กู้คืน Apple TV ให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบข้อมูลใน Apple TV กู้คืนให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน แล้วลบข้อมูลทั้งหมด 

กู้คืน Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4)

 1. ไปที่การตั้งค่า > ระบบ > รีเซ็ต
 2. เลือกตัวเลือกการรีเซ็ต ดังนี้
  • รีเซ็ต: ตัวเลือกนี้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการกู้คืน Apple TV ให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน และไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ต
  • รีเซ็ตและอัพเดท: ตัวเลือกนี้จะกู้คืน Apple TV ให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน และติดตั้งการอัพเดทซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ตัวเลือกนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ต
 3. เสียบปลั๊ก Apple TV เข้ากับแหล่งจ่ายไฟไว้ตลอดเวลาจนกว่ากระบวนการรีเซ็ตจะเสร็จสมบูรณ์

กู้คืน Apple TV (รุ่นที่ 3) หรือรุ่นก่อนหน้า

 1. เลือกการตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต
 2. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกต่อไปนี้
  • รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด: ตัวเลือกนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าของคุณ รวมถึงบัญชีและการกำหนดค่าของคุณด้วย
  • กู้คืน: ตัวเลือกนี้จะกู้คืน Apple TV ให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน และติดตั้งการอัพเดทซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ตัวเลือกนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ต
 3. เสียบปลั๊ก Apple TV เข้ากับแหล่งจ่ายไฟไว้ตลอดเวลาจนกว่ากระบวนการรีเซ็ตจะเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นคุณจึงจะสามารถตั้งค่า Apple TV อีกครั้งได้
วันที่เผยแพร่: