Mac OS X: การต่อเชื่อมโฟลเดอร์ที่แชร์โดยใช้ URL afp:// หรือคำสั่ง mount_afp

คุณสามารถต่อเชื่อมโวลุ่มที่แชร์บนเซิร์ฟเวอร์ AFP ด้วย URL ในรูปแบบของ afp://myserver.mydomain.com/Sharepoint/Folder หรือจะใช้คำสั่ง mount_afp ใน Terminal

ใน Mail.app หรือ Safari เมื่อคุณคลิกบน URL ในรูปแบบ afp://myserver.mydomain.com/Sharepoint/Folder Finder จะไม่ต่อเชื่อมโวลุ่มที่ชื่อ Sharepoint บนเซิร์ฟเวอร์ AFP myserver.mydomain.com แต่จะเปิดหน้าต่างที่แสดงเนื้อหาสารบบที่ชื่อ โฟลเดอร์ ถ้าคุณลากข้อความของ URL ไปที่เดสก์ท็อปของคุณ ระบบจะสร้างลิงก์ AFP ที่คุณสามารถคลิกสองครั้งเพื่อเปิดโฟลเดอร์นั้นได้

คำสั่ง mount_afp สามารถใช้ในหน้าต่าง Terminal หรือเชลล์สคริปต์เพื่อต่อเชื่อมโฟลเดอร์ที่แชร์บนเซิร์ฟเวอร์ AFP ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในหน้าต่าง Terminal:

 

man mount_afp

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับข้อมูล Mac OS X v10.6 ถึง 10.6.6

เส้นทางที่โฟลเดอร์ที่แชร์จะต่อเชื่อมแตกต่างกันใน Mac OS X v10.6 ถึง 10.6.6 เมื่อเทียบกับเวอร์ชั่นอื่นของ Mac OS X

URL ที่ชี้ไปที่ไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ (ตัวอย่างเช่น afp://myserver.mydomain.com/Sharepoint/Folder/File.txt) จะใช้ไม่ได้ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วใน Mac OS X v10.6.7 และเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า

ใน Mac OS X v10.6 ถึง 10.6.6 ถ้าเป้าหมายของ URL หรือคำสั่ง mount_afp คือโฟลเดอร์ภายในจุดแชร์ โฟลเดอร์ จะถูกต่อเชื่อม ใน Mac OS X v10.0 ถึง 10.5 และ Mac OS X v10.6.7 หรือเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า (รวมถึง OS X Lion) จุดแชร์ จะถูกต่อเชื่อม

ตัวอย่าง: afp://myserver.mydomain.com/Sharepoint/Folder

เมื่อคุณคลิกบนลิงก์นี้ใน Mac OS X 10.0 ถึง 10.5 และ 10.6.7 และเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า Finder จะต่อเชื่อมจุดแชร์โวลุ่ม เส้นทางภายในไปยังโฟลเดอร์ที่แชร์จะเป็น /Volumes/Sharepoint/Folder/

เมื่อคุณคลิกบนลิงก์นี้ใน Mac OS X 10.6 ถึง 10.6.6 Finder จะต่อเชื่อมโฟลเดอร์สารบบย่อย เส้นทางภายในไปยังโฟลเดอร์ที่แชร์จะเป็น /Volumes/Folder/

ตัวอย่าง:

 

mount_afp afp://myserver.mydomain.com/Sharepoint/Folder /Volumes/mntpnt

 

ใน Mac OS X v10.5 และ 10.6.7 หรือเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า คำสั่งนี้จะต่อเชื่อมจุดแชร์โวลุ่มที่ /Volumes/mntpnt เส้นทางภายในไปยังโฟลเดอร์ที่แชร์จะเป็น /Volumes/mntpnt/Folder/
ใน Mac OS X v10.6 ถึง 10.6.6 คำสั่งนี้จะต่อเชื่อมจุดแชร์โวลุ่มที่ /Volumes/mntpnt เส้นทางภายในไปยังโฟลเดอร์ที่แชร์จะเป็น /Volumes/mntpnt/

วันที่เผยแพร่: