เปิดหรือปิด VoiceOver บน Apple TV ของคุณ

VoiceOver คือคุณสมบัติของตัวอ่านหน้าจอที่ทำให้ผู้ที่ตาบอดหรือมีความสามารถในการมองเห็นต่ำสามารถใช้งาน Apple TV ได้ง่ายขึ้น

เปิดหรือปิด VoiceOver

VoiceOver มีให้ใช้งานใน Apple TV 4K, Apple TV HD หรือ Apple TV (รุ่นที่ 3) ที่ใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น 4.2 หรือใหม่กว่า ค้นหารุ่นของ Apple TV ของคุณที่ด้านล่างแล้วทำตามขั้นตอน

บน Apple TV 4K หรือ Apple TV HD

การเปิดหรือปิด VoiceOver มีสามวิธี ดังนี้ 

  • ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver แล้วเปิดหรือปิด VoiceOver
  • กดปุ่ม Siri ค้างไว้บน Siri Remote* แล้วพูดว่า "เปิด VoiceOver" หรือ "ปิด VoiceOver"
  • บนรีโมท ให้กดที่ปุ่มเมนูหรือปุ่มย้อนกลับ  สามครั้งเพื่อเปิดหรือปิด VoiceOver

*Apple TV 4K และ Apple TV HD จัดส่งพร้อมรีโมทแบบเดียวกันทุกที่ ในประเทศและภูมิภาคที่รองรับ Siri จะเรียกรีโมทนี้ว่า Siri Remote ในประเทศและภูมิภาคอื่นจะเรียกว่า Apple TV Remote ทั้งนี้ Siri ใช้งานได้กับรีโมททุกแบบ ตราบเท่าที่ Apple TV 4K หรือ Apple TV HD ตั้งค่าด้วยภาษาและประเทศหรือภูมิภาคที่รองรับ Siri

บน Apple TV (รุ่นที่ 3)

  1. หากต้องการกลับไปที่เมนูหลัก ให้กดปุ่มด้านล่างซ้าย (เมนู) ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงหยุด
  2. กดลงหนึ่งครั้ง
  3. หากต้องการไฮไลท์ที่การตั้งค่า ให้กดปุ่มขวาซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงหยุด หากคุณเปลี่ยนเค้าโครงของเมนูหลัก คุณอาจไม่มีการตั้งค่าที่นี่ ใช้ปุ่มลูกศรบนรีโมทของคุณเพื่อไฮไลท์การตั้งค่า
  4. กดเลือกสองครั้ง
  5. กดลงซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงหยุด
  6. กดขึ้นสี่ครั้ง โดยจะไฮไลท์การช่วยการเข้าถึง
  7. กดเลือกสองครั้ง VoiceOver ควรเปิดไว้ แล้วเริ่มการอ่านเนื้อหาบนหน้าจอ Apple TV ของคุณ
วันที่เผยแพร่: