การสนับสนุน AppleCare Help Desk: วิธีการค้นหาหมายเลขลงทะเบียน

เรียนรู้วิธีการค้นหาหมายเลขลงทะเบียนของข้อตกลงการสนับสนุน AppleCare Help Desk

หมายเหตุ: สำหรับข้อตกลง AppleCare ประเภทอื่น ให้ไปที่ วิธีการค้นหาหมายเลขลงทะเบียน AppleCare ของคุณ

หากต้องการลงทะเบียนข้อตกลงการสนับสนุน AppleCare Help Desk ที่ซื้อเมื่อเร็วๆ นี้ คุณต้องใช้หมายเลขลงทะเบียนของคุณ หากต้องการค้นหาหมายเลขนี้ ให้ตรวจสอบด้านในช่องการสนับสนุน AppleCare Help Desk สำหรับแผ่นพับที่ชื่อ "เริ่มต้นใช้งาน" ที่มุมขวาล่างคือหมายเลขลงทะเบียนของคุณ:

แผ่นพับเริ่มต้นใช้งาน

หมายเหตุ: หากคุณไม่มีช่องค้าปลีกหรือไม่มีแผ่นพับด้านใน โปรดติดต่อ การสนับสนุนข้อตกลง AppleCare พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ (หรือใบสั่งซื้อ) และหมายเลขลำดับผลิตภัณฑ์ภายใต้ข้อตกลง

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลังจากพบหมายเลขการลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถเปิดใช้งานข้อตกลงออนไลน์ของคุณได้ที่ การสนับสนุนตามข้อตกลงจาก AppleCare

บางครั้งหมายเลขการลงทะเบียนของ Apple และผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ Apple อาจมีเลข "0" (ศูนย์) แต่ไม่ใช่ตัวอักษร "O"

 

วันที่เผยแพร่: