คุณสมบัติการโอนสาย สายเรียกซ้อน และคุณสมบัติการโทรอื่นๆ บน iPhone

iPhone รองรับคุณสมบัติต่างๆ รวมถึงสายเรียกซ้อน การโอนสาย และการประชุมทางโทรศัพท์ แต่คุณสมบัติโทรศัพท์บางอย่างบน iPhone จะทำงานต่างกันบนเครือข่าย GSM และ CDMA

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

คุณสามารถใช้วิธีการต่างๆ เพื่อเปิดคุณสมบัติเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ (GSM หรือ CDMA)

คุณสมบัติ iPhone (เครือข่าย GSM) iPhone (เครือข่าย CDMA) หมายเหตุ
การโอนสาย เปิดหรือปิดใน
การตั้งค่า > โทรศัพท์
โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้การโอนสาย หากต้องการดูว่าการโอนสายเปิดอยู่หรือไม่ ให้มองหาไอคอน นี้ในแถบสถานะ
สายเรียกซ้อน เปิดหรือปิดใน
การตั้งค่า >โทรศัพท์
โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สายเรียกซ้อน  
ID ผู้โทร เปิดหรือปิดใน
การตั้งค่า >โทรศัพท์
โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ ID ผู้โทร  
สายประชุม รองรับการโทรสูงสุดห้าสายพร้อมกัน รองรับการโทรสูงสุดสองสายพร้อมกัน เครือข่าย CDMA อาจไม่สามารถเพิ่ม สลับ หรือรวมสายได้ในบางสถานการณ์ ส่วน VoLTE อาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติการประชุมทางโทรศัพท์บางอย่างได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือผู้ใช้ iPhone
กดโทรแบบหยุดชั่วคราวสองสามวินาที (Soft Pause) แตะ * ค้างไว้เมื่อคุณกดโทร เมื่อคุณแก้ไขหมายเลขติดต่อ ให้แตะ +*# จากนั้นแตะ "หยุดพัก" แทรก "," ในหมายเลขโทรศัพท์และรอสองสามวินาทีก่อนจะกดหมายเลขเพิ่มเติม
กดโทรแบบหยุดรอ (Hard Pause) แตะ # ค้างไว้เวลากดโทร เมื่อแก้ไขหมายเลขติดต่อ ให้แตะ +*# จากนั้นแตะ "รอ" แทรก ";" ในหมายเลขโทรศัพท์และรอให้ผู้ใช้แตะ กดโทร ก่อนจะกดโทรหมายเลขเพิ่มเติม
พักสายโทรศัพท์ แตะปิดเสียงค้างไว้ ไม่มี คุณไม่สามารถพักสายได้ในขณะอยู่บนเครือข่าย CDMA

 

วันที่เผยแพร่: