รีเซ็ตหรือกู้คืน Apple TV ให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการลบข้อมูล Apple TV กู้คืนเครื่องให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน และนำข้อมูลทั้งหมดออกจากเครื่อง

รีเซ็ต Apple TV 4K หรือ Apple TV HD ของคุณ

 1. บน Apple TV ให้ไปที่การตั้งค่า > ระบบ > รีเซ็ต
 2. เลือกตัวเลือกการรีเซ็ต ดังนี้
  • รีเซ็ต: ตัวเลือกนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการกู้คืน Apple TV เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน  ตัวเลือกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • รีเซ็ตและอัปเดต: ตัวเลือกนี้จะกู้คืน Apple TV เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน และติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ ตัวเลือกนี้ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 3. เสียบปลั๊ก Apple TV เข้ากับแหล่งจ่ายไฟไว้ตลอดเวลาจนกว่ากระบวนการรีเซ็ตจะเสร็จสมบูรณ์  จากนั้นคุณจึงจะสามารถตั้งค่า Apple TV อีกครั้งได้

รีเซ็ตหรือกู้คืน Apple TV (รุ่นที่ 3) หรือรุ่นก่อนหน้า

 1. บน Apple TV ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต
 2. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกต่อไปนี้
  • รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด: ตัวเลือกนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าของคุณ รวมถึงบัญชีและการกำหนดค่าของคุณด้วย
  • กู้คืน: ตัวเลือกนี้จะกู้คืน Apple TV ให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน และติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ตัวเลือกนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ต
 3. เสียบปลั๊ก Apple TV เข้ากับแหล่งจ่ายไฟไว้ตลอดเวลาจนกว่ากระบวนการรีเซ็ตจะเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นคุณจึงจะสามารถตั้งค่า Apple TV อีกครั้งได้

ขอรับความช่วยเหลือ

ดูสิ่งที่ควรทำหาก Apple TV Remote ของคุณใช้งานไม่ได้

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: