ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือล้างข้อมูลไดรฟ์ AirPort Time Capsule

หากคุณต้องการตรวจสอบว่าไดรฟ์ในตัวใน AirPort Time Capsule ของคุณทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ คุณสามารถใช้ ยูทิลิตี้ AirPort เพื่อตรวจสอบได้ หากคุณกำลังจะขายหรือให้ AirPort Time Capsule ของคุณแก่ผู้อื่น คุณสามารถล้างข้อมูลไดรฟ์ในตัวของ AirPort Time Capsule และกู้คืนเป็นการตั้งค่าโรงงานได้

ใช้ยูทิลิตี้ AirPort

ใช้ยูทิลิตี้ AirPort เสมอในการตรวจสอบหรือล้างข้อมูลไดรฟ์ใน Airport Time Capsule ของคุณแทนการใช้ยูทิลิตี้ดิสก์ หรือแอพอื่นๆ คุณสามารถค้นหายูทิลิตี้ AirPort ได้ที่นี่

บน Phone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ให้ดาวน์โหลดยูทิลิตี้ AirPort สำหรับ iOS จาก App Store หากคุณติดตั้งยูทิลิตี้ AirPort แล้ว ให้ตรวจสอบบานหน้าต่าง รายการอัพเดท ของ App Store เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชั่นล่าสุด

บน Mac ของคุณ

ยูทิลิตี้ AirPort จะรวมอยู่ในโฟลเดอร์ ยูทิลิตี้ บน Mac ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว ให้ใช้ บานหน้าต่าง รายการอัพเดท ของ Mac App Store เพื่อตรวจหารายการอัพเดทซอฟแวร์สำหรับ Mac ของคุณ จากนั้นเปิด ยูทิลิตี้ AirPort จาก Finder หรือ Spotlight

ตรวจสอบไดรฟ์ AirPort Time Capsule

AirPort Time Capsule ของคุณจะทำการตรวจสอบระบบไฟล์บนไดรฟ์ภายในของตัวเองโดยอัตโนมัติระหว่างการเริ่มต้นระบบ เมื่อต้องการตรวจสอบไดรฟ์ ให้ใช้ ยูทิลิตี้ AirPort เพื่อรีสตาร์ท AirPort Time Capsule ของคุณ 

จาก Mac

 1. เปิดยูทิลิตี้ AirPort
 2. เลือกอุปกรณ์ของคุณ 
 3. หากจำเป็น ให้คลิก ป้อนรหัสผ่าน แล้วป้อนรหัสผ่านอุปกรณ์ของคุณ
 4. เลือก สถานีฐาน > รีสตาร์ท

จาก iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดยูทิลิตี้ AirPort
 2. เลือกอุปกรณ์ของคุณ 
 3. หากจำเป็น ให้แตะ ป้อนรหัสผ่าน แล้วป้อนรหัสผ่านอุปกรณ์ของคุณ
 4. แตะ แก้ไข > ขั้นสูง > รีสตาร์ทสถานีฐาน

หาก AirPort Time Capsule พบปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ ก็จะทำการซ่อมแซมระบบไฟล์ของไดรฟ์ หากพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ไฟ LED บน AirPort Time Capsule ก็จะกะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน เลือก AirPort Time Capsule ของคุณในยูทิลิตี้ AirPort เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ล้างข้อมูลไดรฟ์ AirPort Time Capsule

หากคุณต้องการล้างข้อมูลไดรฟ์ใน AirPort Time Capsule ของคุณ ให้ใช้ยูทิลิตี้ AirPort ก่อนที่คุณจะล้างข้อมูล คุณสามารถเชื่อมต่อไดรฟ์ภายนอกกับพอร์ต USB บน AirPort Time Capsule เพื่อทำสำเนาของข้อมูลสำรองของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างข้อมูลสำรองเพิ่มเติมของ Mac ของคุณไปยังไดรฟ์อื่นโดยใช้ Time Machine

ขั้นตอนเหล่านี้จะล้างข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในไดรฟ์ใน AirPort Time Capsule ของคุณ อย่าใช้ขั้นตอนเหล่านี้ เว้นแต่คุณจะแน่ใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้แล้ว

จาก Mac

 1. เข้าร่วม เครือข่าย Wi-Fi ที่ Time Capsule ของคุณเชื่อมต่ออยู่ หรือต่อสายอีเธอร์เน็ตระหว่าง Mac กับ AirPort Time Capsule
 2. เปิดยูทิลิตี้ AirPort
 3. เลือก AirPort Time Capsule ของคุณในหน้าต่าง ยูทิลิตี้ AirPort
 4. คลิกปุ่ม แก้ไข ที่ปรากฏ
 5. ในหน้าต่าง แก้ไข ให้คลิกแท็บ ดิสก์
 6. เลือกไดรฟ์ AirPort Time Capsule ที่คุณต้องการล้างข้อมูล
 7. คลิกปุ่ม ล้างข้อมูลดิสก์

จาก iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เข้าร่วม เครือข่าย Wi-Fi ที่ Time Capsule ของคุณเชื่อมต่ออยู่
 2. เปิดยูทิลิตี้ AirPort
 3. เลือก AirPort Time Capsule ของคุณ
 4. แตะ แก้ไข
 5. แตะ ขั้นสูง
 6. แตะ การแชร์ไฟล์และดิสก์
 7. ตรวจสอบว่าเลือกไดรฟ์ที่ถูกต้องภายใต้ ชื่อดิสก์ แล้วแตะ ล้างข้อมูลดิสก์
 8. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ในการล้างข้อมูลไดรฟ์

หากคุณกำลังจะขายหรือให้ AirPort Time Capsule ของคุณแก่ผู้อื่น

เลือกตัวเลือก ล้างข้อมูลด่วน เพื่อทำเครื่องหมายอย่างรวดเร็วที่ส่วนข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในไดรฟ์ AirPort Time Capsule ของคุณว่าไม่จำเป็นต้องใช้ หากข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในไดรฟ์มีความสำคัญ หรือหากคุณกำลังจะขายหรือให้ AirPort Time Capsule ของคุณแก่ผู้อื่น ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกที่ปลอดภัยมากขึ้นในการล้างข้อมูลไดรฟ์

หากคุณต้องการกู้คืน AirPort Time Capsule ของคุณเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน ให้เลือก ยูทิลิตี้ AirPort > กู้คืนการตั้งค่าเริ่มต้น แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ การทำเช่นนี้จะเป็นการลบรหัสผ่านเครือข่ายใดๆ หรือข้อมูลการตั้งค่าอื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ใน AirPort Time Capsule ของคุณ

วันที่เผยแพร่: