: