ลูกข่ายที่จัดการ: วิธีกำหนดค่าข้อความเองในโปรแกรมรักษาหน้าจอ ชื่อคอมพิวเตอร์ สำหรับหน้าต่างเข้าสู่ระบบ

ด้วย OS X v10.6 หรือใหม่กว่า คุณสามารถใช้โปรแกรมรักษาหน้าจอ ชื่อคอมพิวเตอร์ ที่หน้าต่างเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อความที่กำหนดเองได้

โปรดใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดการและเปิดใช้งานโปรแกรมรักษาหน้าจอ ชื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงหน้าต่างเข้าสู่ระบบ 

เคล็ดลับ: หากคุณใช้การเรียกดูไปยัง /System/Library/Screen Savers/ คุณอาจเห็นโปรแกรมรักษาหน้าจออื่นๆ อย่างเช่น "FloatingMessage.saver" โปรแกรมรักษาหน้าจอนี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้ใช้ที่หน้าต่างเข้าสู่ระบบ ให้ใช้ "Computer Name.saver" แทน

การใช้ผู้จัดการโปรไฟล์

 1. ใน ผู้จัดการโปรไฟล์ เลือก อุปกรณ์ หรือ กลุ่มอุปกรณ์ ที่คุณต้องการจะจัดการ
 2. คลิกแท็บ Settings (การตั้งค่า)
 3. คลิกปุ่ม แก้ไข เพื่อแก้ไขโปรไฟล์
 4. เลือก เพย์โหลดหน้าต่างเข้าสู่ระบบจากส่วน OS X
 5. หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าที่กำหนดสำหรับเพย์โหลดนี้ ให้คลิกปุ่ม กำหนดค่า
 6. คลิกแท็บ ตัวเลือก
 7. เปิดใช้งานช่องกาเครื่องหมายถัดจากตัวเลือก "เริ่มโปรแกรมรักษาหน้าจอหลังจาก: X นาที"
 8. เปิดใช้งานช่องกาเครื่องหมายถัดจาก "ใช้โมดูลโปรแกรมรักษาหน้าจอที่เส้นทาง:" และป้อนเส้นทางต่อไปนี้:

  /System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver
   
 9. คลิก ตกลง เพื่อทำให้มุมมองแก้ไขหายไป
 10. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เพื่อกำหนดข้อความที่แสดงโดยโปรแกรมรักษาหน้าจอ ชื่อคอมพิวเตอร์ เอง ให้ใช้คำสั่ง Terminal ต่อไปนี้บนระบบ: 

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"


แทนที่ "Math Lab" ด้วยข้อความที่คุณกำหนดเอง

การใช้ Workgroup Manager

 1. ใน Workgroup Manager เลือก คอมพิวเตอร์ หรือ กลุ่มคอมพิวเตอร์ ที่คุณต้องการจัดการ
 2. คลิก การตั้งค่า ในแถบเครื่องมือด้านบน
 3. คลิกแท็บ ภาพรวม
 4. คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 5. คลิกแท็บ ตัวเลือก
 6. เลือกเพื่อจัดการการตั้งค่า "ตลอดเวลา"
 7. เปิดใช้งานช่องกาเครื่องหมายถัดจาก "เริ่มโปรแกรมรักษาหน้าจอหลัง: X นาที"
 8. ป้อนเส้นทางเพื่อใช้โมดูลโปรแกรมรักษาหน้าจอ ชื่อคอมพิวเตอร์:

  /System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver
   
 9. คลิก ปรับใช้ตอนนี้ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อกำหนดข้อความที่แสดงโดยโปรแกรมรักษาหน้าจอ ชื่อคอมพิวเตอร์ เอง ให้ใช้คำสั่ง Terminal ต่อไปนี้บนระบบ: 

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"


แทนที่ "Math Lab" ด้วยข้อความที่คุณกำหนดเอง

การกำหนดค่าภายในเครื่อง

คุณสามารถใช้คำสั่งทั้งสามต่อไปนี้บน OS X v10.6 หรือใหม่กว่าเพื่อตั้งเวลาอยู่นิ่ง 5 นาที ระบุโมดูลโปรแกรมรักษาหน้าจอ ชื่อคอมพิวเตอร์ และกำหนดข้อความเองเป็น "Math Lab" ตามลำดับ (แทนที่ Math Lab ตามต้องการ):

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowIdleTime 300

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowModulePath "/System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver"

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"


หมายเหตุ

 • loginWindowIdleTime จะกำหนดเวลาเป็นวินาที
 • loginWindowModulePath จะกำหนดเส้นทางระบบไปยังไฟล์เป็นโมดูลโปรแกรมรักษาหน้าจอ
 • MESSAGE จะกำหนดข้อความที่กำหนดเอง
วันที่เผยแพร่: