เกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ iOS 4.3

เอกสารนี้อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ iOS 4.3

เอกสารนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ iOS 4.3 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ โดยใช้ iTunes

เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าของเรา Apple จะไม่เปิดเผย อภิปรายหรือยืนยันปัญหาด้านความปลอดภัยจนกว่าจะมีการสืบสวนโดยละเอียดและมีโปรแกรมปะแก้ที่จำเป็นหรือมีการวางจำหน่าย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดูที่เว็บไซต์ การรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ PGP Key สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดู "วิธีใช้ PGP Key สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple"

เมื่อเป็นไปได้ จะใช้ CVE ID เพื่ออ้างอิงเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องช่องโหว่ต่างๆ

เรียนรู้เกี่ยวกับการอัปเดตความปลอดภัยอื่นๆ ได้ที่ "การอัปเดตความปลอดภัยของ Apple"

iOS 4.3

 • CoreGraphics

  ใช้ได้กับ iOS 3.0 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPhone 3GS และใหม่กว่า, iOS 3.1 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPod touch (รุ่นที่ 3) และใหม่กว่า, iOS 3.2 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPad

  ผลกระทบ: มีช่องโหว่หลายจุดใน FreeType

  คำอธิบาย: มีช่องโหว่หลายจุดใน FreeType ซึ่งช่องโหว่ที่ร้ายแรงที่สุดอาจทำให้มีการใช้รหัสตามอำเภอใจเมื่อดำเนินการแบบอักษรที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้าย ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการอัปเดต FreeType ให้เป็นเวอร์ชั่น 2.4.3 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของ FreeType ที่ http://www.freetype.org/

  CVE-ID

  CVE-2010-3855

 • ImageIO

  ใช้ได้กับ iOS 3.0 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPhone 3GS และใหม่กว่า, iOS 3.1 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPod touch (รุ่นที่ 3) และใหม่กว่า, iOS 3.2 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPad

  ผลกระทบ: การดูภาพ TIFF ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือมีการใช้รหัสตามอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีบัฟเฟอร์ล้นอยู่ในการจัดการภาพ TIFF ที่เข้ารหัส JPEG ของ libTIFF การดูภาพ TIFF ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2011-0191 : Apple

 • ImageIO

  ใช้ได้กับ iOS 3.0 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPhone 3GS และใหม่กว่า, iOS 3.1 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPod touch (รุ่นที่ 3) และใหม่กว่า, iOS 3.2 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPad

  ผลกระทบ: การดูภาพ TIFF ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือมีการใช้รหัสตามอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาบัฟเฟอร์ล้นอยู่ในการจัดการภาพ TIFF ที่เข้ารหัส CCITT Group 4 ของ libTIFF การดูภาพ TIFF ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2011-0192 : Apple

 • libxml

  ใช้ได้กับ iOS 3.0 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPhone 3GS และใหม่กว่า, iOS 3.1 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPod touch (รุ่นที่ 3) และใหม่กว่า, iOS 3.2 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPad

  ผลกระทบ: การไปเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาการเรียกฟรีสองครั้งในการจัดการนิพจน์ XPath ของ libxml การไปเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2010-4494 : Yang Dingning จาก NCNIPC, Graduate University of Chinese Academy of Sciences

 • ระบบเครือข่าย

  ใช้ได้กับ iOS 3.0 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPhone 3GS และใหม่กว่า, iOS 3.1 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPod touch (รุ่นที่ 3) และใหม่กว่า, iOS 3.2 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPad

  ผลกระทบ: เซิร์ฟเวอร์อาจสามารถระบุอุปกรณ์ข้ามการเชื่อมต่อได้

  คำอธิบาย: ที่อยู่ IPv6 ที่เลือกโดยอุปกรณ์ที่มีที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์ เมื่อใช้ stateless address autoconfiguration (SLAAC) เซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใช้ IPv6 ที่ติดต่อกับอุปกรณ์สามารถใช้ที่อยู่ในการติดตามอุปกรณ์ข้ามเครือข่ายได้ การอัปเดตนี้ใช้ส่วนขยาย IPv6 ที่อธิบายใน RFC 3041 โดยเพิ่มที่อยู่แบบสุ่มชั่วคราวที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อขาออก

 • Safari

  ใช้ได้กับ iOS 3.0 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPhone 3GS และใหม่กว่า, iOS 3.1 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPod touch (รุ่นที่ 3) และใหม่กว่า, iOS 3.2 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPad

  ผลกระทบ: การไปเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้ต้องออกจาก MobileSafari เมื่อเปิดใช้งาน

  คำอธิบาย: เว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจมี javascript ที่ทำให้แอปพลิเคชั่นอื่นบนอุปกรณ์เปิดใช้งานซ้ำซ้อนผ่านตัวจัดการ URL การไปเว็บไซต์ที่มี MobileSafari นี้จะทำให้ต้องออกจาก MobileSafari และเปิดแอปพลิเคชั่นเป้าหมาย จะเป็นไปตามลำดับนี้ทุกครั้งที่เปิด MobileSafari ปัญหานี้แก้ไขได้โดยกลับไปที่หน้าก่อนหน้าเมื่อเปิด Safari อีกครั้งหลังจากแอปพลิเคชั่นอื่นถูกเปิดใช้ผ่านตัวจัดการ URL

  CVE-ID

  CVE-2011-0158 : Nitesh Dhanjani จาก Ernst & Young LLP

 • Safari

  ใช้ได้กับ iOS 4.0 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPhone 3GS และใหม่กว่า, iOS 4.0 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPod touch (รุ่นที่ 3) และใหม่กว่า, iOS 4.2 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPad

  ผลกระทบ: การล้างคุ้กกี้ในการตั้งค่า Safari อาจไม่มีผลกระทบใดๆ

  คำอธิบาย: ในบางสถานการณ์ การล้างคุ้กกี้ผ่านการตั้งค่า Safari ขณะที่ Safari กำลังทำงานไม่มีผลกระทบใดๆ ปัญหานี้ได้รับแก้ไขได้ด้วยการปรับปรุงการจัดการคุ้กกี้ให้ดีขึ้น ปัญหานี้ไม่มีผลกระทบต่อระบบก่อนหน้า iOS 4.0

  CVE-ID

  CVE-2011-0159 : Erik Wong จาก Google Inc.

 • WebKit

  ใช้ได้กับ iOS 3.0 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPhone 3GS และใหม่กว่า, iOS 3.1 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPod touch (รุ่นที่ 3) และใหม่กว่า, iOS 3.2 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPad

  ผลกระทบ: การไปเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาหน่วยความจำล่มหลายหน่วยใน WebKit การไปเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  CVE-ID

  CVE-2010-1792

  CVE-2010-1824 : kuzzcc และ wushi จากทีม 509 ที่ทำงานกับ TippingPoint's Zero Day Initiative

  CVE-2011-0111 : Sergey Glazunov

  CVE-2011-0112 : Yuzo Fujishima จาก Google Inc.

  CVE-2011-0113 : Andreas Kling จาก Nokia

  CVE-2011-0114 : Chris Evans จากทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2011-0115 : J23 ที่ทำงานกับ TippingPoint's Zero Day Initiative, และ Emil A Eklund จาก Google, Inc.

  CVE-2011-0116 : นักวิจัยนิรนามที่ทำงานกับ TippingPoint's Zero Day Initiative

  CVE-2011-0117 : Abhishek Arya (Inferno) จาก Google, Inc.

  CVE-2011-0118 : Abhishek Arya (Inferno) จาก Google, Inc.

  CVE-2011-0119 : Abhishek Arya (Inferno) จาก Google, Inc.

  CVE-2011-0120 : Abhishek Arya (Inferno) จาก Google, Inc.

  CVE-2011-0121 : Abhishek Arya (Inferno) จาก Google, Inc.

  CVE-2011-0122 : Slawomir Blazek

  CVE-2011-0123 : Abhishek Arya (Inferno) จาก Google, Inc.

  CVE-2011-0124 : Yuzo Fujishima จาก Google Inc.

  CVE-2011-0125 : Abhishek Arya (Inferno) จาก Google, Inc.

  CVE-2011-0126 : Mihai Parparita จาก Google, Inc.

  CVE-2011-0127 : Abhishek Arya (Inferno) จาก Google, Inc.

  CVE-2011-0128 : David Bloom

  CVE-2011-0129 : Famlam

  CVE-2011-0130 : Apple

  CVE-2011-0131 : wushi จากทีม 509

  CVE-2011-0132 : wushi จากทีม 509 ที่ทำงานกับ TippingPoint's Zero Day Initiative

  CVE-2011-0133 : wushi จากทีม 509 ที่ทำงานกับ TippingPoint's Zero Day Initiative

  CVE-2011-0134 : Jan Tosovsky

  CVE-2011-0135 : ผู้รายงานนิรนาม

  CVE-2011-0136 : Sergey Glazunov

  CVE-2011-0137 : Sergey Glazunov

  CVE-2011-0138 : kuzzcc

  CVE-2011-0140 : Sergey Glazunov

  CVE-2011-0141 : Chris Rohlf จาก Matasano Security

  CVE-2011-0142 : Abhishek Arya (Inferno) จาก Google, Inc.

  CVE-2011-0143 : Slawomir Blazek และ Sergey Glazunov

  CVE-2011-0144 : Emil A Eklund จาก Google, Inc.

  CVE-2011-0145 : Abhishek Arya (Inferno) จาก Google, Inc.

  CVE-2011-0146 : Abhishek Arya (Inferno) จาก Google, Inc.

  CVE-2011-0147 : Dirk Schulze

  CVE-2011-0148 : Michal Zalewski จาก Google, Inc.

  CVE-2011-0149 : wushi จากทีม 509 ที่ทำงานกับ TippingPoint's Zero Day Initiative และ SkyLined จากทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2011-0150 : Michael Gundlach จาก safariadblock.com

  CVE-2011-0151 : Abhishek Arya (Inferno) จาก Google, Inc.

  CVE-2011-0152 : Skylined ของทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2011-0153 : Abhishek Arya (Inferno) จาก Google, Inc.

  CVE-2011-0154 : นักวิจัยนิรนามที่ทำงานกับ TippingPoint's Zero Day Initiative

  CVE-2011-0155 : Aki Helin จาก OUSPG

  CVE-2011-0156 : Abhishek Arya (Inferno) จาก Google, Inc.

  CVE-2011-0157 : Benoit Jacob จาก Mozilla

  CVE-2011-0168 : Sergey Glazunov

 • WebKit

  ใช้ได้กับ iOS 3.0 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPhone 3GS และใหม่กว่า, iOS 3.1 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPod touch (รุ่นที่ 3) และใหม่กว่า, iOS 3.2 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPad

  ผลกระทบ: ใบรับรองการพิสูจน์ตัวตนเบื้องต้น HTTP อาจถูกเปิดเผยในไซต์อื่นโดยบังเอิญ

  คำอธิบาย: หากไซต์ใช้การพิสูจน์ตัวตนเบื้องต้น HTTP และนำไปยังไซต์อื่น ใบรับรองการพิสูจน์ตัวตนอาจถูกส่งไปยังไซต์อื่น ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการปรับปรุงการจัดการข้อมูลประจำตัวให้ดีขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2011-0160 : McIntosh Cooey จาก Twelve Hundred Group, Harald Hanche-Olsen, Chuck Hohn จาก 1111 Internet LLC ที่ทำงานกับ CERT และ Paul Hinze จาก Braintree

 • WebKit

  ใช้ได้กับ iOS 3.0 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPhone 3GS และใหม่กว่า, iOS 3.1 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPod touch (รุ่นที่ 3) และใหม่กว่า, iOS 3.2 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPad

  ผลกระทบ: การไปเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการประกาศรูปแบบข้ามไซต์

  คำอธิบาย: มีปัญหาข้ามที่มาในการจัดการการเข้าถึง Attr.style ของ WebKit การไปเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้ไซต์นำเข้า CSS ในเอกสารอื่น ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการลบการเข้าถึง Attr.style

  CVE-ID

  CVE-2011-0161 : Apple

 • WebKit

  ใช้ได้กับ iOS 3.0 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPhone 3GS และใหม่กว่า, iOS 3.1 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPod touch (รุ่นที่ 3) และใหม่กว่า, iOS 3.2 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPad

  ผลกระทบ: เว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจสามารถป้องกันไม่ให้ไซต์อื่นขอข้อมูลบางอย่าง

  คำอธิบาย: มีปัญหาแคชเสียหายในการจัดการข้อมูลแคชของ WebKit เว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจสามารถป้องกันไม่ให้ไซต์อื่นขอข้อมูลบางอย่าง ปัญหาแก้ไขได้ด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบประเภทให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2011-0163 : Apple

 • Wi-Fi

  ใช้ได้กับ iOS 3.0 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPhone 3GS และใหม่กว่า, iOS 3.1 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPod touch (รุ่นที่ 3) และใหม่กว่า, iOS 3.2 ถึง 4.2.1 สำหรับ iPad

  ผลกระทบ: เมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ผู้โจมตีบนเครือข่ายเดียวกันอาจสามารถทำให้เกิดการรีเซ็ตอุปกรณ์ได้

  คำอธิบาย: มีปัญหาการตรวจสอบขอบเขตในการจัดการกรอบ Wi-Fi เมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ผู้โจมตีบนเครือข่ายเดียวกันอาจสามารถทำให้เกิดการรีเซ็ตอุปกรณ์ได้

  CVE-ID

  CVE-2011-0162 : Scott Boyd จาก ePlus Technology, inc.

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: