เปิดหรือปิด VoiceOver บน Apple TV ของคุณ

VoiceOver คือคุณสมบัติโปรแกรมอ่านหน้าจอที่ทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถใช้งาน Apple TV ได้ง่ายขึ้น

เริ่มใช้งาน

VoiceOver มีให้ใช้บน Apple TV รุ่นต่อไปนี้

 • Apple TV 4K
 • Apple TV (รุ่นที่ 4)
 • Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3) พร้อมซอฟต์เแวร์เวอร์ชั่น 4.2 ขึ้นไป

ตั้งค่า Apple TV กับ VoiceOver

 1. เชื่อมต่อสาย HDMI จากทีวีหรือตัวรับสัญญาณของคุณกับ Apple TV ของคุณ
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าสัญญาณเข้าทีวีของคุณสำหรับ Apple TV ถูกต้องแล้ว
 3. เสียบสายไฟเข้ากับ Apple TV ของคุณ 
  • บน Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) ให้รอสักครู่ จากนั้นกดปุ่มซ้ายบน (เมนู) สามครั้งบนรีโมทของคุณ คุณควรได้ยินระบบแจ้งว่า "เปิด VoiceOver"
  • บน Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือ 3) ให้รอสักครู่ Apple TV ของคุณควรขอให้คุณกดปุ่มด้านล่างขวา (เล่น/หยุดชั่วคราว) บนรีโมทเพื่อเปิด VoiceOver 
 4. เลือกภาษาของคุณ

เปิดหรือปิด VoiceOver

หาก Apple TV ได้รับการตั้งค่าเอาไว้แล้ว คุณสามารถเปิดหรือปิด VoiceOver โดยใช้รีโมทที่มาพร้อมกับ Apple TV ได้ ค้นหารุ่นของ Apple TV ของคุณที่ด้านล่างแล้วทำตามขั้นตอน

บน Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4)

คุณสามารถใช้ Siri* เพื่อเปิดหรือปิด VoiceOver ได้ เพียงกดปุ่ม Siri ค้างไว้บน Siri Remote แล้วพูดว่า "เปิด VoiceOver" หรือ "ปิด VoiceOver"

หากคุณเปิด VoiceOver ไว้ในขณะที่ตั้งค่า Apple TV คุณจะสามารถใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงเพื่อเปิดหรือปิด VoiceOver ได้ บนรีโมท ให้กดปุ่มเมนูสามครั้งเพื่อเปิดหรือปิด VoiceOver

นอกจากนี้คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver จากนั้นเปิดหรือปิด VoiceOver ได้

หากต้องการเปิดปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง >ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง จากนั้นเลือก VoiceOver

*ความพร้อมให้บริการของ Siri แตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค Apple TV 4K และ Apple TV (รุ่นที่ 4) จัดส่งพร้อมรีโมททุกที่ ในประเทศและภูมิภาคที่รองรับ Siri จะเรียกรีโมทนี้ว่า Siri Remote ในประเทศและภูมิภาคอื่นจะเรียกว่า Apple TV Remote ทั้งนี้ Siri ใช้งานได้กับรีโมททุกแบบ ตราบเท่าที่ Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) มีการตั้งค่าด้วยภาษาและประเทศหรือภูมิภาคที่รองรับ Siri

บน Apple TV (รุ่นที่ 3)

 1. หากต้องการกลับไปที่เมนูหลัก ให้กดปุ่มด้านล่างซ้าย (เมนู) ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงหยุด
 2. กดลงหนึ่งครั้ง
 3. หากต้องการไฮไลท์ที่การตั้งค่า ให้กดปุ่มขวาซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงหยุด หากคุณเปลี่ยนเค้าโครงของเมนูหลัก คุณอาจไม่มีการตั้งค่าที่นี่ ใช้ปุ่มลูกศรบนรีโมทของคุณเพื่อไฮไลท์การตั้งค่า
 4. กดเลือกสองครั้ง
 5. กดลงซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงหยุด
 6. กดขึ้นสี่ครั้ง โดยจะไฮไลท์การช่วยการเข้าถึง
 7. กดเลือกสองครั้ง VoiceOver ควรเปิดไว้ แล้วเริ่มการอ่านเนื้อหาบนหน้าจอ Apple TV ของคุณ

บน Apple TV (รุ่นที่ 2)

 1. หากต้องการกลับไปที่เมนูหลัก ให้กดเมนูค้างไว้ห้าวินาที
 2. กดเมนูหนึ่งครั้ง ไอคอนซ้ายด้านบนจะถูกไฮไลท์
 3. กดขวาซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงหยุด
 4. กดลงหนึ่งครั้ง การตั้งค่าจะถูกไฮไลท์ หากคุณเปลี่ยนเค้าโครงของเมนูหลัก คุณอาจไม่มีการตั้งค่าที่นี่ ใช้ปุ่มลูกศรบนรีโมทของคุณเพื่อไฮไลท์การตั้งค่า
 5. กดขึ้นซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงหยุด คุณควรอยู่ที่รายการแรกของเมนูในเมนูทั่วไป
 6. กดปุ่มเลือก
 7. กดลงซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงหยุด 
 8. กดขึ้นสี่ครั้ง โดยจะไฮไลท์การช่วยการเข้าถึง
 9. กดเลือกสองครั้ง VoiceOver ควรเปิดไว้ แล้วเริ่มการอ่านเนื้อหาบนหน้าจอ Apple TV ของคุณ

 

วันที่เผยแพร่: