เกี่ยวกับอะแดปเตอร์พกพา Apple World Travel Adapter Kit

คุณสามารถใช้ Apple World Travel Adapter Kit เพื่อชาร์จผลิตภัณฑ์ Apple ขณะเดินทางไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่นได้

การใช้ Apple World Travel Adapter Kit

หากต้องการชาร์จอุปกรณ์ ให้เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ AC ที่ถูกต้องเข้ากับอุปกรณ์จ่ายไฟของอุปกรณ์ อะแดปเตอร์พกพา Apple World Travel Adapter Kit สามารถใช้งานกับด้วยอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB, USB-C ของ Apple หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ที่มีอะแดปเตอร์ AC แบบติดผนัง (หรือที่เรียกว่าเต้าเสียบ)

เพียงเลื่อนเต้าเสียบออก แล้วเสียบอะแดปเตอร์สำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

ดูว่าคุณสามารถใช้อะแดปเตอร์แต่ละแบบได้ที่ใดบ้าง

ในชุดนี้ประกอบด้วยอะแดปเตอร์เจ็ดแบบด้วยกัน อะแดปเตอร์ส่วนใหญ่จะมีฉลากที่ระบุรหัสผ่านซึ่งประกอบด้วยอักขระสามตัวที่แสดงประเทศและภูมิภาคที่คุณสามารถใช้อุปกรณ์ได้ ทั้งนี้ คุณอาจสามารถใช้อะแดปเตอร์บางแบบได้ในประเทศและภูมิภาคอื่นๆ เพิ่มเติมจากที่ระบุไว้*

     

สำหรับวิธีการดูอะแดปเตอร์แบบต่างๆ นั้นมีดังต่อไปนี้


ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (AUS)
คำอธิบาย: ขาเสียบแบนแบบเฉียง


จีนแผ่นดินใหญ่ (CHN)
คำอธิบาย: ขาเสียบแบนแบบขนาน ไม่มีรู


ญี่ปุ่นและอเมริกาเหนือ (USA)
คำอธิบาย: ขาเสียบแบนแบบขนาน มีรู


เกาหลี (KOR)
คำอธิบาย: ขาเสียบกลมแบบหนาบราซิล (BRA)
คำอธิบาย: ขาเสียบกลมแบบบาง


ยุโรปภาคพื้นทวีป (EUR)

คำอธิบาย: ขาเสียบกลมแบบบาง เฉียงเล็กน้อย


ฮ่องกง การ์ตาร์ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร (GBR)
คำอธิบาย: ขาเสียบเหลี่ยมสามขา

ประเทศหรือภูมิภาคที่คุณเดินทางไปอาจแจ้งว่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศหรือภูมิภาคนั้นอยู่ในช่วงกำลังไฟที่รองรับสำหรับอุปกรณ์ของคุณ แต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณภาพของกำลังไฟนั้นเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะจริง เนื่องจากไฟกระชากและไฟตกอาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายได้

วันที่เผยแพร่: