ใช้เครื่องแสดงผล Eurobraille Esys 40 กับ VoiceOver

เมื่อใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ Eurobraille Esys 40 กับ VoiceOver บน iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณสามารถใช้คำสั่งเฉพาะสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ได้

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนไปรายการก่อนหน้า ก้านควบคุมข้างขวาบิดซ้าย
เลื่อนไปรายการถัดไป ก้านควบคุมข้างขวาบิดขวา
เลื่อนซ้ายหนึ่งหน้า ก้านควบคุมข้างซ้ายบิดขึ้น
เลื่อนขวาหนึ่งหน้า ก้านควบคุมข้างขวาบิดลง

โรเตอร์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนไปยังรายการก่อนหน้าโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์ ก้านควบคุมข้างขวาบิดขึ้น
เลื่อนไปยังรายการถัดไปโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์ ก้านควบคุมข้างขวาบิดลง

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
แตะรายการที่เลือกสองครั้ง ปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์
เลือกรายการใต้นิ้วของคุณ กดก้านควบคุมข้างขวา

การอ่าน

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
หยุดพูดหรือให้พูดต่อ กดลูกกลิ้งข้างซ้าย กดลูกกลิ้งข้างขวา กดลูกกลิ้งกลางข้างซ้าย หรือกดลูกกลิ้งกลางข้างขวา

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
สลับแสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม ตำแหน่งเคอร์เซอร์
วนผ่านโหมดการแสดงผลอักษรเบรลล์ที่มีให้ใช้งาน ก้านควบคุมข้างซ้ายบิดขวา
คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย ลูกกลิ้งซ้าย
คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา ลูกกลิ้งขวา

ดูเพิ่มเติม

โปรดดูคำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver สำหรับรายการคำสั่งสากล

 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: