ใช้การแชร์กันภายในพื้นที่เพื่อแชร์สื่อจากคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่นๆ

ด้วยการแชร์กันภายในพื้นที่ คุณสามารถแชร์ สตรีม และนำเข้าสื่อจากคอมพิวเตอร์ได้สูงสุด 5 เครื่องที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านของคุณ

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าการแชร์กันภายในพื้นที่

แอพและคุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่มีให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

ตั้งค่าการแชร์กันภายในพื้นที่

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้การแชร์กันภายในพื้นที่ได้ คุณต้องตั้งค่าบน Mac หรือ PC ของคุณ

วิธีตั้งค่าการแชร์กันภายในพื้นที่บน Mac ของคุณ

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 2. คลิกการแชร์
 3. คลิกการแชร์สื่อ
 4. เลือกการแชร์กันภายในพื้นที่ และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ใช้ Apple ID เดียวกันสำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทุกเครื่องที่อยู่บนเครือข่ายการแชร์กันภายในพื้นที่ของคุณ
 5. คลิกเปิดการแชร์กันภายในพื้นที่

วิธีตั้งค่าการแชร์กันภายในพื้นที่บน PC ของคุณ

 1. เปิด iTunes สำหรับ Windows
 2. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ใช้ Apple ID เดียวกันสำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทุกเครื่องที่อยู่บนเครือข่ายการแชร์กันภายในพื้นที่ของคุณ
 3. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือก ไฟล์ > การแชร์กันภายในพื้นที่ > เปิดการแชร์กันภายในพื้นที่

คุณสามารถใช้การแชร์กันภายในพื้นที่กับคอมพิวเตอร์สูงสุด 5 เครื่องที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ภายในบ้านหรือเครือข่ายอีเธอร์เน็ตของคุณ

ใช้การแชร์กันภายในพื้นที่

บน Mac หรือ PC คุณสามารถใช้การแชร์กันภายในพื้นที่เพื่อดูคลังที่แชร์จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันและลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกัน

หากต้องการดูคลังที่แชร์จากคอมพิวเตอร์บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Apple TV คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกันกับคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

บน Mac

คุณสามารถใช้การแชร์กันภายในพื้นที่เพื่อเข้าถึงคลังสื่อของคุณในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน และคุณสามารถสตรีมเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีได้จากคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดเครื่องไว้ ทำงานอยู่ และเปิดแอพเพลงหรือ iTunes สำหรับ Windows ไว้

วิธีเข้าถึงคลังสื่อของคุณมีดังนี้

 1. เปิดแอพเพลง
 2. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ใช้ Apple ID เดียวกันสำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทุกเครื่องที่อยู่บนเครือข่ายการแชร์กันภายในพื้นที่ของคุณ
 3. คลิกคลัง ในแถบด้านข้าง
 4. คลิกคลังสื่อ

หากต้องการกลับไปที่คลังเพลงของคุณ ให้คลิกดีดออก ในแถบด้านข้าง

บน PC

คุณสามารถใช้การแชร์กันภายในพื้นที่เพื่อสตรีมเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีได้จากคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดเครื่องไว้ ทำงานอยู่ และเปิดแอพเพลงหรือ iTunes สำหรับ Windows ไว้

หากต้องการดูคลังที่แชร์ทั้งหมด ให้คลิก  เพลง ที่มุมซ้ายบนของหน้าต่าง iTunes

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากต้องการใช้การแชร์กันภายในพื้นที่เพื่อเข้าถึงคลังสื่อของคอมพิวเตอร์บน iPhone, iPad และ iPod touch ให้ลงชื่อเข้าใช้การแชร์กันภายในพื้นที่บนอุปกรณ์ของคุณ โดยทำดังนี้

 1. หากต้องการดูคลังเพลง ให้ไปที่ การตั้งค่า > เพลง หากต้องการดูคลังวิดีโอ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทีวี > วิดีโอ iTunes
 2. ภายใต้การแชร์กันภายในพื้น ให้แตะลงชื่อเข้าใช้
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ใช้ Apple ID เดียวกันสำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทุกเครื่องที่อยู่บนเครือข่ายการแชร์กันภายในพื้นที่ของคุณ

หลังจากคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว ให้เชื่อมต่อ iPhone, iPad หรือ iPod touch กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิดแอพเพลง, แอพ Apple TV หรือ iTunes สำหรับ Windows บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ดูเพลงที่แชร์

 1. เปิดแอพเพลง แล้วแตะที่คลัง
 2. แตะการแชร์ภายในพื้นที่ หากคุณไม่เห็น ให้แตะแก้ไข เลือกการแชร์กันภายในพื้นที่ แตะเสร็จสิ้น
 3. เลือกคลังที่แชร์อยู่
   

ดูวิดีโอที่แชร์

 1. เปิดแอพ TV
 2. แตะคลัง
 3. เลือกคลังที่แชร์อยู่

บน Apple TV

หากต้องการใช้การแชร์กันภายในพื้นที่เพื่อเข้าถึงคลังสื่อของคอมพิวเตอร์บน Apple TV ให้ลงชื่อเข้าใช้การแชร์กันภายในพื้นที่บน Apple TV ของคุณ โดยทำดังนี้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้และบัญชี > การแชร์กันภายในพื้นที่
 2. เลือก เปิดการแชร์กันภายในพื้นที่
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ใช้ Apple ID เดียวกันสำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทุกเครื่องที่อยู่บนเครือข่ายการแชร์กันภายในพื้นที่ของคุณ

หลังจากคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเข้าถึงคลังสื่อของคอมพิวเตอร์บน Apple TV ของคุณ

 1. เชื่อมต่อ Apple TV กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. บนคอมพิวเตอร์ ให้เปิดแอพเพลง, แอพ Apple TV หรือ iTunes สำหรับ Windows
 3. บน Apple TV ให้ไปที่หน้าจอโฮม เลือกคอมพิวเตอร์ แล้วเลือกคลังที่แชร์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณบน Apple TV ได้

 • บน Mac ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ คลิกการแชร์ คลิกการแชร์สื่อ จากนั้นเลือกแชร์รูปภาพกับ Apple TV
 • บน PC ให้เปิด iTunes สำหรับ Windows ในแถบเมนู ให้ไปที่ ไฟล์ > การแชร์กันภายในพื้นที่ จากนั้นเลือก "เลือกรูปภาพที่จะแชร์กับ Apple TV"

วันที่เผยแพร่: